«پروژه نيروگاه بادي واقع در دريا به نام Centrica lincs بريتانيا»

منبع: www.power-technology.com
نوع پروژه: مزرعه بادي واقع در دريا
محل پروژه: درياي شمال- بريتانيا
مالكان پروژه: Centrica Renewable Energy (50 درصد)
Siemens (25 درصد) ، Dong Energy (25 درصد)
شروع عمليات ساخت: سال 2010
تاريخ راه‌اندازي پروژه: سال 2012
سرمايه‌گذاري تخميني: 725 ميليون پوند
مزرعه بادي واقع در دريا با نام lincs از 5 پروژه تحت توسعه توسط شركت انرژي قابل بازيافت (centrica) در منطقه Greater wash است.
توسعه پيشنهادي در فاصله حدود 8 كيلومتري از ساحل skegness در مجاورت مزارع بادي lynn و inner dowsing قرار گرفته است.
اين دو پروژه از پروژه‌هاي شركت Centrica هستند كه در ماه مارچ سال 2009 بهره‌برداري و فعال شدند.
شروع ساخت پروژه Lincs در سال 2010 است و در حال حاضر پروژه در فاز و مرحله طراحي و  تدارك قرار دارد و در سال 2003 موافقتي را براي تحصيل اراضي محل پروژه و اعتباري در اواخر سال 2008 دريافت كرد و در فصل آخر سال 2009 نيز تصويب نهايي سرمايه‌گذاري را بدست آورد.
پروژه 725 ميليون پوندي براي توليد 270 مگاوات الكتريسيته در سال شروع به كار خواهد كرد.
ظرفيت مجاز سالانه پروژه 250 مگاوات است. 20 مگاوات باقيمانده در مزرعه بادي lynn و inner dowsing توليد خواهد شد و به خط انتقال Lincs متصل مي‌شوند.
هنگام بهره‌برداري پروژه تا قبل از سال 2012 مزرعه به تامين نياز سالانه الكتريسيته براي تعداد 200000 خانوار با گازهاي خروجي در حد صفر خواهد پرداخت.
اين پروژه مشتركاً تحت مالكيت شركتهاي centrica، siemens و dong energy قرا ردارد.
شركتهاي siemens و dong Energy 50 درصد حق مالكيت پروژه را از شركت centrica با تشكيل يك سرمايه‌گذاري مشترك در دسامبر سال 2009 دريافت كردند.

جزييات نيروگاه
اين مزرعه بادي شمال- جنوب محور 35 كيلومتر مربعي از 75 توربين 3 پره تشكيل مي‌شود. اين توربين‌ها با محور افقي در عمق 10 متري تا 15 متري در درياي شمال نصب شدند.
توربين‌هاي simens هر يك داراي ظرفيت 3/6 مگاوات هستند و مجهز به روتوري با قطر 120 متر و پره‌هاي روتور به طول 5/58 متر هستند.
حداكثر ارتفاع تا نوك پره 170 متر است و توربين‌ها در يك مسافت 500 متري فاصله‌بندي مي‌شوند.
ارتفاع توپي وسط چرخ 100 متر است.
موتور خانه و توپي وسط چرخ توربين‌ها در بالاي يك برج فولادي استوانه‌اي كه توسط يك فوندانسيون نصب شده در كف دريا نگهداري مي‌شود.
براي هر دو توربين و پست‌ها، فوندانسيون‌ها تك‌پايه يا فولادي‌اند.

ساخت پروژه
اين پروژه بين ماه مارچ سال 2010 و ماه آگوست 2011 ساخته مي‌شود.
با بهبود امنيت آمد و شد و ورود و خروج از محوطه فعاليت‌هاي اوليه، آماده‌سازي منطقة ايستگاه فرعي walpole كامل شد.
بين آوريل سال 2010 و ژوئن سال 2011، 2 كابل فشار قوي از نقطه‌اي در دريا كه ساحل ديده مي‌شود تا كرانه ساحلي ايستگاه نيروگاهي كشيده مي‌شود.
طول هر كابل 145 كيلوولتي 50 كيلومتر است و توسط شركت nexans norwas AS تامين مي‌شود.
كابل‌ها در داخل لوله‌ها و مجاري مخصوص كابل كه در زيرزمين دفن شده‌اند و در طول مسير كابل و در مسافت‌هاي 1 كيلومتري كشيده مي‌شوند.
روش‌ها و شيوه‌هاي نصب لوله‌ها و مجاري حمل كابل شامل دفن مستقيم، برش باز و حفر افقي جهت‌دار (HDD) مي‌شوند.
بين ماه‌هاي آوريل و آگوست 2010 يك پست برق با هدف اتصال مزرعه بادي با شبكه ساحلي بنا مي‌شود.
فونداسيون‌ها بصورت شمع كوبي انجام خواهد شد كه يك شيوه كم سروصداتر است و نيز لرزش كمتري ايجاد مي‌كند.
كارها شامل احداث جاده‌هاي جديد قابل دسترسي و اتصال به جاده‌هاي فرعي، فعاليت‌هاي عمراني و نيز نصب قطعات فولادي و تجهيزات الكتريكي و مكانيكي مي‌شوند.
نيروگاههاي واقع در دريا كه در سال 2010 اداره مي‌شوند شامل نصب 3 مجراي عبور لوله فولادي به طول 1000 متر زير سد دريايي و نمكزار هستند. 2 مجراي عبور كابل با ضخامت 16 اينچ براي 2 كابل به منظور صدور برق به طور جداگانه استفاده مي‌شوند.
مجراي سوم با قطر 6 اينچ براي خط بازگشت گل ولاي در طول فعاليت‌هاي حفاري استفاده خواهد شد.
در طول دوره كاري يك قايق 20×60 متر در فاصله تقريبي 1 كيلومتري از سد دريايي لنگر خواهد انداخت.
يك دكل حفاري روي عرشه، عمليات حفاري زير نمكزار در محل‌هاي تعيين شده در اولين منطقه پشت سد دريايي را انجام مي‌دهد.

پيمانكاران پروژه
پيمانكار اصلي نيروگاههاي ساحلي پروژه مذكور بخش توزيع و انتقال شركت siemens است.
حوزه و دامنه قراردادي شامل طراحي و ساخت ارتباط شبكه و نصب كابل‌هاي ساحلي مي‌باشد.
قرارداد تامين توربين‌ها در مارچ سال 2009 با شركت siemens بسته و شركت
fugro Geo consulting به عنوان مشاور ژئوتكنيك انتخاب شد.
شركت خدمات گواهي بين‌المللي SGS به عنوان مشاوره مديريت ريسك و خطر پروژه فعاليت مي‌كند.

شبكه برق
اين نيروگاه مذكور به يك پست فرعي برق جديد توسط 2 كابل زيرزميني 132 كيلوولتي متصل خواهد شد.
قبل از تامين شبكه برق‌ ملي ميزان برق از 132 كيلوولت به 400 كيلوولت در ايستگاه فرعي واقع در نزديكي و مجاورت ايستگاه فعلي در منطقه Walpole افزايش خواهد يافت.

بازار برق بريتانيا
تامين كلي الكتريسيته در بريتانيا در سال 2008 حدود 400671 گيگاوات در ساعت بود. حدود 46 درصد اين ميزان توسط نيروگاههاي گازي تامين شد.
زغال‌سنگ، سوخت هسته‌اي، انرژي‌هاي قابل بازيافت، واردات و نفت به ترتيب 31 درصد، 13 درصد، 6 درصد، 3 دصد و 1 درصد از منابع را تشكيل مي‌دادند.
ظرفيت نصب شده از منابع زغال‌سنگ، گاز، سوخت هسته‌اي و ديگر منابع نيروگاهي حدود 5/83 گيگاوات بود كه كمتر از 5/0 گيگاوات از منبع باد گرفته مي‌شد.
در سال 2009 حدود 1077 مگاوات از ظرفيت جديد بادي در بريتانيا نصب شد كه حدود 10 درصد از ظرفيت كل نصب شده در سرتاسر اتحاديه اروپا را تشكيل مي‌دهد.
تا قبل از سال 2020 هدف، نصب حدوداً 33 گيگاوات توربين بادي مي‌باشد.
با توسعه عظيم توربين‌هاي بادي واقع در درياي شمال، درياي ايرلند و حوالي ساحل اسكاتلند تا قبل از سال 2020 حدود نيمي از مصرف الكتريسيته فعلي بريتانيا طبق پيش‌بيني توسط مزارع بادي برآورد مي‌شود.
منبع : ماهنامه بولتن بين الملل
تاريخ چاپ : دو شنبه ، ١٣٨٩-٠٦-٠١
شماره چاپ : 126
چاپ شده در صفحه (هاي) : 8-11