بخش گاز نيروگاه شيروان افتتاح شد

خبرگزاريها: نيروگاه شيروان ظهر روز گذشته با حضور رئيس جمهوري اسلامي ايران افتتاح شد.
نيروگاه شيروان يک نيروگاه 954 مگاواتي است که داراي شش واحد نيروگاهي و 159 مگاواتي گازي است که در زميني به مساحت 120 هکتار احداث شده است.شروع عمليات اجرايي اين طرح در سال 83 بوده و در سال 86 نيرو آخرين واحد آن سنکرون شده است، هم اکنون هر شش واحد نيروگاهي به صورت کامل، پايدار و تجاري در مدار شبکه سراسري برق است. براي احداث اين نيروگاه 175 ميليون يورو، 20 ميليون دلار و 108 ميليارد تومان هزينه شده که در مجموع اعتباري بالغ بر 337 ميليارد تومان را به خود اختصاص داده که ظرف سه سال اخير توسط دولت سرمايه گذاري و احداث شده است. بخش گاز نيروگاه سيکل ترکيبي شيروان طرح توسعه فاز دو سيکل ترکيبي شيروان با ظرفيت 450 مگاوات و 400 ميليارد تومان هزينه راه اندازي شده است. با افتتاح فاز دو نيروگاه سيکل ترکيبي شيروان ظرفيت اين نيروگاه به 1500 مگاوات افزايش پيدا کرده است. احداث سه واحد بخار نيروگاه شيروان همچنين مديرعامل سازمان توسعه برق از احداث سه واحد بخار نيروگاه شيروان به ظرفيت 546 مگاوات خبر داد. بهزاد با اشاره به افتتاح نيروگاه شيروان توسط رئيس جمهوري گفت: «همزمان با افتتاح اين نيروگاه، کلنگ احداث سه واحد بخار نيروگاه شيروان به زمين زده مي شود که با احداث سه واحد بخاري اين نيروگاه، ظرفيت اين نيروگاه به 1500 مگاوات ارتقا مي يابد.»مديرعامل سازمان توسعه برق ايران افزود: «احداث بخش بخار اين نيروگاه بيش از 600 ميليارد تومان هزينه دارد که دولت در اين منطقه ظرف سه سال آتي سرمايه گذاري مي کند. با احتساب هزينه صورت گرفته براي احداث بخش گازي اين نيروگاه (337 ميليارد تومان) هزينه سرمايه گذاري صورت گرفته در اين نيروگاه به هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.»وي افزود: «سرمايه گذاري براي اين کار 5/174 ميليون يورو به علاوه 5/20 ميليون دلار به علاوه هزار و 86 ميليارد ريال است که درمجموع 337 ميليارد تومان مي شود. ظرفيت اين نيروگاه سيکل ترکيبي بعد از احداث بخش بخار، هزار و 434 مگاوات مي شود.»وي تصريح کرد: «راندمان نيروگاه شيروان هم اکنون 34 درصد است که با احداث بخش بخار به 51 درصد ارتقا خواهد يافت چرا که از جمله مصوبات دولت اين است که نيروگاه ها به صورت سيکل ترکيبي احداث شود ولي براي فوريت کار ابتدا بخش گاز اين نيروگاه احداث شد.» 15درصد تجهيزات خارجي است بهزاد با بيان اينکه فقط 15 درصد از تجهيزات اين نيروگاه خارجي است، توضيح داد: «احداث اين نيروگاه علاوه بر اينکه برق کل استان خراسان شمالي را تامين مي کند، مازاد آن به استان هاي همجوار مي رسد و مي توانيم با کشورهاي همسايه تبادل انرژي داشته باشيم و در مجموع در توسعه کشاورزي و صنعت و تامين برق مورد نياز خانگي و عمومي نقش موثري دارد.»به گفته بهزاد در مجموع 85 درصد اين نيروگاه به دست صنعتگران توانمند داخلي احداث شده و تنها 15 درصد از تجهيزات خارجي بهره گرفته شده که يک الگو و نمونه در ميان نيروگاه هاي کشور است.اين مقام مسوول در وزارت نيرو در خصوص تامين منابع مالي مورد نياز احداث بخش بخار اين طرح خاطرنشان کرد: «در قالب طرح توسعه و احداث نيروگاه هاي بخار و سيکل ترکيبي، منابع مالي براي احداث نيروگاه هايي نظير شيروان در نظر گرفته شده که از تسهيلات ريالي داخلي، تسهيلات فاينانس خارجي، صندوق ذخيره ارزي و فروش اوراق مشارکت بهره گرفته مي شود.»وي ادامه داد: «کليه منابعي که در اين راستا هستند نيز در نيروگاه شيروان استفاده شده ضمن اينکه از منابع مالي توانير و وزارت نيرو بهره برداري شده است.» به گفته بهزاد احداث نيروگاه شيروان نقش مهمي در پايداري برق منطقه به ويژه استان خراسان شمالي، تعميرات برق صنايع، توسعه کشاورزي، رفاه حال مردم و توسعه اين منطقه دارد. رئيس سازمان توسعه برق ايران در ادامه گفت: «عمليات اجرايي نيروگاه شيروان در سال 1383 آغاز شده و در سال 1386 نيز آخرين واحد آن به طور آزمايشي وارد مدار شده است.»بهزاد درباره زمان وصل شدن شبکه برق استان خراسان به شبکه سراسري گفت: «دو خط به شبکه سراسري وصل است که يکي در سال 1377 و ديگري در سال 1387 وصل شده است. دو خط ديگر نيز قرار است اضافه شود که شامل خراسان به سيستان و بلوچستان و خراسان به يزد است.»
منبع : روزنامه سرمايه
تاريخ چاپ : پنج شنبه ، ١٣٨٧-٠٧-١٨