چكيده تازه ترين مقالات صنعت برق

جذب گاز دي ‌اكسيدكربن از نيروگاه‌هاي حرارتي به منظور تزريق در مخازن نفتي
عدنان مراديان- حميد آب‌روشن
پژوهشگاه نيرو- پژوهشكده توليد، گروه بهره برداري ايران
واژه‌هاي‌كليدي: ازدياد برداشت، جذب دي‌اكسيدكربن، نيروگاه حرارتي، مخازن نفتي، تزريق دي‌اكسيدكربن

چكيده:نيروگاه‌هاي حرارتي به عنوان يكي از بزرگترين منابع انتشار دي‌اكسيدكربن درجو مي‌باشند. در صورت جداسازي CO2 موجود در گازهاي خروجي از نيروگاه‌ها، به ويژه نيروگاه‌هاي بخاري، از يكسو آلودگي محيط زيست كاهش يافته و از طرف ديگر مي‌توان دي‌اكسيدكربن بدست آمده را در صنايع مختلفي بكار برد. از آنجا كه حجم CO2 منتشر شده توسط نيروگاه‌ها بسيار بالاست، مناسبترين كاربرد دي‌اكسيدكربن حاصل از آنها، تزريق در مخازن نفتي است. با اينكار ميزان برداشت نفت از مخازني كه فشارشان افت نموده، به طور قابل توجهي افزايش خواهد يافت. هم‌اكنون افزايش فشار مخازن نفتي با تزريق گاز طبيعي تحقق مي‌يابد. بدين‌ترتيب، با جايگزين كردن CO2 امكان صرفه‌جويي در مصرف گاز طبيعي بوجود خواهد آمد و مي‌توان اين ماده ارزشمند را در ساير بخش‌ها مصرف نمود. در اين مقاله، پتانسيل انجام چنين فعاليتهايي در كشور مرور گرديده و به مزاياي آن اشاره شده است. لازم به ذكر است كه مراحل مقدماتي موضوع فوق‌الذكر با همكاري شركت ملي نفت ايران، مديريت پژوهش و فن‌آوري، آغاز شده است و اين مقاله ماحصل پژوهش‌هاي اوليه در زمينه مذكور مي‌باشد.

بررسي استفاده از لامپ‌ كم‌مصرف و اثبات عدم تاثيرات منفي
زهره حصاري – محمد فريد حنيفي
شركت مهندسين مشاور روشنايي نورگستر ايران
واژه‌هاي‌كليدي: لامپ كم‌مصرف، تشعشعات ماوراء‌ بنفش، جيوه

چكيده:با گذشت بيش از 100 سال از پيدايش لامپ‌هاي الكتريكي و توسعه و پيشرفت روزافزون انواع فن‌آوري‌ها، استانداردهاي ايمني در عرصه صنعت لامپ همگام با اين پيشرفت تهيه و تدوين نگرديده است و بسياري از قضاوت‌ها و پيش‌داوري‌ها درخصوص خطرات احتمالي انواع لامپ‌ها به صورت سينه به سينه و نقل قول و بدون ارائه مدارك و مستندات علمي صورت گرفته است. در سال‌هاي اخير با استفاده وسيع از لامپ‌هاي كم‌مصرف و جايگزيني سريع آن بجاي لامپ‌هاي رشته‌اي همواره دغدغه‌ها و نگراني‌هايي از سوي سازمان هاي محيط زيست و مسئولين بهداشتي كشورها نسبت به معايب و خطرات احتمالي استفاده وسيع از اين لامپ‌ها مطرح بوده است كه در اين مقاله مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است. اين آثار جانبي در سه بخش تشعشعات ماوراء‌بنفش، جيوه بكار رفته در تيوب لامپ و مواردي از قبيل شيوع سردرد و چشم‌درد مورد بحث قرار گرفته است. در مطالعات انجام شده كه خلاصه‌اي از آن‌ها در اين مقاله آمده، ثابت گرديده است كه لامپ كم‌مصرف از نظر بهداشتي، در گروه لامپ‌هاي بي‌خطر قرار مي‌گيرد و تاثير سوئي بر سلامتي انسان ندارد.

بررسي اثرات زيست محيطي تدوين برچسبهاي انرژي براي سيستم روشنايي و تجهيزات الكتريكي ساختمان‌هاي مسكوني كشور
فرشيد باقري – وهاب مكاري‌زاده
پژوهشگاه نيرو تهران، ايران
واژه‌هاي‌كليدي: برچسب انرژي، مصرف انرژي الكتريكي، آلاينده‌هاي زيست محيطي، ساختمان

چكيده:گسترش روزافزون تقاضاي انرژي الكتريكي در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و به تبع آن رشد فزاينده توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي در نيروگاههاي حرارتي كشور ، لزوم برنامه‌ريزي اصولي در راستاي كنترل اين روند را ضروري نموده است. در اين راستا مقاله حاضر اختصاص به ارزيابي زيست محيطي ميزان اثربخشي نمونه‌هايي از برچسبهاي تدوين شده براي تجهيزات الكتريكي نظير 1) لامپهاي روشنايي 2) يخچال – فريزرها 3) لباسشويي‌ها 4) سماورهاي برقي 5) اتوهاي برقي از طريق جايگزيني انواع مرسوم آنها با انواع با رده‌هاي بالاتر در برچسب انرژي مربوطه دارد. به دليل تاثير كاركرد اين تجهيزات بر عملكرد سيستم سرمايش ساختمان به واسطه حرارت دفعي از آنها در فصول گرم سال، تحليل همه جانبه‌اي با شبيه‌سازي 25 تيپ مرسوم از ساختمانهاي مسكوني كشور در محيط يك نرم‌افزار جامع شبيه‌ساز مصرف انرژي الكتريكي در ساختمان، صورت پذيرفته است. كليه مشخصات معماري، سازه‌اي و تاسيساتي اين ساختمانها به همراه مشخصات سيستم روشنايي و تجهيزات مصرف‌كننده برق آنها در محيط نرم‌افزار مورد استفاده مدلسازي شده و مصارف برق ساعتي كليه بخشهاي آنها- شامل مصرف خود تجهيزات و مصرف سيستم سرمايش- تعيين گرديده‌اند. سپس نتايج مربوط به كاهش مصرف انرژي الكتريكي اين ساختمانها و نيز ميزان كاهش در توليد آلاينده‌هاي زيست محيطي پس از جايگزيني تجهيزات با انواع با رده‌هاي بالاتر در برچسب انرژي مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در نهايت با تعميم نتايج به ساختمانهاي مسكوني كل كشور، پتانسيلهاي موجود از ديدگاه كلان ارائه گرديده‌اند. نتايج نهايي نشان مي‌دهند كه 5 راهكار معرفي شده، در مجموع منجر به كاهش حداقل 1424 و حداكثر 3265 تن در سال در توليد گازهاي آلاينده  NOx، SO2 و CO2 در نيروگاههاي حرارتي كشور مي‌گردند.
منبع : ماهنامه صنعت برق
تاريخ چاپ : شنبه ، ١٣٨٩-١١-٠٢
شماره چاپ : 162
چاپ شده در صفحه (هاي) : 52,53