سايت خبري توانير   www.tavanir.org.ir

مديرعامل شركت توليد برق نكا: نيروگاه شهيد سليمي نكا 8 تا 9 درصد برق مصرفي ايران را تامين مي كند


مديرعامل شركت توليد برق نكا گفت: نيروگاه شهيد سليمي نكا در سال گذشته بالغ بر 11 ميليارد و 200 ميليون كيلووات‌ساعت برق توليد كرده است. مهندس علي اصغري افزود: اين نيروگاه داراي 4 واحد بخار به قدرت اسمي هر واحد 44 مگاوات و دو واحد گازي به قدرت هر واحد 5/137 مگاوات است كه هر ساعت 2 هزار مگاوات برق توليد مي‌كند. وي با بيان اين كه ميزان گاز مصرفي روزانه اين نيروگاه 12 ميليون مترمكعب است، افزود: واحد سوم بخار اين نيروگاه مطابق استانداردهاي بين‌المللي، تعمير و وارد خط توليد شد. مديرعامل شركت توليد برق نكا در ادامه تصريح كرد: هزينه ارزي اين تعمير 500 هزار دلار و هزينه ريالي آن 6 ميليارد ريال بود كه از اين طريق 600 هزار دلار صرفه‌جويي ارزي حاصل شد. وي همچنين از راه‌اندازي سيستم اطلاعات مديريت و دو واحد انرژي از نوع توربينهاي ارتباطي خبر داد و گفت: واحد سيكل تركيبي اين نيروگاه 4 سال آينده راه‌اندازي خواهد شد. اصغري در پايان تصريح كرد: نيروگاه شهيد سليمي نكا موجب هيچگونه آلودگي محيط زيست نمي‌شود و مطابق با استانداردهاي سازمان محيط زيست عمل مي‌كند.

  • منبع : روزنامه جهان اقتصاد - sunday 22 Dei 1381
  • درج در سايت : 1381-10-22 00:00
  • کد : 2804
مديرعامل شركت توليد برق نكا گفت: نيروگاه شهيد سليمي نكا در سال گذشته بالغ بر 11 ميليارد و 200 ميليون كيلووات‌ساعت برق توليد كرده است. مهندس علي اصغري افزود: اين نيروگاه داراي 4 واحد بخار به قدرت اسمي هر واحد 44 مگاوات و دو واحد گازي به قدرت هر واحد 5/137 مگاوات است كه هر ساعت 2 هزار مگاوات برق توليد مي‌كند. وي با بيان اين كه ميزان گاز مصرفي روزانه اين نيروگاه 12 ميليون مترمكعب است، افزود: واحد سوم بخار اين نيروگاه مطابق استانداردهاي بين‌المللي، تعمير و وارد خط توليد شد. مديرعامل شركت توليد برق نكا در ادامه تصريح كرد: هزينه ارزي اين تعمير 500 هزار دلار و هزينه ريالي آن 6 ميليارد ريال بود كه از اين طريق 600 هزار دلار صرفه‌جويي ارزي حاصل شد. وي همچنين از راه‌اندازي سيستم اطلاعات مديريت و دو واحد انرژي از نوع توربينهاي ارتباطي خبر داد و گفت: واحد سيكل تركيبي اين نيروگاه 4 سال آينده راه‌اندازي خواهد شد. اصغري در پايان تصريح كرد: نيروگاه شهيد سليمي نكا موجب هيچگونه آلودگي محيط زيست نمي‌شود و مطابق با استانداردهاي سازمان محيط زيست عمل مي‌كند.

منبع : روزنامه جهان اقتصاد
تاريخ چاپ : sunday 22 Dei 1381