مديرعامل توزيع برق نواحي استان تهران:
دانش روز دنيا را بومي و اجرا ميكنيم

هم زمان با هفته پژوهش و به منظور اشاعه دانش به كار رفته در مركز سامانه 12 و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران، اين شركت ميزبان فرماندار و رئيسان ادارات شهرستان شميرانات شد.

بهره برداري از يك طرح برقرساني با استفاده از سلولهاي خورشيدي در سنندج

طرح برق رساني به نظرگاه حضرت خضر زنده (پناهنگاه كوهنوردان شهرستان سنندج) با استفاده از انرژي خورشيدي به بهره برداري رسيد.

بهر ه مندي حدود 86 هزار مشترك جنوب استان مركزي از روشنايي برق

86 هزار و 673 مشترك در جنوب استان مركزي از خدمات شركت توزيع نيرو ي برق استان مركزي بهره مند هستند.

كاهش سرقت سيم و تجهيزات برق در اهواز

سرقت سيم برق در اهواز نسبت به سال گذشته به ميزان چشمگيري كاهش يافت.

تعمير شبكه 20 كيلوولت برق نواحي مركز استان مركزي

مدير امور برق نواحي مركز استان مركزي از تعمير 68 كيلومتر شبكه 20 كيلومتر برق نواحي مركز استان خبر داد.

مدير عامل توزيع برق استان اصفهان:
شبكه توزيع نواحي تهران بزرگ و خاموشي مشتركان تحت كنترل مديران است

مديرعامل توزيع برق استان اصفهان گفت: شبكه 20 كيلوولت توزيع برق نواحي استان تهران تحت كنترل مديريت شبكه است.

تبريز روستاي بدون برق ندارد

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز با اعلام اين كه 147 روستاي موجود در تبريز همگي برقدار هستند گفت: روستاي بدون برق در تبريز وجود ندارد.

ششمين همايش مديريت مصرف انرژي ويژه صنايع از سوي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ برگزار ميشود

شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ششمين همايش مديريت مصرف انرژي ويژه صنايع را اسفند امسال با هدف بررسي تجارب موفق صنايع در خصوص اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف انرژي برگزار ميكند.

نظرسنجي از مشتركان برق در استان همدان

مدير روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: به منظور احترام به افكار عمومي و نيز آگاهي از ديدگاههاي مشتركان برق در اين استان از وضعيت عملكرد شركت، يك طرح نظرسنجي از مسئولان، مشتركين برق و كاركنان شركت توزيع انجام ميشود.

خاموشيهاي ناشي از بارندگي در هرمزگان برطرف شد

مديرعامل شركت توزيع برق هرمزگان گفت: براثر بارندگيهاي هفته گذشته در هرمزگان، 12ميليارد و 500 ميليون ريال به تاسيسات برق هرمزگان خسارت وارد شد.

توزيع خانه به خانه 50 هزار لامپ كم مصرف از سوي اموربرق ناحيه 4 مشهد

بيش از 50 هزار شعله لامپ كم مصرف به صورت خانه به خانه در مناطق شهري و روستايي اموربرق ناحيه 4 مشهد توزيع شد.

اصلاح بيش از 10 هزار مورد اتصالات سست در برق اهواز

معاون بهره برداري شركت توزيع نيروي برق اهواز از اصلاح 10777مورد اتصالات سست در شبكه برق اهواز خبر داد.

194 مگاوات پيك سايي برق منطقه اي باختر در تابستان گذشته

برنامه ريزي، يكسان سازي و هماهنگ كردن فعاليتهاي صنعت برق و صنايع تحت پوشش صنعت برق باختر موجب كاهش حدود 194 مگاوات پيك بار سال 88 نسبت به سال گذشته شد.

قطع 92 انشعاب پرمصرف در امور برق ناحيه 4 مشهد

پس از ترويج فرهنگ مصرف بهينه انرژي و صدور اخطار كتبي و اخذ تعهدنامه از مشتركان پرمصرف، از سوي اموربرق ناحيه 4مشهد انشعاب 92 مشترك پرمصرف قطع شد.

عمليات اجرايي اولين واحد مولد مقياس كوچك در برق باختر آغاز شد

مراسم كلنگ زني اولين واحد توليد پراكنده در شركت برق منطقه اي باختر به ظرفيت 25 مگاوات در شهرستان زرنديه به زمين زده شد.

تبديل شبكه هوايي20 كيلوولت محدوده حرم امام رضا به شبكه زميني

شبكه هاي هوايي 20 كيلوولت محدوده حرم رضوي با تلاش نيروهاي امور برق ناحيه 8 مشهد به شبكه هاي زميني تبديل شد.

رويكرد مهندسي در ساماندهي شبكه برق رساني، راهبرد اساسي توزيع برق تهران بزرگ

مدير دفتر مهندسي و توسعه شبكه توزيع برق تهران بزرگ گفت: با تدوين دستورالعملهاي نصب، بهره برداري و پايش شبكه، به سمتي پيش ميرويم كه با رويكرد تنوع زدايي در بخش تجهيزات حجم فعاليتهاي بهره برداري را آسانتر و ازفن آوري جديدتري براي بهينه سازي شبكه برق رساني استفاده كنيم.

برگزاري همايش تخصصي فناوريهاي نوين مخابراتي در صنعت برق با همكاري توزيع برق مشهد

با همكاري و مشاركت دفتر تحقيقات شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد و دانشگاه فردوسي مشهد، همايش تخصصي فن آوريهاي نوين مخابراتي در صنعت توزيع برق در دانشكده مهندسي اين دانشگاه برگزار شد.

بهينه سازي 157 دستگاه ترانس هوايي برق در استان مركزي

مدير امور مهندسي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي گفت: 157 دستگاه ترانس هوايي در اين استان بهينه سازي شد.

نصب 30 دستگاه ترانس جديد در منطقه 2 اهواز

تعداد 30 دستگاه ترانس جديد در حوزه مديريت برق منطقه 2 اهواز نصب شد.