صفحه 1 از 1

طي 20 سال گذشته 12 ايراني به عنوان عضو شاخص (distinguished member) در سيگره (Cigre) شناخته شده‌اند

گفت و گو با دكتر محسن پوررفيع عرباني دبير اجرايي اجلاس جهاني شبكه هاي فشار قوي cigre در ايران:
گفت‌و گو: از مهرناز تهراني
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

بررسي دلايل آسيب‌ديدگي ياتاقان ژورنال توربين گازي GE- F5

مهندس محسن مهدي‌زاده و مهندس بهروز رضائي‌انور
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

تست نشر صوتي كارآمد در تشخيص عيوب متالورژيكي

مهندس مهدي حسين مردي- مهندس معصومه رعيت‌پور
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

اخبار صنعت برق

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩