سايت خبري توانير   www.tavanir.org.ir

پايان‌نامه هاي دانشجويي


  • منبع : ماهنامه صنعت برق - sunday 24 Khordad 1388
  • درج در سايت : 1388-03-25 11:37
  • کد : 12857

مسائل معكوس در الكترومغناطيس
دانشجو: محمد خلج‌ اميرحسيني
استاد راهنما: فرخ حجت كاشاني
دانشنامه: كارشناسي ارشد
در اين پايان‌نامه مسائل منبع و پراكندگي معكوس در الكترومغناطيس معري و روشهاي حل آنها بطور كامل بررسي مي‌شوند. با توجه به كارهايي كه تاكنون انجام گرفته است، مباحث قابل توجه اين پايان‌نامه در سه محور توضيح جامع كليات، رفع نقيصه و ارايه بهبود‌ها قابل بيان هستند.
1- بررسي جامع كليات: پس از مقايسه كردن روشهاي مستقيم مومنت و FDTD، روشهاي مرسوم براي حل مسائل منبع و پراكندگي معكوس (دو و سه بعدي، ديد كامل و يك طرفه) معرفي، شبيه‌سازي و از جهات مختلف با يكديگر مقايسه مي‌شوند. بعلاوه چندين موضوع اساسي مربوط اين موضوعات عبارتند از: بدخيم بودن مسائل معكوس، امكان يا عدم امكان بازيابي دقيق منابع و مشخصه پراكنده‌گرهاي مجهول، تاثير پيش فرضهاي مهم در حل مساله پراكندگي معكوس، ميزان تاثير عوامل مهمي همچون فركانس تحريك،‌فواصل بهينه گيرنده‌ها و نويز بر دقت بازيابي مشخصه مجهول، روشهاي علمي اندازه‌گيري ميدانيهاي مرزي
2- رفع نقيصه: روشهايي كه تاكنون براي بازيابي مكان و شكل هندسي پراكنده‌گرها (تصوير برداري كيفي) ارايه شده‌اند، تنها براي پراكنده‌گرهاي همگن فلزي مفيد هستند كه اين موضوع يك نقيصه است. در اين پايان‌نامه روش مجموع دامنه جريانهاي القايي براي بازيابي مكان و شكل هندسي پراكندگرهاي همگن با مشخصه دلخواه ارايه مي‌وشد.
3- ارايه بهبود زير قابل ذكر هستند:
- روش انتشار زمان معكوس بعنوان روشي جديد براي حل مساله منبع معكوس ارايه مي‌شود. اين روش زمان و حافظه لازم را بويژه براي تحريكهاي غيرسينوسي و پالسي كاهش مي‌دهد و امكان حل مسائل معكوس را در فضايي سه بعدي و حجيم فراهم مي‌آورد.
- به منظور افزايش سرعت همگرايي روشهاي تكراي همانند دو روش تكرار برن، ادغام آنها با روش جريان القايي مطرح مي‌شود.
- روش تقويت مطرح در مساله پراكندگي معكوس با ديد يكطرفه، براي تمامي روشها و نيز براي مواق5عي كه از اطلاعات چند فركانس تحريك بطور همزمان استفاده مي‌شود، تعميم داده مي‌شود كه اينكار افزايش سرعت و دقت حل مساله پراكندگي معكوس را در پي دارد.
- در اندازه‌گيري عملي ميدانهاي مرزي براي مسائل معكوس،‌كفايت اندازه‌گيري نسبي آنها مطرح و بصورت عملي آزمايش مي‌شود.


طراحي و ساخت دكور تله تكست
دانشجو: غلامرضا عصاررودي
استاد راهنما: شهرام محمدنژاد
دانشنامه: كارشناسي ارشد
در اين پايان‌نامه طراحي و ساخت دكودر تله تكست (رمزگشاي پيام‌نما) ارايه شده است. علي‌رغم گذشت بيست و دو سال از ارايه اولين خدمات تله‌تكست، سيماي جمهوري اسلامي ايران نخستين بار در اواخر سال 1357 به پخش تله‌تكست به زبان انگليسي پرداخت.به اين دليل كه تقريباً تمامي تلويزيونهاي داخل كشور فاقد دكودر لازم بودند و از طرفي حتي امكان نصب دكودر در تعداد زيادي از آنها وجود نداشت. لذا با بهره‌گيري از مدارات مجتمع ساخت شركت فيليپس SAA5231) و (SAA5243 و كنترل آنها توسط ميكروكنترلر PCA84C6-40 دكوري كامل براي استفاده در انواع مختلف تلويزيونها ساخته شد. مدار مجتمع SAA5231 جهت پردازش تصوير نامه تكست و همزمان كردن نمايش اطلاعات تله‌تكست با تصوير تلويزيون بكار مي‌رود. مدار مجتمع SAA5243 با استفاده از سيگنالهاي خروجي SAA5231 و فراميني كه از طريق خطوط SDA (ديتاي سريال) و SCL (كلاك سريال) به آن مي‌رسند سيگنالهاي R,G,B,BLANK مناسب جهت نمايش اطلاعات تله‌تكست را مي‌سازد. ميكروكنترلر PCA84C640 با دكود كردن اطلاعات خروجي گيرنده مادون قرمز تلويزيون (كه در واقع دستورات صادر شده توسط بيننده و از طريق كنترل از راه دور است) فرامين لازم براي نمايش صفحات تله‌تكست را به SAA5243 مي‌فرستند.


تحليل پيوندگان موجبرها با روش كمترين مربعات
دانشجو: رضا خليلي
استاد راهنما: همايون عريضي
دانشنامه: كارشناسي ارشد
در پروژه حاضر از روش عددي كمترين مربعاتبراي تحليل پيوندگان موجبرها استفاده شده است. يكي از مسائلي كه در بسياري از كاربردهاي روش عددي كمترين مربعات ظاهر مي‌شود، ضريب وزني است كه در بعضي از عبارات ضرب مي‌شود. اندازه ضيب وزني تاثير قابل توجهي در تحليل مساله و نتايج حاصل مي‌گذارد. بنابراين انتخاب اندازه مناسب ضريب وزني بايد بدقت انجام گيرد. براي همين منظور در تحقيق حاضر از بسط مودي ميدان روزنه استفاده كرده و روش كمترين مربعات را براي چنين تحليلي بكار برده‌ايم. بنابراين در اين روش نيازي به استفاده از ضريب وزني نخواهد بود. تئوري كار بر اساس بسط مودي ميدانهاي الكترومغناطيسي در سطح روزنه و طرفين آن است. طرفين پيوندگاه تحت عنوان موجبرهاي ورودي و خروجي و روزنه تحت عنوان موجبر مياني در نظر گرفته مي‌شود و ميدان داخل آنها برحسب بسط موديشان بيان مي‌شود. سپس تابع خطايي از شرايط مرزي در پيوندگاه تشكيل مي‌شود كه تابع درجه دوم بر حسب دامنه مودهاي روزنه است. تنها نقطه حداقل تابع فوق بهترين حالت اقناع شرايط مرزي را از لحاظ كمترين مربعات ارايه مي‌دهد. با اعمال روش كمترين مربعات بر روي تابع خطاي فوق، يك معادله ماتريسي بدست مي‌آيد كه با حل آن دامنه مودها در روزنه و موجبرها محاسبه مي‌شود. اصل بقا واكنش را براي تعيين سسپتانس معادل پيوندگاه بكار مي‌بريم. مساله‌اي كه در اين روش ظاهر مي‌شود نسبت تعداد مودها در قسمتهاي مختلف است كه باعث بوجود آمدن پديده همگرايي نسبي در اين روش مي‌شود. اثبات مي‌شود. اثبات مي‌شود كه تعداد مودها در روزنه همواره كوچكتر يا مساوي تعداد مودها درد موجبرهاي ورودي و خروجي خواهد بود. مساله خاص پيوندگاه موجبرهاي با صفحات موازي متشكل از ناپيوستگيهاي پله بالا و پايين شامل غشا فلزي با تحريك مود (TMO TEM) و در موجبر مستطيلي با تحريك TE10 مورد تحليل قرار گرفته است. برنامه‌هاي كامپيوتري بزبان C و براي كارهاي گرافيكي بزبان مطلب نوشته شده است.


طراحي سيستم نرم‌افزاري اممولاتور درون مداري ميكروكنترلر
دانشجو: سيدحامد نوحسيني
استاد راهنما: احمد آيت‌الهي
دانشنامه: كارشناسي ارشد
امولاتور درون مداري وسيله‌اي است كه داراي قابليت‌هاي مناسبي جهت عيب‌يابي و اشكال‌زدايي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري سيستم‌هاي ريزپردازنده‌اي است.
از امولاتور درون‌مداري جهت جايگزيني پردازنده، حافظه و O/I ها در يك سيستم تحت طراحي و يا پردازنده بعلاوه حافظه، با پردازنده اصلي استفاده مي‌شود. در اين پايان‌نامه مراحل طراحي و توليد سيستم نرم‌افزاري امولاتور درون‌مداري ميكروكنترلر 16-8 بيتي C196KB180 از شركت اينتل بررسي و تشريح شده است. امولاتور مورد نظر از طريق پورت سريال با كامپيوتر ميزبان ارتباط برقرار كرده و توسط يك كابل 68 رشته‌اي جايگزين واحدهاي سيستم تحت طراحي مي‌شود. به اين ترتيب نرم‌افزار سيستم تحت آزمون روي كامپيوتر ميزبان توليد شده و پس از ويرايش، جهت اجرا و اشكال‌زدايي به امولاتور ارسال مي‌شود. پس از آن امكان اجراي برنامه بصورت بلادرنگ و تك‌دستوري، تعريف نقطه توقف، دسترسي و نمايش رجيسترهاي داخلي براي كاربر فراهم خواهد بود. نرم‌افزار تهيه شده قابل نصب و راه‌آندازي روي سيستم عامل WINDOWS 95 است.
برخي از امكانات آن شامل ايجاد يك محيط يك پارچه جهت توليد برنامه اصلي، ويرايش برنامه،‌توليد كد اجرايي، امكانات كامل اشكال زدايي و راهنماي استفاده از نرم‌افزار هستند.


مجتمع‌سازي مدار گيرنده سنسورهاي اولتراسوند آرايه فازي
دانشجو: عليرضا حسن‌زاده
استاد راهنما: غلامحسين روئين‌تن
دانشنامه: كارشناسي ارشد
در اين پروژه مدار مجتمع گيرنده سنسورهاي اولتراسوند آرايه فازي با تكنولوژي CMOS طراحي و شبيه‌سازي شده است. يك سيستم تصويربرداري آرايه فازي اولتراسوند شامل سه قسمت اصلي پيش نقويت‌كننده، تقويت‌كننده بهره متغير و تاخير آنالوگ است. در ابتدا روشهاي تصويربرداري اولتراسوند، همچنين ترانسديوسرهاي مورد استفاده در تصوير‌برداري مورد بررسي قرار گرفته‌اند. به منظور تقويت سيگنالهاي ضعيف ترانسديوسرها دو نوع پيش‌تقويت‌كننده، يكي تقويت‌كننده بار و ديگري تقويت‌كننده امپدانس انتقالي طراحي و شبيه‌سازي شده است. مدار پيش‌تقويت‌كننده و ترانسديوسر پاسخ فركانسي ميان‌گذاري با پهناي باند HZ3 در فركانس رزنانس ترانسديوسر (3(HZ ايجاد مي‌كنند. پس از بررسي تقويت‌كننده‌هاي بهره متغير حلقه بسته و حلقه باز،‌دو تقويت‌كننده بهره متغير، يكي حلقه بسته آب امپي و ديگري حلقه باز و بر اساس قانون درجه دوم جريان در ترانزيستور MOS طراحي شده‌اند. مجموع پيش‌تقويت‌كننده و تقويت‌كننده بهره متغير، نويز معادل كمتر از 10 ميكروولت با پهناي باند 3HZ در ورودي خواهند داشت. هسته اصلي مدار، يعني پيش‌تقويت‌كننده و تقويت‌كننده بهره متغير با استفاده از پارامترهاي تكنولوژي CMOS45 با حداقل ابعاد 3/1 ميكرون شبيه سازي شده است. جانمايي اين بخش از مدار 4/0 ميلي‌متر مربع از سطح تراشه را اشغال مي‌كند و توان تلفاتي آن در حدود 16 ميلي‌وات است. در آنتهاها به عنوان خط تاخير آنالوگ با پاسخ فركانسي بالا و راندمان مناسب مورد بررسي قرار گرفته‌اند. خط تاخير CCD مي‌تواند به صورت هايبريد و يا به صورت يكپارچه در يك تكنولوژي مركب CMOS-CCD به كار برده شود.
 

 


 


منبع : ماهنامه صنعت برق
تاريخ چاپ : sunday 24 Khordad 1388
شماره چاپ : 151