صفحه اول پيک برق شماره 410

20 آذر آينده‌ همايش‌ تخصصي‌ بازار برق‌ در تهران‌ برگزار مي‌شود

به‌ دنبال‌ راه‌اندازي‌ بازار برق‌ در كشور، دانشكده‌ صنعت‌آب‌ و برق‌ (شهيد عباسپور) اقدام‌ به‌ برگزاري‌ يك‌ همايش‌تخصصي‌ با عنوان‌ (بازار برق‌) كرده‌ است‌. در اين‌ همايش‌ كه‌ روز بيستم‌ آذرماه‌ آينده‌ با همكاري‌ نهادتنظيم‌ بازار و معاونت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر بهره‌برداري‌ شركت‌توانير و با حضور مديران‌ و كارشناسان‌ صنعت‌ برق‌ در دانشكده‌صنعت‌ آب‌ و برق‌ برپا خواهد شد، موضوعات‌ علمي‌ و تخصصي‌مربوط به‌ بازار برق‌ در چهار محور: شناسايي‌ ساختار و تجربه‌ بازاربرق‌ در جهان‌، ساختار و اجزاي‌ بازار برق‌ در ايران‌، ويژگيهاي‌ خاص‌بازار برق‌ ايران‌ و شبيه‌سازي‌ و بررسي‌ عملكرد يك‌ ماهه‌ بازار برق‌ايران‌ به‌ صورت‌ مقاله‌ و ميزگردهاي‌ تخصصي‌ ارايه‌ و مورد بحث‌ وبررسي‌ قرار خواهد گرفت‌. اين‌ گزارش‌ مي‌افزايد: مديران‌ و كارشناسان‌ مرتبط با مسائل‌بازار برق‌ و علاقه‌مند به‌ شركت‌ در اين‌ همايش‌ مي‌توانند با دبيرخانه‌همايش‌ تلفن‌: 7313064 تماس‌ بگيرند.

براي‌ نخستين‌ بار در كشور روز ملي‌ كيفيت‌ بااهداي‌ جايزه‌ به‌شركتهاي‌ برتر برگزارشد

اولين‌ مراسم‌ بزرگداشت‌ روز ملي‌كيفيت‌ و نخستين‌ دوره‌ جايزه‌ ملي‌كيفيت‌ ايران‌ همزمان‌ با فرا رسيدن‌روز جهاني‌ كيفيت‌ از سوي‌ موسسه‌استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌برگزار شد. به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ طي‌اين‌ مراسم‌ كه‌ از با ارايه‌ گزارش‌ مديران‌موفق‌ شركتهاي‌ پالايش‌ نفت‌ بندرعباس‌،شركت‌ محور سازان‌ ايران‌ خودرو، فولادمباركه‌، مهاب‌ قدس‌، كشتيراني‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ و كربن‌ ايران‌ همراه‌ بودمهندس‌ سيد ابريشمي‌ رييس‌ موسسه‌استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ ورييس‌ شوراي‌ سياستگذاري‌ جايزه‌ ملي‌كيفيت‌ ايران‌ آغاز نهضت‌ رسمي‌ مقوله‌كيفيت‌ و طرح‌ آن‌ در كشور در قالب‌ جايزه‌ملي‌ كيفيت‌ را فرايند اميد بخشي‌ دانست‌كه‌ سهم‌ بسزايي‌ در رشد و بالندگي‌برنامه‌هاي‌ بلند مدت‌ كشور دارد. وي‌ هدف‌اصلي‌ از توجه‌ به‌ مقوله‌ كيفيت‌ را اعتلاي‌سطح‌ زندگي‌ و رفاه‌ عمومي‌ با كسب‌ درآمدي‌ بيشتر از طريق‌ نيل‌ به‌ موفقيت‌ درفرايند رقابت‌ جهاني‌ و بدست‌ گرفتن‌ سهم‌بيشتري‌ از تجارت‌ جهاني‌ معرفي‌ كرد. گفتني‌ است‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌تاكنون‌ با اخذ 2200 گواهينامه‌ ايزو 9000در بين‌ 144 كشور عضو سازمان‌ جهاني‌استاندارد و در جايگاه‌ چهل‌ و دوم‌ قرارگرفته‌ است‌. در ادامه‌ اين‌ نشست‌ دكتر بهروزرياحي‌ دبير جايزه‌ ملي‌ كيفيت‌ ايران‌ باقدرداني‌ از تلاش‌ 140 واحد شركت‌ كننده‌در اولين‌ دوره‌ جايزه‌ ميلي‌ كيفيت‌ ايران‌تعداد 14 واحد را واجد شرايط دريافت‌گواهي‌ اهتمام‌ به‌ سر آمدي‌ معرفي‌ كرد. همچنين‌ كميته‌ ارزيابي‌ پس‌ ازانجام‌ بررسيهاي‌ لازم‌ از شركتهاي‌ درسطح‌ اشتهار، از مجموع‌ 20 شركت‌ نامزدگواهي‌ اشتهار، 4 شركت‌ فولاد مباركه‌اصفهان‌ با 428 امتياز، پالايش‌ نفت‌بندرعباس‌ با 356 امتياز، محورسازان‌ايران‌ خودرو با 342 امتياز و مهاب‌ قدس‌ با312 امتياز را به‌ عنوان‌ 4 شركت‌ واجدشرايط دريافت‌ گواهي‌ اشتهارد در سرآمدي‌ تشخيص‌ داد. گفتني‌ است‌ در ارزيابيهاي‌ انجام‌شده‌ هيچ‌ يك‌ از شركتها و مراكز توليدي‌ وخدماتي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ واجد شرايطدريافت‌ جوايز در 3 سطح‌ تنديس‌ زرين‌،تنديس‌ بلورين‌ و تنديس‌ سيمين‌ شناخته‌شدند و مراسم‌ در 2 سطح‌ اشتهار و اهتمام‌به‌ سرآمدي‌ برگزار شد.

قدرداني‌ دكتر احمديان‌ از مديران‌ عامل‌شركتهاي‌ برتر در هشتمين‌ دوره‌ ارزيابي‌ روابط عمومي‌هاي‌صنعت‌ برق‌

معاون‌ وزير نيرو و رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ شركت‌توانير با ارسال‌ لوحهاي‌ تقدير جداگانه‌اي‌ ازمديران‌عامل‌ شركتهايي‌ كه‌ روابط عمومي‌ آنها درهشتمين‌ دوره‌ ارزيابي‌ روابط عموميهاي‌ صنعت‌برق‌ حايز رتبه‌ برترين‌ شده‌اند قدرداني‌ كرد. در لوح‌ تقدير دكتر احمديان‌ آمده‌ است‌: ايجادفضاي‌ مناسب‌ براي‌ رشد و تعالي‌ روابط عمومي‌هاي‌صنعت‌برق‌ و به‌ بار نشستن‌ تلاشهاي‌ همكاران‌روابط عمومي‌ در پرتو حمايت‌، پشتيباني‌ وهدايتهاي‌ راهگشاي‌ مديران‌ عامل‌ حاصل‌ شده‌است‌. وي‌ در اين‌ لوح‌ اظهار اميدواري‌ كرده‌ است‌ تا بابسط و تداوم‌ اين‌ حركت‌ پسنديده‌ در مجموعه‌صنعت‌برق‌ كشور شاهد پويايي‌ بيشتر نهاد روابطعمومي‌ در صنعت‌ برق‌ باشيم‌.

مديران‌ شركت‌ برق‌ منطقه‌اي‌ خوزستان‌معرفي‌ شدند

تشكيلات‌ و جايگاه‌ مديران‌ شركت‌ برق‌منطقه‌اي‌ خوزستان‌ مشخص‌ شد. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ شركت‌ برق‌ منطقه‌اي‌خوزستان‌، در اين‌ نمودار تشكيلاتي‌ كه‌ براساس‌ مصوبه‌شركت‌ مادر تخصصي‌ توانير صورت‌ گرفت‌، جايگاه‌مديران‌ ارشد برق‌ منطقه‌اي‌ خوزست

20 آذر آينده‌ همايش‌ تخصصي‌ بازار برق‌ در تهران‌ برگزار مي‌شود

به‌ دنبال‌ راه‌اندازي‌ بازار برق‌ در كشور، دانشكده‌ صنعت‌آب‌ و برق‌ (شهيد عباسپور) اقدام‌ به‌ برگزاري‌ يك‌ همايش‌تخصصي‌ با عنوان‌ (بازار برق‌) كرده‌ است‌. در اين‌ همايش‌ كه‌ روز بيستم‌ آذرماه‌ آينده‌ با همكاري‌ نهادتنظيم‌ بازار و معاونت‌ هماهنگي‌ و نظارت‌ بر بهره‌برداري‌ شركت‌توانير و با حضور مديران‌ و كارشناسان‌ صنعت‌ برق‌ در دانشكده‌صنعت‌ آب‌ و برق‌ برپا خواهد شد، موضوعات‌ علمي‌ و تخصصي‌مربوط به‌ بازار برق‌ در چهار محور: شناسايي‌ ساختار و تجربه‌ بازاربرق‌ در جهان‌، ساختار و اجزاي‌ بازار برق‌ در ايران‌، ويژگيهاي‌ خاص‌بازار برق‌ ايران‌ و شبيه‌سازي‌ و بررسي‌ عملكرد يك‌ ماهه‌ بازار برق‌ايران‌ به‌ صورت‌ مقاله‌ و ميزگردهاي‌ تخصصي‌ ارايه‌ و مورد بحث‌ وبررسي‌ قرار خواهد گرفت‌. اين‌ گزارش‌ مي‌افزايد: مديران‌ و كارشناسان‌ مرتبط با مسائل‌بازار برق‌ و علاقه‌مند به‌ شركت‌ در اين‌ همايش‌ مي‌توانند با دبيرخانه‌همايش‌ تلفن‌: 7313064 تماس‌ بگيرند.

براي‌ نخستين‌ بار در كشور روز ملي‌ كيفيت‌ بااهداي‌ جايزه‌ به‌شركتهاي‌ برتر برگزارشد

اولين‌ مراسم‌ بزرگداشت‌ روز ملي‌كيفيت‌ و نخستين‌ دوره‌ جايزه‌ ملي‌كيفيت‌ ايران‌ همزمان‌ با فرا رسيدن‌روز جهاني‌ كيفيت‌ از سوي‌ موسسه‌استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌برگزار شد. به‌ گزارش‌ خبرنگار پيك‌ برق‌ طي‌اين‌ مراسم‌ كه‌ از با ارايه‌ گزارش‌ مديران‌موفق‌ شركتهاي‌ پالايش‌ نفت‌ بندرعباس‌،شركت‌ محور سازان‌ ايران‌ خودرو، فولادمباركه‌، مهاب‌ قدس‌، كشتيراني‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌ و كربن‌ ايران‌ همراه‌ بودمهندس‌ سيد ابريشمي‌ رييس‌ موسسه‌استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ ورييس‌ شوراي‌ سياستگذاري‌ جايزه‌ ملي‌كيفيت‌ ايران‌ آغاز نهضت‌ رسمي‌ مقوله‌كيفيت‌ و طرح‌ آن‌ در كشور در قالب‌ جايزه‌ملي‌ كيفيت‌ را فرايند اميد بخشي‌ دانست‌كه‌ سهم‌ بسزايي‌ در رشد و بالندگي‌برنامه‌هاي‌ بلند مدت‌ كشور دارد. وي‌ هدف‌اصلي‌ از توجه‌ به‌ مقوله‌ كيفيت‌ را اعتلاي‌سطح‌ زندگي‌ و رفاه‌ عمومي‌ با كسب‌ درآمدي‌ بيشتر از طريق‌ نيل‌ به‌ موفقيت‌ درفرايند رقابت‌ جهاني‌ و بدست‌ گرفتن‌ سهم‌بيشتري‌ از تجارت‌ جهاني‌ معرفي‌ كرد. گفتني‌ است‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌تاكنون‌ با اخذ 2200 گواهينامه‌ ايزو 9000در بين‌ 144 كشور عضو سازمان‌ جهاني‌استاندارد و در جايگاه‌ چهل‌ و دوم‌ قرارگرفته‌ است‌. در ادامه‌ اين‌ نشست‌ دكتر بهروزرياحي‌ دبير جايزه‌ ملي‌ كيفيت‌ ايران‌ باقدرداني‌ از تلاش‌ 140 واحد شركت‌ كننده‌در اولين‌ دوره‌ جايزه‌ ميلي‌ كيفيت‌ ايران‌تعداد 14 واحد را واجد شرايط دريافت‌گواهي‌ اهتمام‌ به‌ سر آمدي‌ معرفي‌ كرد. همچنين‌ كميته‌ ارزيابي‌ پس‌ ازانجام‌ بررسيهاي‌ لازم‌ از شركتهاي‌ درسطح‌ اشتهار، از مجموع‌ 20 شركت‌ نامزدگواهي‌ اشتهار، 4 شركت‌ فولاد مباركه‌اصفهان‌ با 428 امتياز، پالايش‌ نفت‌بندرعباس‌ با 356 امتياز، محورسازان‌ايران‌ خودرو با 342 امتياز و مهاب‌ قدس‌ با312 امتياز را به‌ عنوان‌ 4 شركت‌ واجدشرايط دريافت‌ گواهي‌ اشتهارد در سرآمدي‌ تشخيص‌ داد. گفتني‌ است‌ در ارزيابيهاي‌ انجام‌شده‌ هيچ‌ يك‌ از شركتها و مراكز توليدي‌ وخدماتي‌ دولتي‌ و غيردولتي‌ واجد شرايطدريافت‌ جوايز در 3 سطح‌ تنديس‌ زرين‌،تنديس‌ بلورين‌ و تنديس‌ سيمين‌ شناخته‌شدند و مراسم‌ در 2 سطح‌ اشتهار و اهتمام‌به‌ سرآمدي‌ برگزار شد.

قدرداني‌ دكتر احمديان‌ از مديران‌ عامل‌شركتهاي‌ برتر در هشتمين‌ دوره‌ ارزيابي‌ روابط عمومي‌هاي‌صنعت‌ برق‌

معاون‌ وزير نيرو و رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ شركت‌توانير با ارسال‌ لوحهاي‌ تقدير جداگانه‌اي‌ ازمديران‌عامل‌ شركتهايي‌ كه‌ روابط عمومي‌ آنها درهشتمين‌ دوره‌ ارزيابي‌ روابط عموميهاي‌ صنعت‌برق‌ حايز رتبه‌ برترين‌ شده‌اند قدرداني‌ كرد. در لوح‌ تقدير دكتر احمديان‌ آمده‌ است‌: ايجادفضاي‌ مناسب‌ براي‌ رشد و تعالي‌ روابط عمومي‌هاي‌صنعت‌برق‌ و به‌ بار نشستن‌ تلاشهاي‌ همكاران‌روابط عمومي‌ در پرتو حمايت‌، پشتيباني‌ وهدايتهاي‌ راهگشاي‌ مديران‌ عامل‌ حاصل‌ شده‌است‌. وي‌ در اين‌ لوح‌ اظهار اميدواري‌ كرده‌ است‌ تا بابسط و تداوم‌ اين‌ حركت‌ پسنديده‌ در مجموعه‌صنعت‌برق‌ كشور شاهد پويايي‌ بيشتر نهاد روابطعمومي‌ در صنعت‌ برق‌ باشيم‌.

مديران‌ شركت‌ برق‌ منطقه‌اي‌ خوزستان‌معرفي‌ شدند

تشكيلات‌ و جايگاه‌ مديران‌ شركت‌ برق‌منطقه‌اي‌ خوزستان‌ مشخص‌ شد. به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ شركت‌ برق‌ منطقه‌اي‌خوزستان‌، در اين‌ نمودار تشكيلاتي‌ كه‌ براساس‌ مصوبه‌شركت‌ مادر تخصصي‌ توانير صورت‌ گرفت‌، جايگاه‌مديران‌ ارشد برق‌ منطقه‌اي‌ خوزستان‌ توسط مهندس‌عبدالعزيز كريمي‌ رئيس‌ هيات‌ مديره‌ و مديرعامل‌ به‌شرح‌ زير تعيين‌ شد: محمد حسين‌ خليليان‌ مدير دفتر هيات‌ مديره‌ ومديرعامل‌، لفته‌ منصوري‌ مدير روابط عمومي‌، مسعودمعين‌پور مدير فني‌ و مهندسي‌ طرحهاي‌ انتقال‌ نيرو، رضاشرطان‌ مدير دفتر خدمات‌ مديريت‌ و تحليل‌ سيستمها،محمود جانقربان‌ معاون‌ بهره‌برداري‌، غلامرضا اميري‌مدير امور خدمات‌ عمومي‌، پرويز سرافراز مدير دفترتشكيلات‌ و روشها، مهرداد محمودي‌ عبدالله‌ مديربودجه‌، عبدالصمد رئيس‌پور معاون‌ برنامه‌ريزي‌ وتحقيقات‌، كيوان‌ خورسند معاون‌ منابع‌ انساني‌،عبدالوهاب‌ بديع‌ الزمان‌ مدير دفتر برنامه‌ريزي‌ نيروي‌انساني‌ و آموزش‌، عبدالرضا حيدري‌ سرپرست‌ حراست‌ وامور محرمانه‌، غلامرضا زرگر مدير امور رايانه‌ و پردازش‌اطلاعات‌. گفتني‌ است‌ هيات‌ وزيران‌ اساسنامه‌ شركت‌ برق‌منطقه‌اي‌ خوزستان‌ را در تاريخ‌7/2/82 تصويب‌ كرد كه‌براساس‌ آن‌ شركت‌ مذكور وظيفه‌ توليد، انتقال‌، خريد،فروش‌ و توزيع‌ برق‌ در گستره‌ استانهاي‌ خوزستان‌ وكهگيلويه‌ و بويراحمد را برعهده‌ دارد. لازم‌ به‌ ذكر است‌ شركت‌ برق‌ منطقه‌اي‌ خوزستان‌داراي‌ سه‌ ركن‌ مجمع‌ عمومي‌، هيات‌ مديره‌ و مديرعامل‌،بازرس‌ و حسابرس‌ بوده‌ كه‌ مجامع‌ عمومي‌، سياستهاي‌كلي‌ و برنامه‌هاي‌ عملياتي‌ آينده‌ شركت‌ را عهده‌داراست‌.

منبع : هفته نامه پيك برق
تاريخ چاپ : شنبه ، ١٣٨٢-٠٨-٢٤
شماره چاپ : 410