لزوم رعايت استانداردها به منظور كاهش اثرات ناشي از وقوع حوادث غير مترقبه

مدير دفتر مديريت بحران شركت توريع نيروي برق تهران بزرگ بر لزوم رعايت استانداردها به منظور كاهش اثرات ناشي از وقوع حوادث غير مترقبه تاكيد كرد.

حضور توزيع برق قم در نمايشگاه استاني استاندارد و اصلاح الگوي مصرف

به مناسبت هفته استاندارد نمايشگاهي تحت عنوان استاندارو اصلاح الگوي مصرف با حضور بيش از 60 واحد صنعتي و دستگاههاي اجرايي استان قم برپا شد.

مصرف برق 70 درصد مشتركان خانگي شهرستان مشهد، زير الگوي مصرف

بررسي آمارها از ميان 4 ميليون و 125 هزار قبض صادر شده طي سال گذشته در شهرستان نشان ميدهد كه مصرف برق 70 درصد مشتركان خانگي زير الگوي مصرف بوده است.

جمع آوري بيش از 5 هزار انشعاب غيرمجاز برق در استان هرمزگان

شركت توزيع نيروي برق هرمزگان موفق به جمع آوري بيش از 5 هزار انشعاب برق غيرمجاز در اين استان شد.

انشعابهاي سيمي منطقه برق سينا تا پايان سال ساماندهي ميشود

تمامي انشعابهاي سيمي منطقه برق سينا در معاونت اجرايي جنوبغرب شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ تا پايان سال جاري جمع آوري و ساماندهي ميشود.

اصلاح و بهينه سازي تاسيسات برق رساني منطقه برق شميران در يك مانور ضربتي

تاسيسات برق رساني منطقه برق شميران در معاونت اجرايي شمالشرق شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ طي يك اقدام ضربتي اصلاح و بهينه سازي شد.

از مشتركين خوش حساب اداره برق نهبندان قدرداني شد

رئيس اداره برق شهرستان نهبندان گفت: از مشتركان خوش حساب اين شهرستان بابت پرداخت به موقع قبوض و رعايت اصل صرفه جويي در مصرف برق قدرداني شد.

تجارب شركت توزيع برق كردستان در توزيع لامپهاي كم مصرف ارزنده است

مدير گروه ارزيابي شركت توانير در بازديد از شركت توزيع نيروي برق كردستان اقدامات انجام شده اين شركت را در جهت توزيع لامپهاي كم مصرف در بين مشتركان استان را بسيار خوب ارزيابي كرد و اقدامات و فعاليتهاي اين شركت را در اين زمينه الگويي موفق براي ديگر استانها دانست.

رشد 90 درصدي تعداد مشتركان برق در استان هرمزگان

19 هزار و 200 مشترك جديد طي 6 ماه اول سال جاري به شبكه برق استان هرمزگان افزوده شدند.

نرم افزار مديريت شبكه توزيع در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ پياده سازي مي شود

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ تا سال 90 13 نرم افزا ر مديريت شبكه توزيع DMS" "را باهدف تحليل نرم افزاري شبكه توزيع از طريق سيستم جمع آوري و كنترل نظارتي فرايندscada پياده سازي و مورد بهره برداري قرار مي دهد.

جمع آوري بيش از 7000 انشعاب غيرمجاز در طرحهاي تعالي خدمت 9 و 10 برق اهواز

با اجراي طرح هاي تعالي خدمت 9 و 10 در شهرهاي شيبان و منطقه كريشان اهواز بيش از 7000 انشعاب غيرمجاز برق جمع آوري شد.

روشنايي معابر و خط فشار ضعيف شهرستان شال و روستاي تابعه ترميم ، اصلاح و تقويت شد

شركت توزيع نيروي برق استان قزوين به منظور ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمات قابل ارائه و رضايتمندي مشتركين شهر شال و روستاهاي تابعه فعاليتهايي انجام داد.

كاهش رشد مصرف انرژي در هرمزگان

ميزان مصرف انرژي الكتريكي طي 6 ماه اول سال جاري در هرمزگان از كاهش چشمگيري برخوردار شد.

كاهش خاموشي برق هرمزگان در 6 ماه اول امسال

مدير مركز ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق هرمزگان از كاهش 27 درصدي تعداد خاموشيهاي فشار ضعيف در بندرعباس خبر داد.

فرهنگ سازي نقش بسزايي در بهينه سازي مصرف برق دارد

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان مركزي گفت: فرهنگ سازي آموزشي و آگاه سازي نقش بسزايي در بهينه سازي مصرف برق دارد.

شهردار منطقه 13 تهران:
اهداف شهرداري و شركت توزيع مشترك است

شهردار منطقه 13 تهران با مديرعامل شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران ديدار كرد.

برگزاري همايش ارتقاي فرهنگ ايمني و زيست محيطي در توزيع برق استان مركزي

همايش ارتقاي فرهنگ ايمني و زيست محيطي رانندگان در شركت توزيع نيروي برق استان مركزي برگزار شد.

تشريح ويژگيهاي طرح حمايتي حوادث ناشي از كار در توزيع برق مشهد

ويژگيها و نحوه اجراي طرح حمايتي حوادث ناشي از كار در شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد تشريح شد.

تلفات در فيدرهاي فشار ضعيف شبكه برق هرمزگان كاهش مي يابد

شركت توزيع نيروي برق هرمزگان به منظور اجراي طرحهاي كاهش تلفات عمليات نصب تابلوهاي داراي رله حفاظت جريان نشتي را آغاز كرد.