معرفي روابط عمومي وامور بين الملل

صنعت‌ برق‌ و افقهاي‌ آينده‌


صنعت‌ برق‌ ايران‌ براي‌ دو دهه‌ باقيمانده‌ تا پايان‌ قرن‌ چهاردهم‌ هجري‌ شمسي‌ برنامه‌ عظيمي‌ را تدارك‌ديده‌ و در نظر دارد قدرت‌ نصب‌ شده‌ را به‌ بيش‌ از 96 هزار مگاوات‌ برساند تا نياز مصرف‌ برق‌ را كه‌ تا آن‌هنگام‌ به‌ 72 هزار مگاوات‌ مي‌رسد، پاسخ‌ دهد. بر مبناي‌ پيش‌بيني‌هاي‌ قبلي‌ انرژي‌ برق‌ توليدي‌ سالانه‌ درآن‌ زمان‌ به‌ 200 ميليارد كيلووات‌ساعت‌، تعداد مشتركان‌ به‌ 5/21 ميليون‌ و ميزان‌ دارايي‌ با نرخهاي‌ كنوني‌ به‌بيش‌ از 80 ميليارد دلار خواهد رسيد. انتظار مي‌رود سهم‌ بخشهاي‌ مختلف‌ مصرف‌ به‌ نفع‌ توليد (صنعت‌ وكشاورزي‌) تعديل‌ شود و به‌ 60 درصد افزايش‌ يابد.
در زمينه‌ اداره‌ بخشهاي‌ مختلف‌ صنعت‌ برق‌ نيز سياست‌ عدم‌ تمركز و تغييرات‌ مناسب‌ تشكيلاتي‌هماهنگ‌ با برنامه‌هاي‌ توسعه‌، واگذاري‌ تصدي‌ برق‌ و تلاش‌ در جهت‌ جذب‌ بيشتر بخش‌ خصوصي‌موردنظر است‌.
براي‌ سالهاي‌ آتي‌ در چهار محور به‌ طور اساسي‌ و همزمان‌ با برنامه‌هاي‌ جاري‌ صنعت‌ برق‌ كار خواهدشد:

1- تغيير نقش‌ دولت‌ از متصدي‌ تأمين‌ به‌ ناظر و هماهنگ‌كننده‌ بازار برق‌

2- جلب‌ مشاركت‌ بخش‌ خصوصي‌ و حتي‌الامكان‌ بهره‌گيري‌ از سرمايه‌هاي‌ خارجي‌
(براساس‌ برآوردهاي‌ انجام‌ شده‌ در طول‌ 10 سال‌ آينده‌ تأسيسات‌ صنعت‌ برق‌ بايد دو برابر شود تاپاسخگوي‌ نياز مصرف‌ باشد و تأمين‌ مالي‌ براي‌ اين‌ حجم‌ از توسعه‌ به‌ روشهاي‌ فعلي‌ امكان‌پذير نخواهدبود اگر سرمايه‌هاي‌ بخش‌ خصوصي‌ به‌ صنعت‌ برق‌ جلب‌ شود نتيجه‌ طبيعي‌ آن‌ اصلاح‌ تعرفه‌هاست‌.)

3- كنترل‌ رشد مصرف‌ با اعمال‌ مديريت‌ مصرف‌ و بهينه‌سازي‌ آن‌

4- افزايش‌ كارايي‌ و بهره‌وري‌ در صنعت‌ برق‌
در اين‌ مرحله‌ با انجام‌ اصلاحات‌ ساختاري‌ و با استفاده‌ مؤثرتراز مديريت‌ و فن‌آوريهاي‌ جديدبخصوص‌ در زمينه‌ اطلاعات‌ و توجه‌ به‌ رضايت‌ مشتركان‌ و اصلاح‌ فرايند ارايه‌ خدمات‌ به‌ مردم‌، كارايي‌ وبهره‌وري‌ افزايش‌ مي‌يابد اين‌ در شرايطي‌ است‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 4 قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌، شركت‌ توانير به‌عنوان‌ يك‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ - از مجموع‌ پنج‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ وزارت‌ نيرو - در زمينه‌ فعاليتهاي‌برق‌، مديريت‌ سهام‌ و سرمايه‌هاي‌ سازمان‌ را عهده‌دار خواهد بود و مابقي‌ فعاليتها شامل‌ انجام‌ هرگونه‌فعاليت‌ در جهت‌ تأمين‌ برق‌ مطمئن‌ و اقتصادي‌ براي‌ مصارف‌ خانگي‌ و... بايد از طريق‌ شركتهاي‌زيرمجموعه‌ انجام‌ شود.

ضرورت‌ ايجاد روابط عمومي‌ صنعت‌ برق‌

با توجه‌ به‌ آنچه‌ گذشت‌ نقش‌ نهادي‌ به‌ نام‌ روابط عمومي‌ به‌ منظور پيشبرد اهداف‌ اين‌ صنعت‌ بيش‌ ازپيش‌ آشكار مي‌شود.

زماني‌ كه‌ ميليونها مشترك‌ از صنعت‌ برق‌، انتظار دارند كه‌ در تمامي‌ لحظات‌، ثانيه‌ها و دقايق‌، برق‌ در دل‌شبهاي‌ تاريك‌ به‌ خانه‌هايشان‌ روشني‌ بخشد يا اينكه‌ سبب‌ به‌ راه‌ افتادن‌ چرخهاي‌ صنعت‌، رونق‌ كشاورزي‌و رفاه‌ اجتماعي‌ شود هر نوع‌ خلل‌ و كم‌توجهي‌ به‌ خواستها و نيازهاي‌ روبه‌ گسترش‌ آنان‌، سبب‌ كاهش‌اعتماد و اطمينان‌ مشتركان‌، مخاطبان‌ و مردم‌ نسبت‌ به‌ فعاليتهاي‌ صنعت‌ برق‌ مي‌شود. در اين‌ شرايط اين‌>روابط عمومي‌< خلاق‌، مبتكر، آگاه‌، پژوهشگر، انديشمند و نظريه‌پرداز است‌ كه‌ با بهره‌گيري‌ از دانش‌ وتكنيك‌هاي‌ مؤثر اطلاع‌رساني‌ مي‌تواند مردم‌ را در جريان‌ تلاشها و فعاليتهاي‌ اين‌ صنعت‌ عظيم‌ و مشكلات‌و كاستي‌هاي‌ آن‌ قرار دهد تا بتوان‌ به‌ تفاهم‌، اعتماد و همدلي‌ با جامعه‌ مشتركان‌ دست‌ يافت‌.
روابط عمومي‌ شركت‌ توانير از بدو تشكيل‌ ضمن‌ آنكه‌ با مشكلات‌ زياد و مسايل‌ دشواري‌ روبرو بوده‌اما وظايف‌ بنيادي‌ و اساسي‌ خويش‌ را در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ ارتباطات‌ درون‌ و برون‌سازماني‌ و بهبود اين‌روابط، اطلاع‌رساني‌، انتشارات‌، آگاه‌ ساختن‌ افكار عمومي‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ عملكرد سازمان‌، به‌ كارگيري‌اصول‌ اقناع‌ و توجيه‌، گسترش‌ ارتباطات‌ مردمي‌، پاسخگويي‌ به‌ رسانه‌ها، ايجاد ارتباط سازنده‌ بر مبناي‌مصالح‌ سازماني‌ و ملي‌ با مطبوعات‌ و صداوسيما به‌ نحو نسبت? مؤثري‌ پيش‌ برده‌ است‌.
در عين‌ حال‌ اين‌ صنعت‌ فراگير و گسترده‌ براي‌ تحقق‌ سياستها و اهداف‌ خود بي‌نياز از همكاريهاي‌بين‌المللي‌ نبوده‌ و تقويت‌ مناسبات‌ بين‌المللي‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ و تجربيات‌ و بهره‌گيري‌ از توانمنديهاي‌صنايع‌ برق‌ ساير كشورها مي‌تواند علاوه‌ بر معرفي‌ ظرفيتها و توانايي‌هاي‌ صنعت‌ برق‌ ايران‌ به‌ سايركشورها، زمينه‌ بهره‌گيري‌ از تجربيات‌ و تحولات‌ اين‌ صنعت‌ در جريان‌ را فراهم‌ سازد كه‌ بخشي‌ از اين‌زمينه‌سازيها را امور بين‌الملل‌ روابط عمومي‌ اين‌ شركت‌ انجام‌ مي‌دهد.
به‌ اين‌ ترتيب‌ دفتر روابط عمومي‌ و امور بين‌الملل‌ شركت‌ توانير به‌ عنوان‌ روابط عمومي‌ ستاد صنعت‌برق‌ كشور با انتظاراتي‌ كه‌ ذكر شد و با بهره‌گيري‌ از توان‌ نيروهاي‌ متخصص‌ و مجرب‌ كه‌ اغلب‌ داراي‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در رشته‌هاي‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌ و روابط عمومي‌ هستند و همچنين‌ استفاده‌ ازابزارهاي‌ نوين‌ ارتباطي‌ از جمله‌ اينترنت‌، گرافيك‌ كامپيوتري‌ و... شكل‌ گرفته‌ و به‌ فعاليت‌ خود ادامه‌مي‌دهد.

معرفي‌ نشريات‌ روابط عمومي‌ و امور بين‌الملل‌ شركت‌ توانير

1- هفته‌نامه‌ پيك‌ برق‌

هفته‌نامه‌ داخلي‌ پيك‌ برق‌ با هدف‌ اطلاع‌رساني‌ بين‌ مجموعه‌ صنعت‌ برق‌ ايران‌ از شهريورماه‌ 1374 به‌صورت‌ هفتگي‌ منتشر مي‌شود. حجم‌ عمده‌ صفحات‌ اين‌ هفته‌نامه‌ مربوط به‌ اخبار و گزارشهايي‌ از شركتهاي‌مختلف‌ صنعت‌ برق‌ است‌. همچنين‌ بخشي‌ از پيك‌ برق‌ به‌ تازه‌ترين‌ اخبار صنعت‌ برق‌ جهان‌ اختصاص‌دارد.
اين‌ نشريه‌ هر هفته‌ علاوه‌ بر انتشار و انعكاس‌ اخبار و گزارشهاي‌ مربوط به‌ عملكرد بخشهاي‌ مختلف‌صنعت‌ برق‌، سياستهاي‌ كلان‌ اين‌ صنعت‌ را با هدف‌ آشنايي‌ مديران‌ صنعت‌ برق‌ منعكس‌ مي‌كند. مطالب‌ اين‌نشريه‌ غالبا مورد استفاده‌ رسانه‌هاي‌ همگاني‌ قرار مي‌گيرد.
هفته‌نامه‌ پيك‌ برق‌ يكي‌ از قوي‌ترين‌ نشريات‌ درون‌ سازماني‌ روابطعمومي‌هاي‌ كشور است‌ كه‌ از كادرورزيده‌ خبري‌ و اطلاع‌ رساني‌ - كه‌ همه‌ آنها داراي‌ تحصيلات‌ مرتبط با علوم‌ ارتباطات‌ و روزنامه‌نگاري‌هستند - بهره‌ مي‌گيرد.
هفته‌نامه‌ پيك‌ برق‌ از بدو انتشار تاكنون‌ تلاش‌ داشته‌ است‌ به‌ رغم‌ محدودبودن‌ حوزه‌ توزيع‌ و درون‌سازماني‌ بودن‌ از ويژگي‌هاي‌ >بولتنهاي‌ خبري‌< فراتر رفته‌ و در حد يك‌ هفته‌نامه‌ قوي‌ با گرايشهاي‌روزنامه‌نگاري‌ فعاليت‌ كند.
اين‌ نشريه‌ با توجه‌ به‌ اهداف‌ انتشار خويش‌ توانسته‌ در برقراري‌ ارتباط بين‌ مديران‌ عالي‌، مياني‌ و پايه‌اي‌صنعت‌ برق‌ و كاركنان‌ و بدنه‌ اين‌ مجموعه‌ نقش‌ موثري‌ داشته‌ باشد. تهيه‌ گزارش‌، انجام‌ گفت‌وگو، ارايه‌تازه‌ترين‌ رويدادهاي‌ خبري‌ در حوزه‌ تخصصي‌ صنعت‌ برق‌ و ... از جمله‌ وظايف‌ اين‌ نشريه‌ به‌ شمارمي‌رود.

2- ماهنامه‌ علمي‌ - تخصصي‌ صنعت‌ برق‌

ماهنامه‌ علمي‌ - تخصصي‌ صنعت‌ برق‌ از فروردين‌ ماه‌ 1375 تاكنون‌ هر ماهه‌ با هدف‌ ارتقاي‌ سطح‌دانش‌ و تخصص‌ مهندسان‌ و كارشناسان‌ رشته‌ برق‌ از سوي‌ روابط عمومي‌ و اموربين‌ الملل‌ شركت‌ توانيرمنتشر مي‌شود و غالبا آخرين‌ پژوهشها و مطالب‌ علمي‌ و فني‌ پيرامون‌ صنعت‌ برق‌ ايران‌ و جهان‌ در آن‌ به‌چاپ‌ مي‌رسد.
به‌ جز اعضاي‌ تحريريه‌ اين‌ ماهنامه‌، 13 نفر به‌ عنوان‌ عضو هيئت‌ علمي‌ از بين‌ خبرگان‌ و صاحبنظران‌صنعت‌ برق‌ كشور و دانشگاهها در بخشهاي‌ مختلف‌ توليد، توزيع‌، انتقال‌، محيط زيست‌، انرژيهاي‌ نو و... بااين‌ نشريه‌ همكاري‌ دارند.
70 درصد مطالب‌ اين‌ نشريه‌ علمي‌ - تخصصي‌ و 30 درصد آن‌ به‌ ميزگرد، گزارش‌ و اخباري‌ از مهمترين‌موضوعات‌ صنعت‌ برق‌ كشور اختصاص‌ دارد.
اين‌ نشريه‌ يكي‌ از تخصصي‌ترين‌ و علمي‌ترين‌ نشريات‌ موجود در كشور است‌ كه‌ با نگاهي‌ عميق‌ وژرف‌ به‌ مسائل‌، مقالات‌، پژوهشها و تحقيقات‌ كاربردي‌ در بخشهاي‌ توليد، انتقال‌، توزيع‌ و فوق‌ توزيع‌ و...انتشار مي‌يابد.
ماهنامه‌ صنعت‌ برق‌ از بدو انتشار تاكنون‌، مخاطبان‌ خويش‌ را در بين‌ طيف‌ دانش‌ پژوهان‌، دانشجويان‌ واستادان‌ دانشگاهها در رشته‌هاي‌ مختلف‌ برق‌ قدرت‌، الكترونيك‌ و... جست‌وجو كرده‌ است‌. اين‌ نشريه‌براي‌ همراهي‌ و همگامي‌ با اهداف‌ درازمدت‌ صنعت‌ برق‌ كشور، عموما انتشاردهنده‌ پژوهشهاي‌ كاربردي‌در صنعت‌ مادر و حياتي‌ برق‌ است‌ و تاآنجا كه‌ امكان‌ داشته‌ در جهت‌ ارايه‌ تازه‌ترين‌ اخبار توسعه‌ در زمينه‌اين‌ صنعت‌ گامهاي‌ محكمي‌ را برداشته‌ است‌.

3- ماهنامه‌ پاورنيوز

نشريه‌ پاورنيوز (POWER NEWS) با هدف‌ اطلاع‌رساني‌ بين‌ مجموعه‌ صنعت‌ برق‌ ايران‌ و شركتهاي‌خارجي‌ فعال‌ در ايران‌ از سال‌ 1377 تاكنون‌ به‌ طور ماهانه‌ چاپ‌ و منتشر مي‌شود.
اين‌ نشريه‌ تمام‌ رنگي‌ حاوي‌ مهمترين‌ اخبار صنعت‌ برق‌ ايران‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ است‌ و به‌ طور ماهانه‌ بين‌شركتهاي‌ خارجي‌ فعال‌ درايران‌، بخش‌ بازرگاني‌، سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ درخارج‌ از كشور توزيع‌ مي‌شود.
اخبار ماهنامه‌ پاورنيوز پس‌ از انتخاب‌ و برگرداندن‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ توسط اديتور فني‌ ويراستاري‌تخصصي‌ مي‌شود.

4- بولتن‌ بين‌الملل‌

بولتن‌ بين‌الملل‌ حاوي‌ آخرين‌ تحولات‌، پيشرفتها و رويدادهاي‌ جهاني‌ در عرصه‌ صنعت‌ برق‌ است‌.
مطالب‌ اين‌ نشريه‌ عمدتا ترجمه‌ مقالات‌ و اخباري‌ است‌ كه‌ در نشريات‌ خارجي‌ و اينترنت‌ درج‌ مي‌شود.

اقدامات‌ جاري‌ دفتر روابط عمومي‌ و امور بين‌الملل‌ شركت‌ توانير

انتشارات‌

* انتشار 12 شماره‌ ماهنامه‌ صنعت‌ برق‌ در سال‌

* انتشار 12 شماره‌ ماهنامه‌ انگليسي‌ زبان‌ POWER NEWS در سال‌

* انتشار 52 شماره‌ هفته‌نامه‌ پيك‌ برق‌ در سال‌

* انتشار 12 شماره‌ بولتن‌ بين‌الملل‌ در سال‌

* انتشار كتابهاي‌ تخصصي‌ صنعت‌ برق‌ در سال‌

* چاپ‌ بروشور و پوسترهاي‌ آموزش‌ مديريت‌ مصرف‌ برق‌

* چاپ‌ پوستر و بروشورهاي‌ مربوط به‌ همايشها و نمايشگاههاي‌ صنعت‌ برق‌

ارتباط با رسانه‌ها

* برگزاري‌ كنفرانسهاي‌ مطبوعاتي‌ و راديوتلويزيوني‌ با مديرعامل‌ شركت‌

* برگزاري‌ مصاحبه‌هاي‌ مطبوعاتي‌ اختصاصي‌ با مديران‌ ارشد و مسوولان‌ ذي‌ربط شركت‌ حسب‌مورد

* بازديد نمايندگان‌ رسانه‌ها از تأسيسات‌ صنعت‌ برق‌ در سراسر كشور

* دعوت‌ از نمايندگان‌ رسانه‌ها براي‌ پوشش‌ مراسم‌ افتتاح‌ و بهره‌برداري‌ از طرحها، كنفرانسها،نمايشگاهها و انجام‌ هماهنگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ تهيه‌ خبر، گزارش‌ و مصاحبه‌

* هماهنگي‌ براي‌ تهيه‌ گزارشهاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ از تأسيسات‌ صنعت‌ برق‌ از سوي‌ گروههاي‌تلويزيوني‌ و راديويي‌ و فراهم‌ آوردن‌ امكان‌ استفاده‌ از آرشيو تصويري‌ (فيلم‌ و عكس‌) روابط عمومي‌توانير براي‌ گروههاي‌ برنامه‌ساز

* هماهنگي‌ براي‌ حضور مديران‌ و كارشناسان‌ صنعت‌برق‌ در برنامه‌هاي‌ توليدي‌ و زنده‌ راديو وتلويزيون‌

* تهيه‌ خبر و گزارشهاي‌ خبري‌ از رويدادها و فعاليتهاي‌ صنعت‌ برق‌ و ارسال‌ به‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌

* تهيه‌ پاسخ‌ به‌ پرسشها، انتقادات‌ و مشكلات‌ مردم‌ و سازمانها در زمينه‌ صنعت‌ برق‌ مندرج‌ درمطبوعات‌ كشور

* تهيه‌ بولتن‌ و بريده‌ جرايد از مطالبي‌ كه‌ در زمينه‌ صنعت‌ برق‌ در مطبوعات‌ به‌ چاپ‌ مي‌رسد وقراردادن‌ آن‌ مطالب‌ بر روي‌ سايت‌ توانير و ارسال‌ آن‌ به‌ صورت‌ مكتوب‌ براي‌ مسوولان‌

* تهيه‌ و ارسال‌ گزارشها و اطلاعات‌ تصاوير موردنياز رسانه‌ها در زمينه‌ صنعت‌ برق‌

* آماده‌ سازي‌ و ارسال‌ آگهي‌هاي‌ مطبوعاتي‌ به‌ مطبوعات‌

تبليغات‌ و تشريفات‌

* برگزاري‌ مراسم‌ ويژه‌ ديدار نوروزي‌

* بزرگداشت‌ اعياد ملي‌ و مذهبي‌

* برگزاري‌ جشنهاي‌ دهه‌ فجر انقلاب‌ اسلامي‌

* پوشش‌ تبليغاتي‌ فضاي‌ داخلي‌ ساختمانهاي‌ سازمان‌ به‌ مناسبتهاي‌ مختلف‌

* هماهنگي‌ و همكاري‌ با واحدهاي‌ ديگر سازمان‌ در خصوص‌ برگزاري‌ برنامه‌هاي‌ تابستاني‌ فرزندان‌كاركنان‌، هفته‌ زن‌، سالروز ورود آزادگان‌ و...

* همكاري‌ با ساير واحدهاي‌ سازمان‌ در برپايي‌ همايشها و نشستهاي‌ تخصصي‌ و...

* برنامه‌ريزي‌ براي‌ بازديد مسوولان‌، نمايندگان‌ مجلس‌، دانش‌آموزان‌ و دانشجويان‌ از تأسيسات‌صنعت‌ برق‌

* انجام‌ امور روابط عمومي‌ نمايشگاهها و همايشهاي‌ صنعت‌ برق‌

* تهيه‌ هدايا و لوح‌ يادبود براي‌ ميهمانان‌ به‌ مناسبتهاي‌ مختلف‌

* عيادت‌ از همكاران‌ بيمار در بيمارستانها

* ابراز همدردي‌ با همكاراني‌ كه‌ دچار مصيبت‌ مي‌شوند و شركت‌ در مراسم‌ مربوط.

سمعي‌ و بصري‌

* تهيه‌ عكس‌ و فيلم‌ از مراسم‌ بهره‌برداري‌، آغاز عمليات‌ اجرايي‌ پروژه‌ها، نشستهاي‌، همايشها،كنفرانسها، مصاحبه‌هاي‌ مطبوعاتي‌ و راديوتلويزيوني‌، جشنها و...

* هماهنگي‌ و تأمين‌ عكسهاي‌ موردنياز بخشهاي‌ ديگر روابط عمومي‌ بويژه‌ بخشهاي‌ ارتباط بارسانه‌ها و انتشارات‌

* تهيه‌ عكس‌ و فيلم‌ موردنياز شركتهاي‌ مختلف‌ صنعت‌ برق‌ (شركتهاي‌ برق‌ منطقه‌اي‌، توزيع‌ نيرو،مديريت‌ توليد، نيروگاهها و شركتهاي‌ وابسته‌) طبق‌ درخواست‌ شركت‌ موردنظر و به‌ سفارش‌ واحدهماهنگي‌ روابط عمومي‌هاي‌ صنعت‌ برق‌

* تنظيم‌ آرشيو فيلم‌ و عكس‌ (نگهداري‌ تصاوير روي‌ CD يا به‌ صورت‌ كنتاكت‌ و...)

* همكاري‌ با بخشهاي‌ ديگر سازمان‌ براي‌ استفاده‌ آنها از وسايل‌ واحد سمعي‌ و بصري‌ روابط عمومي‌(اسلايد، اورهد، ويدئو پروژكشن‌ و...)

مطالعات‌ و افكارسنجي‌

* بررسي‌ محتواي‌ تماسهاي‌ مردمي‌ در مطبوعات‌ پرشمار كشور (چهار گزارش‌ سه‌ ماهه‌)

* اجراي‌طرح‌ پژوهشي‌ نظرسنجي‌ از خوانندگان‌ هفته‌ نامه‌ داخلي‌ پيك‌ برق‌

* اجراي‌ طرح‌ پژوهشي‌ نظرسنجي‌ از خوانندگان‌ ماهنامه‌ علمي‌ - تخصصي‌ صنعت‌ برق‌

* اجراي‌ طرح‌ تحقيقاتي‌ تعيين‌ روشهاي‌ مناسب‌ تبليغات‌ و اطلاع‌رساني‌ براي‌ بهبود الگوي‌ مصرف‌برق‌

* همفكري‌ و ارايه‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌ به‌ روابط عمومي‌ شركتهاي‌ مختلف‌ صنعت‌ برق‌ در زمينه‌اجراي‌ طرحهاي‌تحقيقاتي‌

* بررسي‌ و ارزيابي‌ تحقيقات‌ و پژوهشهاي‌ انجام‌ شده‌ از سوي‌ روابط عمومي‌ شركتهاي‌ صنعت‌ برق‌ وارايه‌ نظرات‌ كارشناسي‌

* همكاري‌ با مراكز دانشگاهي‌ و دانشجويان‌ در مورد تهيه‌ پايان‌نامه‌هايي‌ كه‌ به‌ نوعي‌ به‌ فعاليتهاي‌صنعت‌ برق‌ مربوط مي‌شود.

امور نمايشگاهي‌

* همكاري‌ در برپايي‌ نمايشگاههايي‌ كه‌ در جنب‌ همايشهاي‌ علمي‌ و تخصصي‌ از سوي‌ ساير واحدهابرگزار مي‌شود

* همكاري‌ در برپايي‌ غرفه‌هاي‌ شركت‌ توانير در نمايشگاه‌ دانشگاههاي‌ صنعتي‌ شريف‌، علم‌ وصنعت‌، شهيد عباسپور، تهران‌ و...

* برپايي‌ غرفه‌ صنعت‌ برق‌ در نمايشگاههاي‌ هفته‌ دولت‌، دهه‌ فجر حسب‌ مورد

امور بين‌الملل‌

* ايجاد هماهنگي‌هاي‌ لازم‌ براي‌ بازديد، اقامت‌ و مذاكره‌ و ملاقات‌ مديران‌ و كارشناسان‌ و هيئت‌هاي‌خارجي‌ با مقامات‌ مسوول‌ در شركت‌

* انجام‌ امور مربوط به‌ تشريفات‌ هيئت‌هاي‌ خارجي‌

* انجام‌ امور مربوط به‌ ترجمه‌ مذاكرات‌ هيئت‌هاي‌ خارجي‌ با مسوولان‌ ذي‌ربط برحسب‌ ضرورت‌

* ارسال‌ گزارش‌ عملكرد و فعاليتهاي‌ صنعت‌ برق‌ ايران‌ براي‌ شركتهاي‌ خارجي‌ و وابستگان‌ بازرگاني‌سفارتخانه‌هاي‌ كشورهاي‌ خارجي‌ در تهران‌ با هماهنگي‌ واحدهاي‌ ذيربط

* انجام‌ امور مربوط به‌ بخش‌ بين‌الملل‌ نمايشگاه‌هاي‌ بين‌المللي‌ برق‌ صنعت‌برق‌ از جمله‌ كنفرانس‌بين‌المللي‌ برق‌

* انجام‌ امور ترجمه‌ مطالب‌ بولتن‌ بين‌الملل‌

* انجام‌ امور ترجمه‌ مطالب‌ مورد نياز روابط عمومي‌

فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ مديريت‌ مصرف‌

* تشكيل‌ جلسات‌ شوراي‌ گسترش‌ فرهنگ‌ مصرف‌ بهينه‌ برق‌

* اجراي‌ تصميمات‌ شورا درخصوص‌ مديريت‌ مصرف‌ برق‌

* ادامه‌ همكاريهاي‌ مشترك‌ با معاونت‌ دانش‌آموزي‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ در زمينه‌ ترويج‌فرهنگ‌ صرفه‌جويي‌ و گنجاندن‌ مفاهيم‌ مديريت‌ مصرف‌ در كتابهاي‌ درسي‌ و اعزام‌ كارشناس‌ به‌مدارس‌ براي‌ توجيه‌ سياستها و برنامه‌هاي‌ مديريت‌ مصرف‌

* ساخت‌ و پخش‌ برنامه‌هاي‌ تلويزيوني‌ در قالب‌ فيلم‌، گزارش‌، مسابقه‌ و... با محوريت‌ مديريت‌مصرف‌ برق‌ و ايمني‌ برق‌

* ساخت‌ و پخش‌ آگهي‌ و زيرنويس‌هاي‌ تلويزيوني‌ با مضامين‌ استفاده‌ درست‌ از انرژي‌ برق‌ ازشبكه‌هاي‌ مختلف‌ سيما

* تهيه‌ و ساخت‌ اقلام‌ تبليغاتي‌ با مضامين‌ صرفه‌جويي‌ در مصرف‌ برق‌ براي‌ توزيع‌ در بين‌ مراكزمختلف‌ فرهنگي‌، آموزشي‌، اداري‌ و...

* چاپ‌ و انتشار بروشورهاي‌ كاربردي‌ بري‌ بخشهاي‌ مختلف‌ مصرف‌ (خانگي‌، صنعتي‌، تجاري‌،كشاورزي‌ و...)

* همكاريهاي‌ مشترك‌ با فرهنگسراهاي‌ تحت‌ پوشش‌ شهرداري‌ تهران‌ براي‌ اشاعه‌ فرهنگ‌ استفاده‌درست‌ از انرژي‌ برق‌ در ميان‌ اقشار مختلف‌

* ادامه‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌ تبليغاتي‌ در مدارس‌ استان‌ تهران‌ بويژه‌ اجراي‌ شعارها و طرحهاي‌ تبليغاتي‌در فضاهاي‌ بيروني‌ و داخلي‌ به‌ صورت‌ نقاشي‌ روي‌ ديوارها

* حضور كارشناسان‌ مديريت‌ مصرف‌ برق‌ در برنامه‌هاي‌ صداوسيما براي‌ تبيين‌ ضرورت‌ بكارگيري‌شيوه‌هاي‌ اعمال‌ مديريت‌ مصرف‌ برق‌

* تهيه‌ و چاپ‌ طرحها وشعارهاي‌ فرهنگي‌ و آموزشي‌ مديريت‌ مصرف‌ برق‌ براي‌ درج‌ در مطبوعات‌

* همكاري‌ در اجراي‌ طرح‌ تشويق‌ صنايعي‌ كه‌ در زمينه‌ سياستهاي‌ مديريت‌ مصرف‌ برق‌ گام‌برمي‌دارند

* استفاده‌ از ظرفيت‌هاي‌ نشريات‌ به‌ ويژه‌ روزنامه‌هاي‌ كثيرالانتشار براي‌ انعكاس‌ ديدگاهها وضرورتهاي‌ صرفه‌جويي‌ در مصرف‌ برق‌ به‌ صورت‌ برگزاري‌ ميزگردهاي‌ مطبوعاتي‌ و تهيه‌ گفت‌وگو وگزارشهاي‌ خبري‌، توصيفي‌ و تحليلي‌

امور هماهنگي‌ روابط عمومي‌هاي‌ صنعت‌ برق‌

* ايجاد ارتباط مستمر با روابط عمومي‌ شركتهاي‌ فعال‌ در صنعت‌ برق‌

* همكاري‌ و هماهنگي‌ در برگزاري‌ همايش‌ و دوره‌هاي‌ آموزشي‌ تخصصي‌ ويژه‌ مديران‌ و كارشناسان‌روابط عمومي‌هاي‌ صنعت‌ برق‌ سراسر كشور

* نظارت‌، بررسي‌ و ارزيابي‌ فعاليتهاي‌ روابط عمومي‌ شركتها (برگزاري‌ جشنواره‌ انتخاب‌ روابطعموميهاي‌ برتر صنعت‌ برق‌)

* بررسي‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ روابط عمومي‌ شركتها و برگزاري‌ دوره‌هاي‌ ويژه‌ در شركتهاي‌ ذي‌ربط

* برنامه‌ريزي‌ و مشاركت‌ در برگزاري‌ نشستهاي‌ منطقه‌اي‌ روابط عمومي‌هاي‌ صنعت‌ برق‌

* ارايه‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌ در زمينه‌هاي‌ گوناگون‌ كاري‌ به‌ روابط عمومي‌هاي‌ صنعت‌ برق‌ كشور

* همكاري‌ و همفكري‌ در برنامه‌ريزي‌هاي‌ كاري‌ روابط عموميهاي‌ صنعت‌ برق‌ كشور به‌ منظور ارايه‌طريق‌ براي‌ افزايش‌ كارايي‌ و رفع‌ مشكلات‌ و ايجاد هماهنگي‌ در فعاليتها

* همفكري‌ در معرفي‌ و تهيه‌ و ارسال‌ كتاب‌، جزوه‌، نشريات‌ تخصصي‌ در زمينه‌ علوم‌ اجتماعي‌،ارتباطات‌ و روابط عمومي‌ براي‌ تقويت‌ بنيه‌ علمي‌ و حرفه‌اي‌ كاركنان‌

* اعزام‌ كارشناسان‌ مجرب‌ به‌ روابط عمومي‌ شركتهاي‌ مختلف‌ صنعت‌ برق‌ براي‌ بررسي‌ عملكرد،مشكلات‌ و وضعيت‌ كاري‌ هر يك‌ از روابط عموميها

* مشاوره‌ و همفكري‌ در تدوين‌ سياستهاي‌ تبليغاتي‌ كوتاه‌، ميان‌ و بلندمدت‌ چند رسانه‌اي‌ (ديداري‌،شنيداري‌، نوشتاري‌ و...) براي‌ ترويج‌ و بهبود رفتار جامعه‌ مصرف‌كنندگان‌ بويژه‌ موضوع‌ مديريت‌مصرف‌ برق‌

* انتشار جزوه‌هاي‌ آموزشي‌ در زمينه‌ ارتباطات‌ و روابط