صفحه 1 از 16

طي 20 سال گذشته 12 ايراني به عنوان عضو شاخص (distinguished member) در سيگره (Cigre) شناخته شده‌اند

گفت و گو با دكتر محسن پوررفيع عرباني دبير اجرايي اجلاس جهاني شبكه هاي فشار قوي cigre در ايران:
گفت‌و گو: از مهرناز تهراني
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

بررسي دلايل آسيب‌ديدگي ياتاقان ژورنال توربين گازي GE- F5

مهندس محسن مهدي‌زاده و مهندس بهروز رضائي‌انور
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

فرصت‌ها و چالش‌هاي رقابت در صنعت برق

مهندس نادر گلستاني دارياني
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

تست نشر صوتي كارآمد در تشخيص عيوب متالورژيكي

مهندس مهدي حسين مردي- مهندس معصومه رعيت‌پور
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

چكيده تازه ترين مقالات صنعت برق

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

پايان نامه هاي دانشجويي

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

اخبار صنعت برق

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٠٢ بهمن ١٣٨٩

گفت و گو

گفت‌وگو: از مهرناز تهراني
شنبه ، ٠٦ آذر ١٣٨٩

گزارش

گزارش از: قدرت‌ا... عليزاده
شنبه ، ٠٦ آذر ١٣٨٩

بررسي تاثير شرايط محيطي و اقدامات بهينه‌سازي اثرگذار بر راندمان نيروگاههاي حرارتي مهندس مهدي جزيني

امروزه با توجه به تجارب فراوان و ارزنده در زمينه‌هاي مختلف نيروگاهي و با عنايت به روشهاي متفاوتي كه براي توليد برق مورد استفاده قرار مي‌گيرند، ضروري به نظر مي رسد كه متوليان صنعت نيروگاهي كشور با مرور اين تجربيات و ...
شنبه ، ٠٦ آذر ١٣٨٩

معرفي كتاب

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٠٦ آذر ١٣٨٩

فرهنگنامه انرژي

توضیحات ثبت نگردیده است.
شنبه ، ٠٦ آذر ١٣٨٩