توصيه‌هاي حفاظتي در رابطه با همسايگان

يکي از روش‌هاي ساده و بسيار خوب براي افزايش امنيت، برقراري روابط حسنه با همسايگان است. اغلب گفته مي‌شود حصار خوب همسايگان خوب مي‌سازد، ولي اين شامل همه حقايق نيست؛ زيرا، همسايگان خوب حصارهاي خوبي هستند. افرادي که شما را مي‌شناسند احتمالاً وضعيت غيرعادي شما را نيز تشخيص مي‌دهند و به کمک‌تان مي‌آيند. به طور مثال اگر بدانند شما در مسافرت به سر مي‌بريد، با شنيدن صداي مشکوک از منزل‌تان کنجکاوي نموده، با شما و يا با پليس تماس خواهند گرفت. همسايگان ما معمولاً خودروهايي که در جلوي خان?‌مان و يا در کوچه مقابل پارک مي‌نمايند، يا حتي خودروهاي برخي از ميهمانان و بستگان ما را که به منزل ما تردد دارند، مي‌شناسند. آن‌ها با شناختي که از وضعيت ما دارند، مي‌توانند نگهبان خوب و مطمئني براي اماکن ما باشند؛ بنابراين توصيه‌هاي زير را مد نظر قرار دهيد
کد مقاله : 11837
زبان : پارسي
تاريخ : یکشنبه ، ٠٩ دی ١٣٩٧
محل نگهداري : دفتر حراست توانير