سومين واحد گازي نيروگاه خصوصي حافظ فارس وارد مدار شد

سومين واحد از 6 واحد بخش گاز نيروگاه گازي حافظ (فارس) با ظرفيت 162 مگاوات به مدار پيوست.
به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه برق ايران، اين نيروگاه با 6 واحد گازي با سرمايه‌گذاري شركت مپنا بين‌الملل در قالب طرح‌هاي (BOT) به ظرفيت 1000 مگاوات احداث مي‌شود.
واحدهاي يك و دو بخش گاز نيروگاه سيكل تركيبي حافظ نيز در نيمه نخست سال جاري به ترتيب در تاريخ‌هاي چهارم تيرماه و پنجم شهريورماه 1390 وارد مدار شدند.
احداث اين نيروگاه به منظور اجراي سياست‌هاي كلان صنعت برق در حوزه جذب مشاركت بخش خصوصي در طرح‌هاي نيروگاهي، براساس قرارداد خريد تضميني برق بين سرمايه‌گذار و وزارت نيرو با هزينه 400 ميليون يورو انجام شده است.
افزايش ظرفيت توليد برق منطقه فارس و شبكه سراسري، اشتغال‌زايي، تشويق، حمايت و جذب سرمايه‌گذاري غيردولتي در بخش نيروگاهي با تاكيد بر استفاده از حداكثر توان مهندسي داخل كشور و ارتقاء‌ دانش فني در ساخت نيروگاهها از ديگر اهداف ساخت نيروگاه 1000 مگاواتي سيكل تركيبي فارس است.
لازم به ذكر است اين نيروگاه به مساحت 92 هكتار در بخش اكبرآباد استان فارس ساخته مي‌شود.
منبع : هفته نامه پيك برق
تاريخ چاپ : شنبه ، ١٣٩٠-٠٨-٢١
شماره چاپ : 807
چاپ شده در صفحه (هاي) : 1