درباره ما

ساختار تشكيلاتي سايت خبري شركت توانير، كه مورد تأييد و موافقت معاونت محترم امور برق وزارت نيرو و مدير عامل شركت توانير قرار گرفته است، به شرح زير اعلام مي شود:

  • صاحب امتياز : دفتر روابط عمومي و امور بين الملل شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
  • مدير مسئول : آقاي اباذر صالحي 
  • سر دبير : آقاي روح اله حميديان
  • نظارت فني : دفتر فناوري اطلاعات شركت توانير
  • همكاران سايت  در شرکت توانير:  قدرت اله عليزاده . مهدي کاويانپور
  • مديران و كارشناسان روابط عمومي هاي صنعت برق ايران
  • همچنين اين سايت با همکاري همه مديران و کارشناسان روابط عمومي هاي صنعت برق در سراسر کشور به روز مي شود.