اولين نيروگاه ساخته شده توسط بخش خصوصي در ايران

مهر: نيروگاه چهلستون از نوع گازي سيكل باز و قابل تبديل به سيكل تركيبي مشتمل بر 6 واحد توربين و ژنراتور گازي 159 مگاواتي آنسالدو در زميني به ابعاد يك كيلومتر در يك كيلومتر در منطقه مباركه در 70 كيلومتري جنوب غربي اصفهان در مجاورت پست چهلستون احداث شده است.
اين طرح ديروز توسط دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري افتتاح شد. بنا بر اين گزارش، در راستاي سياستهاي دولت جمهوري اسلامي و وزارت نيرو مبني بر به‌كارگيري مشاركت بخش خصوصي در ايجاد و بهره‌‌برداري از نيروگاههاي برق يادداشت تفاهمي در شهريور 1381 بين توانير و شركت مپنا بين‌الملل بر سرمايه‌گذاري و احداث اولين نيروگاه خصوصي كشور با روش BOT (ساخت و بهره‌برداري و انتقال) در جنوب اصفهان مبادله شد.
اين نيروگاه در اجراي قرارداد تبديل انرژي كه در تاريخ 15/10/85 با شركت توانير به امضا رسيده با ظرفيت و سرمايه‌گذاري شركت مپنا بين‌الملل ثبت كشور امارات متحده عربي و شركتهاي اي هاگ ثبت كشور آلمان و به ترتيب با 80 درصد و 20 درصد سهم مشاركت و با سرمايه‌اي بالغ بر 320 ميليون يورو كه 30 درصد آن توسط سرمايه‌گذاران و 70 درصد بقيه با همكاري مشتركت بانك‌هاي صادرات ايران، دوبي و PLC لندن و نيز استاندارد چارترد بانك دوبي در قالب قراردادهاي وام تامين و پرداخت شده ظرف مدت 3 سال احداث شده است.
سرمايه‌گذاران خارجي با تشكيل و راه‌اندازي شركت پروژه نيروگاه جنوبي اصفهان به عنوان مجري قرارداد تبديل انرژي وظيفه طراحي، مهندسي، تامين مالي، تامين تجهيزات، ساخت و راه‌اندازي، مديريت و بهره‌برداري 20 ساله و در پايان اين مدت انتقال نيروگاه به توانير را عهده‌دار بوده و شركت توانير طبق قرارداد وظيفه تامين سوخت رايگان براي نيروگه تامين زمين و تحصيل مجوزهاي مربوطه و خريد برق توليدي نيروگاه با قيمت توافق‌شده را برعهده گرفته است.
اولين واحدهاي اين نيروگاه فروش برق را از تاريخ 25/10/85 شروع كرده‌اند و ساير واحدها نيز تا قبل از تابستان سال جاري توليد و انتقال برق را به شبكه انجام داده‌اند به نحوي كه تا پايان دي ماه گذشته بيش از 3 ميليون و 175 هزار مگاوات ساعت برق مورد نياز كشور را تامين كرده‌ و تا 20 سال اينده نيز با ظرفيت سالانه حدود 6 ميليون مگاوات ساعت به عنوان يكي از توليدكنندگان عمده برق به شبكه سراسري متصل و فعال خواهد بود.
سرمايه‌گذاري نيروگاه جنوب اصفهان مجوز قانوني تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي را در تاريخ 28/12/82 تحصيل كردعه و همچنين پرداختهاي توانير در قبال ظرفيت و برق فروخته شده در اين نيروگاه مورد تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است.
مهر: نيروگاه چهلستون از نوع گازي سيكل باز و قابل تبديل به سيكل تركيبي مشتمل بر 6 واحد توربين و ژنراتور گازي 159 مگاواتي آنسالدو در زميني به ابعاد يك كيلومتر در يك كيلومتر در منطقه مباركه در 70 كيلومتري جنوب غربي اصفهان در مجاورت پست چهلستون احداث شده است.
اين طرح ديروز توسط دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري افتتاح شد. بنا بر اين گزارش، در راستاي سياستهاي دولت جمهوري اسلامي و وزارت نيرو مبني بر به‌كارگيري مشاركت بخش خصوصي در ايجاد و بهره‌‌برداري از نيروگاههاي برق يادداشت تفاهمي در شهريور 1381 بين توانير و شركت مپنا بين‌الملل بر سرمايه‌گذاري و احداث اولين نيروگاه خصوصي كشور با روش BOT (ساخت و بهره‌برداري و انتقال) در جنوب اصفهان مبادله شد.
اين نيروگاه در اجراي قرارداد تبديل انرژي كه در تاريخ 15/10/85 با شركت توانير به امضا رسيده با ظرفيت و سرمايه‌گذاري شركت مپنا بين‌الملل ثبت كشور امارات متحده عربي و شركتهاي اي هاگ ثبت كشور آلمان و به ترتيب با 80 درصد و 20 درصد سهم مشاركت و با سرمايه‌اي بالغ بر 320 ميليون يورو كه 30 درصد آن توسط سرمايه‌گذاران و 70 درصد بقيه با همكاري مشتركت بانك‌هاي صادرات ايران، دوبي و PLC لندن و نيز استاندارد چارترد بانك دوبي در قالب قراردادهاي وام تامين و پرداخت شده ظرف مدت 3 سال احداث شده است.
سرمايه‌گذاران خارجي با تشكيل و راه‌اندازي شركت پروژه نيروگاه جنوبي اصفهان به عنوان مجري قرارداد تبديل انرژي وظيفه طراحي، مهندسي، تامين مالي، تامين تجهيزات، ساخت و راه‌اندازي، مديريت و بهره‌برداري 20 ساله و در پايان اين مدت انتقال نيروگاه به توانير را عهده‌دار بوده و شركت توانير طبق قرارداد وظيفه تامين سوخت رايگان براي نيروگه تامين زمين و تحصيل مجوزهاي مربوطه و خريد برق توليدي نيروگاه با قيمت توافق‌شده را برعهده گرفته است.
اولين واحدهاي اين نيروگاه فروش برق را از تاريخ 25/10/85 شروع كرده‌اند و ساير واحدها نيز تا قبل از تابستان سال جاري توليد و انتقال برق را به شبكه انجام داده‌اند به نحوي كه تا پايان دي ماه گذشته بيش از 3 ميليون و 175 هزار مگاوات ساعت برق مورد نياز كشور را تامين كرده‌ و تا 20 سال اينده نيز با ظرفيت سالانه حدود 6 ميليون مگاوات ساعت به عنوان يكي از توليدكنندگان عمده برق به شبكه سراسري متصل و فعال خواهد بود.
سرمايه‌گذاري نيروگاه جنوب اصفهان مجوز قانوني تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي را در تاريخ 28/12/82 تحصيل كردعه و همچنين پرداختهاي توانير در قبال ظرفيت و برق فروخته شده در اين نيروگاه مورد تضمين وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است.
منبع : روزنامه تهران امروز
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨١-١٠-٢٢