برنامه تير اندازي در دورشته تفنگ بادي و تيرو كمان

برنامه تير اندازي در دورشته تفنگ بادي و تيرو كمان به مناسبت سي وسومين فجر انقلاب اسلامي
معاونت تربيت بدني حوزه مقاومت بسيج شرکت توانير
در رشته تير کمان اقايان علي اصغر محمودي و حسن يکتا و مهدي نقشي نيا و خانمها معصومه بذري و کبري بژه و نازنين حيدر زاده رتبه اول تا سوم را اورده اند و در رشته تفنگ بادي آقايان شهرام محبي و محسن بروجردي و محسن جبار و خانم نازنين کني رتبه اورده اند
کد مقاله : 6961
زبان : پارسي