توليد 60 مگاوات برق بادي منتظر تصميم‌گيري ژاپن است

ژاپن در حال بررسي موضوع اختصاص وام براي ساخت نيروگاه 60 مگاواتي منجيل به ايران است، اما هنوز نتايج اين بررسي ها اعلام نشده است .
معاون وزير نيرو در امور انرژي گفت:‌ايران دو پيشنهاد براي دريافت وام به دولت ژاپن ارسال كرده است تا اين وام را به صورت ين دريافت كند.
حميد چيت‌چيان با اشاره به اين كه ما منتظر اعلام نتيجه اين بررسيها هستيم، گفت: فكر مي‌كنم با شرايط جديد پيش آمده و پيشرفت‌هايي كه صورت گرفته است ،‌ دولت ژاپن از اين پروژه حمايت خواهد كرد.
وي در پاسخ به پرسش كه آيا شرايط بين‌المللي ناشي از پرونده انرژي هسته‌اي ايران در طول كشيدن اين بررسي مؤثر بوده است يا خير؟ گفت:‌اين گفته‌ها تنها در حدس و گمان است و آنها چيزي در اين باره به ما نگفته‌اند.
چيت‌چيان در گفتگو با شانا افزود: مبناي مذاكره ما با اين كشور بر اساس استفاده از منابع خاصي است كه اين كشور براي كشورهاي در حال توسعه اختصاص مي‌دهد
معاون وزير نيرو افزود: ژاپن چند نوع وام كم بهره براي پرداخت به كشورهاي در حال توسعه دارد كه از جمله آنها وامي با بهره 75 صدم درصد است.
چيت‌چيان پيشتر در اين باره گفته بود: مناقصه ساخت اين نيروگاه بعد از دريافت وام برگزار خواهد شد . در صورتي كه در اين مناقصه پيمانكار ايراني يا پيمانكاري از كشور ديگري برنده شوند، كارهاي اجرايي به آنها سپرده خواهد شد.
وي در عين حال يادآور شد: با گرفتن وام از كشور ژاپن هيچ تعهدي براي سپردن عمليات اجرايي نيروگاه 60 مگاواتي به آنها نداريم.
شهرام شاهكار ميزان وام را در حدود 60 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: در صورت اختصاص وام مذكور پروژه ساخت يك نيروگاه با توان توليد برق 60 مگاوات ساعت به مناقصه خواهد رفت/
ژاپن در حال بررسي موضوع اختصاص وام براي ساخت نيروگاه 60 مگاواتي منجيل به ايران است، اما هنوز نتايج اين بررسي ها اعلام نشده است .
معاون وزير نيرو در امور انرژي گفت:‌ايران دو پيشنهاد براي دريافت وام به دولت ژاپن ارسال كرده است تا اين وام را به صورت ين دريافت كند.
حميد چيت‌چيان با اشاره به اين كه ما منتظر اعلام نتيجه اين بررسيها هستيم، گفت: فكر مي‌كنم با شرايط جديد پيش آمده و پيشرفت‌هايي كه صورت گرفته است ،‌ دولت ژاپن از اين پروژه حمايت خواهد كرد.
وي در پاسخ به پرسش كه آيا شرايط بين‌المللي ناشي از پرونده انرژي هسته‌اي ايران در طول كشيدن اين بررسي مؤثر بوده است يا خير؟ گفت:‌اين گفته‌ها تنها در حدس و گمان است و آنها چيزي در اين باره به ما نگفته‌اند.
چيت‌چيان در گفتگو با شانا افزود: مبناي مذاكره ما با اين كشور بر اساس استفاده از منابع خاصي است كه اين كشور براي كشورهاي در حال توسعه اختصاص مي‌دهد
معاون وزير نيرو افزود: ژاپن چند نوع وام كم بهره براي پرداخت به كشورهاي در حال توسعه دارد كه از جمله آنها وامي با بهره 75 صدم درصد است.
چيت‌چيان پيشتر در اين باره گفته بود: مناقصه ساخت اين نيروگاه بعد از دريافت وام برگزار خواهد شد . در صورتي كه در اين مناقصه پيمانكار ايراني يا پيمانكاري از كشور ديگري برنده شوند، كارهاي اجرايي به آنها سپرده خواهد شد.
وي در عين حال يادآور شد: با گرفتن وام از كشور ژاپن هيچ تعهدي براي سپردن عمليات اجرايي نيروگاه 60 مگاواتي به آنها نداريم.
شهرام شاهكار ميزان وام را در حدود 60 ميليون دلار عنوان كرد و افزود: در صورت اختصاص وام مذكور پروژه ساخت يك نيروگاه با توان توليد برق 60 مگاوات ساعت به مناقصه خواهد رفت/
منبع : روزنامه صبح‌اقتصاد
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨١-١٠-٢٢