مقاله پيک برق شماره 456

نقش‌ مديريت‌ انرژي‌ در صنعت‌ برق‌

در عصر فراصنعتي‌ امروز، بحث‌مديريت‌ انرژي‌ از اهميت‌ بسزايي‌برخوردار است‌. به‌ طور كلي‌ انرژي‌ به‌عنوان‌ زيربنا و كليد توسعه‌ مطرح‌ بوده‌ و به همين‌ دليل‌ در ...

شنبه ، ٢٥ مهر ١٣٨٣

الو گوش به زنگ پيک برق شماره 456

الو گوش به زنگ


الو گوش‌ به‌


زنگ‌ 3851


(يك‌ بام‌ و دو هوا
از طرف‌ جمعي‌ از همكاران‌ بازنشسته‌در شركت‌ توزيع‌ نيروي‌ برق‌ مشهد تماس‌مي‌گيرم‌. ضمن‌ تبريك‌ فرارسيدن‌ ماه‌مبارك‌ رمضان‌ و ...

شنبه ، ٢٥ مهر ١٣٨٣

يادداشت هفته پيک برق شماره 456

سرمايه‌گذاري‌ در مديريت‌ منابع‌ انساني‌

امروزه‌ در داخل‌ صنعت‌برق‌كشور، نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌حقوق‌ و دستمزد كاركنان‌ براي‌حفظ و ارتقاي‌ انگيزه‌هاي‌ كار وبهره‌گيري‌ هر چه‌ بيشتر ازمهارت‌ ...

شنبه ، ٢٥ مهر ١٣٨٣

آنسوي مرزها پيک برق شماره 456

آنسوي مرزها

روسيه‌ 18 ميليون‌ كيلووات‌ساعت‌ برق‌ به‌ چين‌ صادر مي‌كند
دومين‌ شركت‌ بزرگ‌ توليد برق‌ درروسيه‌ 18 ميليون‌ كيلووات‌ ساعت‌ برق‌به‌ چين‌ صادر مي‌كند.
به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌، ...

شنبه ، ٢٥ مهر ١٣٨٣

اخبار صنعت برق پيک برق شماره 456

اخبار صنعت برق

كارشناس‌ نمونه‌ ملي‌ در برق‌ منطقه‌اي‌يزد: نظم‌ و تلاش‌ كارمند نمونه‌مي‌سازد
ويژگيهاي‌ يك‌ كارمند نمونه‌شامل‌ نظم‌، تلاش‌، انجام‌ امور علمي‌محوله‌ و كار براي‌ رشد سازماني‌ ...

شنبه ، ٢٥ مهر ١٣٨٣

گفت و گو پيک برق شماره 456

گفت‌وگو با معاون‌ نظارت‌ بر توزيع‌ برق‌ منطقه‌اي‌ آذربايجان‌

در حوزه‌ عملكرد شركت‌ توزيع‌آذربايجان‌شرقي‌ حدود 250 موردانشعاب‌ غيرمجاز و در مناطق‌ تحت‌پوشش‌ شركتهاي‌ توزيع‌ برق‌ تبريز،اردبيل‌ و ...

شنبه ، ٢٥ مهر ١٣٨٣

گزارش هفته پيک برق شماره 456

معاون‌ منابع‌ انساني‌ توانير و بهبوده‌ بهره‌وري‌ توانير:بازنگري‌ در نظام‌ پرداخت‌ حقوق‌ و مزاياي‌ كاركنان‌ صنعت‌برق‌ ضروري‌ است‌

نيروي‌ انساني‌ اين‌ گرانبهاترين‌سرمايه‌ سازمانها همسان‌ با ...

شنبه ، ٢٥ مهر ١٣٨٣

مقاله پيک برق شماره 455

شناخت‌ ويژگي‌هاي‌ گرمايش‌ و سرمايش‌ منطقه‌اي‌ و نحوه‌ كاربرد آنها

شناخت‌ ويژگي‌هاي‌ گرمايش‌ و سرمايش‌ منطقه‌اي‌ و نحوه‌ كاربرد آنها
مريم‌ كارگر نجفي‌ - مشاور وزير نيرو در امور زنان‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

يادداشت هفته پيک برق شماره 455

يادداشت‌ هفته‌

نيروگاههاي‌ آبي‌ حافظ محيطزيست‌ و توسعه‌ پايدار
با آغاز به‌ كار نيروگاه‌ سد مارون‌در بهبهان‌ و خبر وارد مدارشدن‌ نيروگاه‌ كارون‌ 3 درپايان‌ امسال‌، موضوع‌نيروگاههاي‌ آبي‌ و ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

آنسوي مرزها پيک برق شماره 455

آنسوي مرزها

تقاضاي‌ بهبود توزيع‌ برق‌ دركنيا
يك‌ عضو شوراي‌ شهر در كنياخواستار بهبود شرايط توزيع‌ برق‌ دراين‌ كشور شد.
به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ فرانسه‌، فيليپ‌گريتون‌ (Philip Gretton) اعلام‌ كردكه‌ در بعضي‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

تازه هاي انتشار پيک برق شماره 455

تازه‌هاي‌ انتشار

دوازدهمين‌ شماره‌ گلهاي‌ زندگي‌ انتشار يافت‌
دوازدهمين‌ شماره‌ گلهاي‌ زندگي‌ ويژه‌نامه‌ فرزندان‌ ممتاز كاركنان‌ شركت‌ توانير از سوي‌ روابطعمومي‌ و امور بين‌الملل‌ توانير ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

اخبار صنعت برق پيک برق شماره 455

اخبار صنعت برق

برگزاري‌ دوره‌ آموزشي‌ طرح‌بهسامان‌ در برق‌ منطقه‌اي‌گيلان‌
به‌ منظور گسترش‌ دادن‌ فرهنگ‌مصرف‌ بهينه‌ انرژي‌ در خانه‌ و خانواده‌دوره‌ آموزشي‌ طرح‌ بهسامان‌ در برق‌منطقه‌اي‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

در عرصه ورزش پيک برق شماره 455

اخبار ورزشي‌

صعود دو تن‌ از بانوان‌ شاغل‌توزيع‌ برق‌ كردستان‌ به‌ قله‌علم‌كوه‌
دو تن‌ از بانوان‌ شاغل‌ در توزيع‌برق‌ كردستان‌ به‌ قلم‌ علم‌كوه‌ صعودكردند.
به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

گفت و گو پيک برق شماره 455

گفت‌وگو با دكتر شهرام‌ چهل‌ گردي‌ ساماني‌ مدير ديسپاچينگ‌ ملي‌

گفت‌وگو با دكتر شهرام‌ چهل‌ گردي‌ ساماني‌ مدير ديسپاچينگ‌ ملي‌
قله‌ مصرف‌ برق‌ در تابستان‌ آينده‌ از شب‌ به‌ روز تغيير ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

گزارش هفته پيک برق شماره 455

سهم‌ سيستم‌هاي‌ اطلاعات‌ جغرافيايي‌ در توسعه‌ صنعت‌برق‌

مروري‌ بر عملكرد توانير در پي‌ريزي‌ سيستم‌ >Gis< صنعت‌برق‌
سهم‌ سيستم‌هاي‌ اطلاعات‌ جغرافيايي‌ در توسعه‌ صنعت‌برق‌
گزارش‌ از: ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

صفحه اول پيک برق شماره 455

وزير نيرو: فاز اول‌ نيروگاه‌ كارون‌ 3 تا پايان‌ امسال‌ آماده‌ بهره‌برداري‌ مي‌شود

تا پايان‌ امسال‌، فاز اول‌ نيروگاه‌ كارون‌ 3 آماده‌ بهره‌برداري‌ شده‌ تا در سال‌ آينده‌ 2 هزار مگاوات‌ انرژي‌ ...

شنبه ، ١٨ مهر ١٣٨٣

مقاله پيک برق شماره 454

رمز و رازهاي مديريت موفق

رمز و رازهاي مديريت موفق
محمد كوهيان - شركت برق منطقهاي باختر

رمز و راز يك‌ مديريت‌ موفق‌چيست‌؟ و يك‌ مدير چگونه‌ مي‌تواند بابه‌كارگيري‌ همه‌ عوامل‌ و ابزارها درپيشرد امور ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

الو گوش به زنگ پيک برق شماره 454

الو گوش به زنگ 3851

(قرارداد موقت شرايط ارايه تسهيلات

از كاركنان شركت توزيع برق استانمركزي شهرستان اراك هستم. از ابتداي امسال قراردادهاي دائم كاركنان به قراردادهاي موقت تبديل شده و مسوولان اين شركت ارايه ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

يادداشت هفته پيک برق شماره 454

يادداشت هفته

حضور موثر بخش غيردولتي در سرمايه گذاريهاي صنعت برق

ميزان مصرف برق در جامعه روبه توسعه، روز به روز فزوني مي گيرد، به گونه اي كه مصرف برق آن گونه كه مسوولان بلندپايه صنعت برق عنوان مي كنند از رشد ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣

آنسوي مرزها پيک برق شماره 454

آنسوي مرزها

بلاروس‌ برق‌ بيشتري‌ به‌ لهستان‌صادر مي‌كند

كشور بلاروس‌ ميزان‌ صادرات‌برق‌ به‌ لهستان‌ را در ماههاي‌ آخر سال‌جاري‌ افزايش‌ مي‌دهد.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ اينترفاكس‌(interfax)، ...

شنبه ، ١١ مهر ١٣٨٣