صفحه 209 از 210

صفحه اول پيک برق شماره 409

واحدهاي‌ نيروگاه‌ شهيد منتظري‌ اصفهان‌ گازسوز شد

معاون‌ بهره‌برداري‌ برق‌ منطقه‌اي‌ اصفهان‌:
واحدهاي‌ نيروگاه‌ شهيد منتظري‌ اصفهان‌ گازسوز شد

گازسوز كردن‌ واحدها در نيروگاه‌ شهيد منتظري‌، ...

شنبه ، ١٧ آبان ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 408

وزير نيرو بر اهميت‌ فراهم‌ كردن‌ زمينه‌هاي‌ مشاركت‌ بخش‌ غيردولتي‌ در صنعت‌ برق‌تاكيد كرد

در مراسم‌ بهره‌برداري‌ از بخش‌ بخارنيروگاه‌ سيكل‌ تركيبي‌ نيشابور
وزير نيرو بر اهميت‌ فراهم‌ كردن‌ ...

شنبه ، ١٠ آبان ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 407

روابط عمومي‌ها در تصميم‌سازي‌هاي‌ مهم‌ سازمان‌ نقش موثري دارند

مهندس‌ حجت‌ در مراسم‌ هشتمين‌ دوره‌ انتخاب‌ روابط عمومي‌هاي‌ برتر صنعت‌ برق‌ ايران‌:
روابط عمومي‌ها در تصميم‌سازي‌هاي‌ مهم‌ ...

یکشنبه ، ٠٤ آبان ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 406

بازديد دكتر احمديان‌ از شركت‌توزيع‌ برق‌ يزد

بازديد دكتر احمديان‌ از شركت‌توزيع‌ برق‌ يزد
دكتر احمديان‌ معاون‌ وزير نيرو ومديرعامل‌ شركت‌ توانير طي‌ ديداري‌از شركت‌ توزيع‌ نيروي‌ برق‌ يزد ...

یکشنبه ، ٢٧ مهر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 405

بازديد مديرعامل‌ توانير ازدفتر واگذاري‌ انشعاب‌ وخدمات‌ پس‌ از فروش‌ برق‌ درمشهد

بازديد مديرعامل‌ توانير ازدفتر واگذاري‌ انشعاب‌ وخدمات‌ پس‌ از فروش‌ برق‌ درمشهد
دكتر احمديان‌ مديرعامل‌ ...

شنبه ، ١٩ مهر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 404

انتشار كتاب‌ حديث‌ ماندگاري‌

به‌ مناسبت‌ هفته‌ دفاع‌ مقدس‌ كتاب‌ حديث‌ ماندگاري‌ كه‌ بر مبناي‌ خاطرات‌ نصرت‌ نيسيان‌ كارشناس‌ امور مالي‌ توانير از 50 روز حماسه‌ مقاومت‌خرمشهر به‌ نگارش‌ در آمده‌ ...

سه شنبه ، ١٥ مهر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 403

خط انتقال‌ ايستگاه‌ 400 كيلوولت‌ يزد به بهره برداري رسيد

با حضور رييس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ : خط انتقال‌ ايستگاه‌ 400 كيلوولت‌ يزد به‌ بهره‌برداري‌ رسيد

بهره‌برداري‌ از خط انتقال‌ايستگاه‌ 400 كيلوولت‌ ...

دو شنبه ، ٠٧ مهر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 402

موج‌ گرما در اروپا و فعاليت‌نيروگاههاي‌ اتمي‌

بوم‌ شناسان‌ (اكولوژيست‌ها)اروپايي‌، بعد از موج‌ گرما كه‌ سراسراين‌ قاره‌ را گرفته‌ بود، اين‌ سووال‌ راطرح‌ مي‌كنند كه‌ آيا نيروگاههاي‌ اتمي‌توان‌ ...

سه شنبه ، ٠١ مهر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 401

در مراسم‌ افتتاحيه‌ 24 طرح‌ برق‌ منطقه‌اي‌ تهران‌: وزير نيرو: طرح جامع اندازه گيري شبكه توزيع بايد دنبال شود

در مراسم‌ افتتاحيه‌ 24 طرح‌ برق‌ منطقه‌اي‌ تهران‌
وزير نيرو: طرح‌ جامع‌ اندازه‌گيري‌ شبكه‌ ...

دو شنبه ، ٢٤ شهریور ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 400

سيستم‌ جديد ارزيابي‌ كاركنان‌در وزارت نيرو برقرار مي شود

وزير نيرو در مراسم‌ قدرداني‌ از كاركنان‌ نمونه‌
سيستم‌ جديد ارزيابي‌ كاركنان‌در وزارت‌ نيرو برقرار مي‌شود
در مراسمي‌ با حضور مهندس‌بيطرف‌ و ...

یکشنبه ، ١٦ شهریور ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 398

دكتراحمديان‌: عملكرد شبكه توليد و توزيع انرژي در 5 ماه اول امسال 4 درصد بهبود يافت

دكتراحمديان‌: عملكردشبكه‌ توليدو توزيع‌انرژي‌ در 5 ماه‌اول‌ امسال‌4 درصد بهبود يافت‌

در 5 ماه‌ اول‌ سال‌ جاري‌ ...

سه شنبه ، ٠٤ شهریور ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 397

دكتر ابتكار: اهتمام‌ وزارت‌ نيرو به‌ مسأله‌ حفظ محيط زيست‌ قابل‌ تقدير است‌

معاون‌ رئيس‌ جمهور و رئيس‌سازمان‌ حفاظت‌ محيط زيست‌ گفت‌:>اهتمام‌ وزارت‌ نيرو به‌ مسأله‌ محيطزيست‌ واقعا قابل‌ تقدير ...

دو شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 396

نيروگاه‌ شهيد رجائي‌ 2/3 ميلياردكيلووات‌ ساعت‌ انرژي‌ خالص‌ توليد كرد

در سه‌ ماه‌ اول‌ سال‌ جاري‌ دو ميليارد و 347 ميليون‌ و 715 هزار كيلووات‌ ساعت‌ انرژي‌ ناخالص‌ توسط نيروگاه‌ شهيد رجائي‌ توليد و به‌ ...

چهار شنبه، ٢٢ مرداد ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 395

عمليات‌ تكميلي‌ نيروگاه‌ آبي‌ كرخه‌با بهره‌برداري‌ از سومين‌ واحد آن‌پايان‌ يافت‌.

به‌ گزارش‌ روابط عمومي‌ شركت‌توسعه‌ منابع‌ آب‌ و نيروي‌ ايران‌ مهندس‌رحيمي‌ آشتياني‌ مجري‌ طرح‌ كرخه‌ ...

سه شنبه ، ١٤ مرداد ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 394

همايش‌ لامپهاي‌ كم‌مصرف‌ در توانيربرگزار شد

همايش‌ لامپهاي‌ كم‌مصرف‌ در توانيربرگزار شد

همايش‌ لامپهاي‌ كم‌مصرف‌ دوشنبه‌گذشته‌ با حضور نمايندگان‌ شركتهاي‌ توزيع‌برق‌ و شركتهاي‌ توليدكننده‌ ...

شنبه ، ٠٤ مرداد ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 393

دكتر احمديان‌: رشد مصرف‌ برق‌ دو برابر ميزان پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه است

دكتر احمديان‌: رشد مصرف‌ برق‌
دو برابر ميزان‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ است‌
در حال‌ حاضر رشد مصرف‌ ...

یکشنبه ، ٢٩ تیر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 391

بزودي‌ 250 مگاوات‌ به‌ ظرفيت‌توليد برق‌ كشور افزوده‌ مي‌شود

با بهره‌برداري‌ از واحد سوم‌ نيروگاه‌ مسجد سليمان‌

بزودي‌ 250 مگاوات‌ به‌ ظرفيت‌توليد برق‌ كشور افزوده‌ مي‌شود
سومين‌ واحد نيروگاه‌ ...

دو شنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 390

دكتر احمديان‌ معاون‌ وزيرنيرو در امور برق‌ و مديرعامل‌شركت‌ توانير از نيروگاه‌ تبريز بازديد كرد.

بازديد مديرعامل‌ شركت‌ توانير از آخرين‌ مرحله‌ گازسوز شدن‌ نيروگاه‌ تبريز
دكتر احمديان‌ معاون‌ ...

یکشنبه ، ٠٨ تیر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 389

بهبود بهره‌وري‌ يكي‌ از مهمترين‌محورهاي‌ غلبه‌ بر چالشهاي‌ صنعت‌ برق‌ به‌ شمارمي‌رود

دكتر احمديان‌ در مراسم‌ افتتاح‌ چهارمين‌ همايش‌ كيفيت‌ و بهره‌وري‌ در صنعت‌ برق‌:
بهبود بهره‌وري‌ يكي‌ از ...

یکشنبه ، ٠١ تیر ١٣٨٢

صفحه اول پيک برق شماره 388

صنعت‌ برق‌ خراسان‌ و مديرعامل‌ متعهد و پركار آن‌ است‌ .


صنعت‌ برق‌ خراسان‌ و مديرعامل‌ متعهد و پركار آن‌ است‌ .
مهندس‌ بيطرف‌ با اشاره‌ به‌ پهناور بودن‌ استان‌ و وجود بارگاه‌ ملكوتي‌امام‌ رضا (ع‌) ...

یکشنبه ، ٢٥ خرداد ١٣٨٢