سد گاوشان كرمانشاه با حضور رييس جمهوري به بهره‌بردراي مي‌رسد

سد مخزني گاوشان در استان كرمانشاه با حضور رياست جمهوري و وزير نيرو و جمعي از مسؤولان استاني با گنجايش مخزن 550 ميليون مترمكعب و تونل انتقال آب و نيروگاه برق آبي به ظرفيت 11 مگاوات به بهره‌برداري مي‌رسد.
طرح تبادل برق از سرپل ذهاب به عراق با ظرفيت 100 مگاواتي يكي ديگر از پروژه‌هايي است كه در اين سفر افتتاح خواهد شد.
غلامرضا خوش‌خلق مديرعامل شركت برق منطقه‌اي كرمانشاه درباره اين طرح به سايت خبري وزارت نيرو گفت: عمليات اجرايي اين طرح از اوايل سال جاري آغاز شد كه پس ازچند ماه در مهرماه به صورت آزمايشي به بهره‌بردراي رسيد و همزمان با سفر رييس جمهوري به طور رسمي افتتاح مي‌شود.
وي طول خطوط انتقال از سرپل ذهاب تا خانقين در عراق را 50 كيلومتر و هزينه طرح را 10 ميليارد تومان ذكر كرد . به گزارش ايسنا مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب كرمانشاه با ظرفيت دبي روزانه فاضلاب 60 هزار مترمكعب براي جميعت 400 هزار نفر با هزينه 350 ميليارد ريال تصفيه‌خانه فاضلاب شماره يك شهر پاوه با ظرفيت دبي روزانه فاضلاب شش هزار مترمكعب براي جمعيت 20 هزار نفر با هزينه 35 ميليارد ريال و آبرساني به شهر تازه‌آباد و يك وا حد ايستگاه پمپاژ جمعا با هزينه بالغ بر 10 ميليارد ريال نيز دراين سفر به بهره‌برداري خواهد رسيد.
سد مخزني گاوشان در استان كرمانشاه با حضور رياست جمهوري و وزير نيرو و جمعي از مسؤولان استاني با گنجايش مخزن 550 ميليون مترمكعب و تونل انتقال آب و نيروگاه برق آبي به ظرفيت 11 مگاوات به بهره‌برداري مي‌رسد.
طرح تبادل برق از سرپل ذهاب به عراق با ظرفيت 100 مگاواتي يكي ديگر از پروژه‌هايي است كه در اين سفر افتتاح خواهد شد.
غلامرضا خوش‌خلق مديرعامل شركت برق منطقه‌اي كرمانشاه درباره اين طرح به سايت خبري وزارت نيرو گفت: عمليات اجرايي اين طرح از اوايل سال جاري آغاز شد كه پس ازچند ماه در مهرماه به صورت آزمايشي به بهره‌بردراي رسيد و همزمان با سفر رييس جمهوري به طور رسمي افتتاح مي‌شود.
وي طول خطوط انتقال از سرپل ذهاب تا خانقين در عراق را 50 كيلومتر و هزينه طرح را 10 ميليارد تومان ذكر كرد . به گزارش ايسنا مدول اول تصفيه‌خانه فاضلاب كرمانشاه با ظرفيت دبي روزانه فاضلاب 60 هزار مترمكعب براي جميعت 400 هزار نفر با هزينه 350 ميليارد ريال تصفيه‌خانه فاضلاب شماره يك شهر پاوه با ظرفيت دبي روزانه فاضلاب شش هزار مترمكعب براي جمعيت 20 هزار نفر با هزينه 35 ميليارد ريال و آبرساني به شهر تازه‌آباد و يك وا حد ايستگاه پمپاژ جمعا با هزينه بالغ بر 10 ميليارد ريال نيز دراين سفر به بهره‌برداري خواهد رسيد.
منبع : روزنامه صبح‌اقتصاد
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨١-١٠-٢٢