صفحه 1 از 1

بهبود كنترل كننده بار-فركانس غيرمتمركز در سيستمهاي دو ناحيه اي بروش جديد با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍زنتيك

بهبود كنترل كننده بار-فركانس غيرمتمركز در سيستمهاي دو ناحيه اي بروش جديد با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍زنتيكنويسنده (ها) : آيدين سخاوتي, گئورگ قره پتيان, سعيد شجاعي, غلامرضا زارعي گوار, سيد حسين حسيني
کليدواژه (ها) : كنترل بار فركانس غير متمركز سيستم قدرت دو ناحيه اي الگوريتم زنتيك
سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦، ادامه
صفحه 1 از 1