بريده جرايد مربوط به وزارت نيرو و توانير
گردآوري شده توسط شرکت توانير
معاون اول رئيس جمهوري در آئين افتتاح پست 400 كيلوولت گنو: جهش هاي صنعت برق ايران در 5 سال اخير ...
با حضور دكتر "رحيمي"معاون اول رييس جمهور، مهندس"بهزاد" معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، "آشوري و جباري" نمايندگان مجلس، "پرآور"معاون سياسي امنيتي استانداري، مهندس "پيشاهنگ" مديرعامل شركت برق ...-هفته نامه پيك برق
پيام نوروزي مهندس بهزاد در سال همت مضاعف و كار مضاعف
مهندس محمد بهزاد معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي و سرپرست شركت توانير با ارسال پيامي آغاز سال 89 را به همه مديران، كاركنان، متخصصان و تلاشگران صنعت برق تبريك گفت.-هفته نامه پيك برق
اخبار صنعت برق
-هفته نامه پيك برق
تحقيقات برق
-هفته نامه پيك برق
ديدگاه
مهندس نادر گلستاني دارياني مشاور معاونت هماهنگي توليد توانير-هفته نامه پيك برق
در عرصه ورزش
-هفته نامه پيك برق
طرح توليد برق از زباله در شمال كشور اجرايي مي شود
نماينده مردم بابل گفت: براي نخستين بار توليد برق از زباله در شمال كشور اجرا ميشود.-روزنامه گسترش
توليد 16 درصد از برق منطقه خاورميانه و آفريقا اعلام كرد
گروه امور زيربنايي: جمهوري اسلامي ايران تا سال 2014 بالغ بر 16/19 درصد از كل برق منطقه خاورميانه و آفريقا را توليد خواهد كرد. ‏-روزنامه جهان اقتصاد
با حضور رئيس جمهور؛ سد كارون 4 آبگيري شد
سد كارون 4 به عنوان بلندترين سد بتوني دو قوسي كشور روز پنجم فروردين ما جاري با حضور رييس جمهوري در استان چهارمحال بختياري آبگيري شد.-روزنامه جمهوري اسلامي
سخن ماه
-ماهنامه صنعت برق
گزارش
گزارش از: مينو بديعي-ماهنامه صنعت برق
دستورالعملهايي جهت محفوظ ماندن از خطرات ناشي از همجواري با خطوط فشار قوي
با توجه به اينكه خطوط انتقال انرژي الكتريكي در مسير انتقال خود از مراكز توليد به مناطق مصرف از مناطق مختلف جغرافيايي از جمله دشتها و جنگلها و كوهستانها و مزارع كشاورزي و درياچه ها ، رود خانه ها و مناطق شهري و روستايي ...-ماهنامه صنعت برق
معرفي استاندارد جلوگيري از انفجار (Explosion) يا در خود جمع شدن (Implosion) بويلرهاي چند مشعله ...
هدف از تدوين و ارايه استاندارد NFPA 8502:1999 توصيه به رعايت نكات فني در طراحي، نصب و بهرهبرداري به منظور جلوگيري از انفجار يا در خود جمعشدن كوره بويلراست و در اين جهت حداقلهاي الزامات طراحي، نصب و بهره برداري و تعميرات ...-ماهنامه صنعت برق
ارائه يك مدل يكپارچه انگيزش كاركنان
ايجاد انگيزه در كاركنان يكي از مهمترين وظايف مديران به شمار مي رود. مدلهاي انگيزشي متعددي وجود دارند كه هر يك بخشي از عوامل موثر بر ايجاد انگيزه در كاركنان را در برمي گيرند و تجميع اين مدلها به منظور ايجاد انگيزه در ...-ماهنامه صنعت برق
انواع اعتبار اسنادي و برات وصولي
رشد روز افزون تجارت جهاني مبين اهميت مشاركت و نياز كليه كشورهاي جهان به مبادلات جهاني است. به عبارت ديگر در جهان امروز ، هيچ كشوري بينياز از تجارت جهان نيست .<br /> دادوستد در اين بازار موضوعي ، تكنيكي و تخصصي است . در اين ...-ماهنامه صنعت برق
چكيده تازه ترين مقالات صنعت برق
-ماهنامه صنعت برق
پايان نامه هاي دانشجويي
-ماهنامه صنعت برق
اخبار صنعت برق
-ماهنامه صنعت برق
بانك توسعه آسيا (ADB) يك وام 135 ميليون دلاري را براي ساخت يك نيروگاه سوخت زغال سنگ پاكيزه تر در ...
بانك توسعه آسيايي يك وام 135 ميليون دلاري را براي تسهيل در ساخت يك نيروگاه سيكل تركيبي تلفيقي (IGCC) تصويب كرد.-ماهنامه بولتن بين الملل
آينده درخشان انرژي خورشيدي
تكنولوژي به سرعت در حال پيشرفت است تا همتراز انقلاب انرژيهاي قابل بازيافت باشد.-ماهنامه بولتن بين الملل