‌نيروگاه گازي آبادان امروز افتتاح مي‌شود

نيروگاه گازي آبادان امروز دوشنبه با حضور رئيس جمهوري به طور رسمي افتتاح مي‌شود. مهندس حسين محمودزاده مديرعامل سازمان توسعه برق ايران روز گذشته در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: ساخت نيروگاه گازي آبادان گام مهمي براي تأمين برق مورنياز مناطق جنوب خوزستان به ويژه شهرستانهاي آبادان ، خرمشهر و ماهشهر در فصول گرم سال است. تا قبل از ساخت اين نيروگاه خوزستان به طور معمول در تأمين برق مصرفي با مشكل مواجه بود. نيروگاه گازي آبادان داراي چهار واحد در مجموع به قدرت 493 مگاوات است و در آينده قابل تبديل به نيروگاه سيكل تركيبي است. وي تأكيد كرد: كار ساخت نيروگاه گازي آبادان از سال 80 در دستور كار سازمان توسعه برق ايران قرار گرفت. پروژه نيروگاه آبادان در 9 كيلومتري جاده آبادان - ماهشهر در زميني به وسعت 100 هكتار به مرحله اجرا درآمده است. به گفته محمودزاده منطقه ياد شده جنگي بوده و به همين جهت كار پاكسازي منطقه از مين با همكاري نيروي نظامي از فروردين تا تيرماه 80 انجام شد. در همين حال به علت باتلاقي شدن منطقه در فصول باراني سال براي جلوگيري از اين وضعيت، در محل نيروگاه در مجموع 415 هزار مترمكعب خاكريزي شده است. مديرعامل سازمان توسعه برق ايران افزود: طبق برنامه‌ريزي انجام شده واحد چهارم نيروگاه آبادان بايد اول آذرماه 82 بهره‌برداري آزمايشي مي‌شد. اما به دليل نياز مبرم منطقه به برق، با تلاشهاي مسؤولان اجرايي و پيمانكاران طرح، نيروگاه 5 ماه زودتر از موعد مقرر (تيرماه 82) به مرحله بهره‌برداري آزمايشي رسيد. محمودزاده هزينه احداث نيروگاه آبادان را در مجموع يك تريليون و 600 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين رقم شامل 94 ميليون يورو، 5/23 ميليون دلار و 450 ميليارد ريال است. به گفته مديرعامل سازمان توسعه برق ايران پيمانكاران عمومي، ساختمان، نصب و راه‌اندازي، سيستمهاي جانبي و پست برق، نيروگاه آبادان به ترتيب شركتهاي مپنا ، اسپيدز، نتن، پارس كيهان و پارسيان بوده‌اند. وي در ادامه افزود:‌مجموع قدرت نصب شده نيروگاهي كشوردر زمان حاضر به 34 هزار و 500 مگاوات رسيده است كه سهم نيروگاه آبادان از اين ميزان 5/1 درصد خواهد بود. محمودزاده اظهار داشت: طبق پيش‌بيني انجام شده در سال جاري بايد 12 واحد نيروگاه حرارتي در سه نيروگاه در مجموع به قدرت 2276 مگاوات بهره‌برداري مي‌شود كه از اين تعداد 4 واحد مربوط به نيروگاه دماوند،‌شش واحد نيروگاه هرمزگان و 2 واحد نيروگاه بناب است. محمودزاده سپس به مشكلات سازمان توسعه برق ايران در اجرا و راه‌اندازي واحدهاي جديد نيروگاهي و تكميل طرحها اشاره كرد و گفت: طبق برنامه قرار بود كه كار ساخت سه نيروگاه پرند، شيروان و اروميه در سال جاري آغاز شود. اما اكنون با معضل تأمين اعتبار مواجه هستيم. وي افزود: اعتبار موردنياز سازمان توسعه برق ايران در سال جاري 11 تريليون ريال پيش‌بيني شده است اما متاسفانه اين رقم كمتر از 9 تريليون ريال تصويب شده و با توجه به محدوديت تأمين نقدينگي ،‌پيش‌بيني مي‌شود در عمل اين رقم به پنج ميليون ريال برسد. مديرعامل سازمان توسعه برق ايران تأكيد كرد: با توجه به وضعيت موجود، اين سازمان ناگزير است اولويت را به طرهايي كه به بهره‌بردراي مي‌رسند بدهد. بديهي است در صورت ادامه روند موجود اين سازمان در آينده در تامين اعتبار طرحهاي ميان مدت با مشكل مواجه خواهد شد. محمودزاده در مورد ساخت نيروگاه جنوب اصفهان گفت: اين نيروگاه بايد به روش ساخت،‌اداره و انتقال (بي.او.تي) در بخش جنوبي اصفهان ايجاد شود و با وجود آن كه موفق نشديم تضمينهاي لازم را براي ساخت آن به سرمايه‌گذار بدهيم،‌اما كار احداث آن آغاز شده است. به گفته وي ،‌سازمان توسعه برق ايران دو سال وقت براي دريافت ضمانتنامه ساخت نيروگاه جنوب اصفهان به روش بي.او.تي صرف كرده تا بالاخره پايان اسفند 82 اين ضمانتنامه صادر شده است. اما از دو ماه قبل تاكنون هنوز بانك مركزي آن را به سرمايه‌گذار كه يك شركت داخلي است تحويل نداده است.
نيروگاه گازي آبادان امروز دوشنبه با حضور رئيس جمهوري به طور رسمي افتتاح مي‌شود. مهندس حسين محمودزاده مديرعامل سازمان توسعه برق ايران روز گذشته در گفتگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: ساخت نيروگاه گازي آبادان گام مهمي براي تأمين برق مورنياز مناطق جنوب خوزستان به ويژه شهرستانهاي آبادان ، خرمشهر و ماهشهر در فصول گرم سال است. تا قبل از ساخت اين نيروگاه خوزستان به طور معمول در تأمين برق مصرفي با مشكل مواجه بود. نيروگاه گازي آبادان داراي چهار واحد در مجموع به قدرت 493 مگاوات است و در آينده قابل تبديل به نيروگاه سيكل تركيبي است. وي تأكيد كرد: كار ساخت نيروگاه گازي آبادان از سال 80 در دستور كار سازمان توسعه برق ايران قرار گرفت. پروژه نيروگاه آبادان در 9 كيلومتري جاده آبادان - ماهشهر در زميني به وسعت 100 هكتار به مرحله اجرا درآمده است. به گفته محمودزاده منطقه ياد شده جنگي بوده و به همين جهت كار پاكسازي منطقه از مين با همكاري نيروي نظامي از فروردين تا تيرماه 80 انجام شد. در همين حال به علت باتلاقي شدن منطقه در فصول باراني سال براي جلوگيري از اين وضعيت، در محل نيروگاه در مجموع 415 هزار مترمكعب خاكريزي شده است. مديرعامل سازمان توسعه برق ايران افزود: طبق برنامه‌ريزي انجام شده واحد چهارم نيروگاه آبادان بايد اول آذرماه 82 بهره‌برداري آزمايشي مي‌شد. اما به دليل نياز مبرم منطقه به برق، با تلاشهاي مسؤولان اجرايي و پيمانكاران طرح، نيروگاه 5 ماه زودتر از موعد مقرر (تيرماه 82) به مرحله بهره‌برداري آزمايشي رسيد. محمودزاده هزينه احداث نيروگاه آبادان را در مجموع يك تريليون و 600 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: اين رقم شامل 94 ميليون يورو، 5/23 ميليون دلار و 450 ميليارد ريال است. به گفته مديرعامل سازمان توسعه برق ايران پيمانكاران عمومي، ساختمان، نصب و راه‌اندازي، سيستمهاي جانبي و پست برق، نيروگاه آبادان به ترتيب شركتهاي مپنا ، اسپيدز، نتن، پارس كيهان و پارسيان بوده‌اند. وي در ادامه افزود:‌مجموع قدرت نصب شده نيروگاهي كشوردر زمان حاضر به 34 هزار و 500 مگاوات رسيده است كه سهم نيروگاه آبادان از اين ميزان 5/1 درصد خواهد بود. محمودزاده اظهار داشت: طبق پيش‌بيني انجام شده در سال جاري بايد 12 واحد نيروگاه حرارتي در سه نيروگاه در مجموع به قدرت 2276 مگاوات بهره‌برداري مي‌شود كه از اين تعداد 4 واحد مربوط به نيروگاه دماوند،‌شش واحد نيروگاه هرمزگان و 2 واحد نيروگاه بناب است. محمودزاده سپس به مشكلات سازمان توسعه برق ايران در اجرا و راه‌اندازي واحدهاي جديد نيروگاهي و تكميل طرحها اشاره كرد و گفت: طبق برنامه قرار بود كه كار ساخت سه نيروگاه پرند، شيروان و اروميه در سال جاري آغاز شود. اما اكنون با معضل تأمين اعتبار مواجه هستيم. وي افزود: اعتبار موردنياز سازمان توسعه برق ايران در سال جاري 11 تريليون ريال پيش‌بيني شده است اما متاسفانه اين رقم كمتر از 9 تريليون ريال تصويب شده و با توجه به محدوديت تأمين نقدينگي ،‌پيش‌بيني مي‌شود در عمل اين رقم به پنج ميليون ريال برسد. مديرعامل سازمان توسعه برق ايران تأكيد كرد: با توجه به وضعيت موجود، اين سازمان ناگزير است اولويت را به طرهايي كه به بهره‌بردراي مي‌رسند بدهد. بديهي است در صورت ادامه روند موجود اين سازمان در آينده در تامين اعتبار طرحهاي ميان مدت با مشكل مواجه خواهد شد. محمودزاده در مورد ساخت نيروگاه جنوب اصفهان گفت: اين نيروگاه بايد به روش ساخت،‌اداره و انتقال (بي.او.تي) در بخش جنوبي اصفهان ايجاد شود و با وجود آن كه موفق نشديم تضمينهاي لازم را براي ساخت آن به سرمايه‌گذار بدهيم،‌اما كار احداث آن آغاز شده است. به گفته وي ،‌سازمان توسعه برق ايران دو سال وقت براي دريافت ضمانتنامه ساخت نيروگاه جنوب اصفهان به روش بي.او.تي صرف كرده تا بالاخره پايان اسفند 82 اين ضمانتنامه صادر شده است. اما از دو ماه قبل تاكنون هنوز بانك مركزي آن را به سرمايه‌گذار كه يك شركت داخلي است تحويل نداده است.
منبع : روزنامه همشهري
تاريخ چاپ : یکشنبه ، ١٣٨١-١٠-٢٢