نيروگاه طبس با همكاري روسيه احداث مي‌شود

شركت تكنوپروم اكسپورت روسيه در طبس نيروگاه حرارتي مولد برق 630 مگاواتي احداث مي‌كند. نماينده تكنوپروم اكسپورت شركت روسي شركت‌كننده در هفتمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت برق در گفتگو با خبرنگار گروه انرژي شانا با اعلام اين خبر گفت: پروژه طبس احداث نيروگاه حرارتي ذغال‌سوز با دو واحد است كه ظرفيت هر يك از اين واحدها 315 مگاوات است. آنتون فروتف افزود: همچنين درچارچوپ اين پروژه پيش‌بيني شده كه از يك معدن زغال‌سنگ براي تامين سوخت موردنياز اين نيروگاه حرارتي بهره‌برداري مي شود. فروتف با اعلام اينكه گزارش توجيهي اين پروژه تدوين شده است گفت: پس از آنكه اين گزارش در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران به تصويب برسد قرارداد احداث نيروگاه منعقد خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي درباره زمان بهره‌برداري از نيروگاه طبس اظهار اميدواري كرد كه اين نيروگاه تا سه سال آينده به بهره‌برداري برسد. نماينده شركت تكنوپروم اكسپورت افزود: در صورت اقتصادي بودن پروژه دو واحد ديگر نيز در اين نيروگاه ساخته خواهد شد. وي درباره پروژه‌هاي اجرا شده اين شركت در ايران گفت: فعاليت اين شركت در زمينه ساخت نيروگاههاي حرارتي و آبي است و تاكنون توانسته‌ايم دو نيروگاه حرارتي شهيد منتظري اصفهان و رامين اهواز را در ايران احداث كنيم. فروتف افزو: در نيروگاه شهيد منتظري اصفهان دو فاز تكميل شده وجود دارد كه فاز اول آن درسال 1979 ميلادي و فاز دوم نيز در سال 1368 شمسي به بهره برداري رسيد. نماينده اين شركت روسي گفت: هر يك از اين فازها شامل چهار واحد 200 مگاواتي است كه در مجموع يك هزار و 600 مگاوات برق توليد مي‌كنند. وي درباره ظرفيت توليد برق نيروگاه رامين اهواز نيز گفت: ساخت اين نيروگاه در سه فاز و در سال 1979 ميلادي آغاز شد و هم اكنون در مرحله بهره‌برداري و توليد قرار دارد. فروتف افزود: اين نيروگاه داراي شش واحد 315 مگاواتي است كه در مجموع يكهزار و 890 مگاوات برق توليد مي‌كند. وي درباره نحوه عقد قرارداد براي ساخت اين دو نيروگاه اظهار داشت: قرارداد احداث نيروگاههاي شهيد منتظري اصفهان و رامين اهواز با شرايط كليد دردست يا ترن‌كي منعقد شد و به پايان رسيد. در اين قراردادها احداث، نصب و راه‌اندازي نيروگاه برعهده شركت تكنوپروم اكسپورت بود و ايران نيز نيروي كار لازم براي ساخت و بهره‌برداري را تامين كرد. وي خاطرنشان كرد كه اين قرارداد در سال 79 ميلادي منعقد شد كه در آن زمان عقد قرارداد به روش بي.او.تي و بي.او.او متداول نبود.
شركت تكنوپروم اكسپورت روسيه در طبس نيروگاه حرارتي مولد برق 630 مگاواتي احداث مي‌كند. نماينده تكنوپروم اكسپورت شركت روسي شركت‌كننده در هفتمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت برق در گفتگو با خبرنگار گروه انرژي شانا با اعلام اين خبر گفت: پروژه طبس احداث نيروگاه حرارتي ذغال‌سوز با دو واحد است كه ظرفيت هر يك از اين واحدها 315 مگاوات است. آنتون فروتف افزود: همچنين درچارچوپ اين پروژه پيش‌بيني شده كه از يك معدن زغال‌سنگ براي تامين سوخت موردنياز اين نيروگاه حرارتي بهره‌برداري مي شود. فروتف با اعلام اينكه گزارش توجيهي اين پروژه تدوين شده است گفت: پس از آنكه اين گزارش در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران به تصويب برسد قرارداد احداث نيروگاه منعقد خواهد شد. وي در پاسخ به سوالي درباره زمان بهره‌برداري از نيروگاه طبس اظهار اميدواري كرد كه اين نيروگاه تا سه سال آينده به بهره‌برداري برسد. نماينده شركت تكنوپروم اكسپورت افزود: در صورت اقتصادي بودن پروژه دو واحد ديگر نيز در اين نيروگاه ساخته خواهد شد. وي درباره پروژه‌هاي اجرا شده اين شركت در ايران گفت: فعاليت اين شركت در زمينه ساخت نيروگاههاي حرارتي و آبي است و تاكنون توانسته‌ايم دو نيروگاه حرارتي شهيد منتظري اصفهان و رامين اهواز را در ايران احداث كنيم. فروتف افزو: در نيروگاه شهيد منتظري اصفهان دو فاز تكميل شده وجود دارد كه فاز اول آن درسال 1979 ميلادي و فاز دوم نيز در سال 1368 شمسي به بهره برداري رسيد. نماينده اين شركت روسي گفت: هر يك از اين فازها شامل چهار واحد 200 مگاواتي است كه در مجموع يك هزار و 600 مگاوات برق توليد مي‌كنند. وي درباره ظرفيت توليد برق نيروگاه رامين اهواز نيز گفت: ساخت اين نيروگاه در سه فاز و در سال 1979 ميلادي آغاز شد و هم اكنون در مرحله بهره‌برداري و توليد قرار دارد. فروتف افزود: اين نيروگاه داراي شش واحد 315 مگاواتي است كه در مجموع يكهزار و 890 مگاوات برق توليد مي‌كند. وي درباره نحوه عقد قرارداد براي ساخت اين دو نيروگاه اظهار داشت: قرارداد احداث نيروگاههاي شهيد منتظري اصفهان و رامين اهواز با شرايط كليد دردست يا ترن‌كي منعقد شد و به پايان رسيد. در اين قراردادها احداث، نصب و راه‌اندازي نيروگاه برعهده شركت تكنوپروم اكسپورت بود و ايران نيز نيروي كار لازم براي ساخت و بهره‌برداري را تامين كرد. وي خاطرنشان كرد كه اين قرارداد در سال 79 ميلادي منعقد شد كه در آن زمان عقد قرارداد به روش بي.او.تي و بي.او.او متداول نبود.
منبع : روزنامه جهان اقتصاد
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨١-١٠-٢٢