• خانه
  • |
  • نقشه سايت
  • |
  • ارتباط با ما
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
  • |
  • کاربران
پنج شنبه ، ٠١ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 6 ساعت و 3 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
موضوعات
برگ 1 از مجموع5 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› قطع مكرر برق و تاريكي مطلق
چندين ماه است كه مناطق مسكوني جزيره كيش شبها در تاريكي مطلق بسر مي برد.
› قطع برق
› اسراف برق
› جوابيه
› قطعي برق در اصفهان
› جدي شدن قطعي برق