صفحه 94 از 96

بررسي، استفاده و تحليل اثربخشي بيوريتمولوژي در کاهش حوادث شغلي کارکنان شرکت برق منطقه اي فارس

اکثر رفتارهاي آدمي چرخه منظمي را دنبال مي کنند. چرخه هاي روزانه در رفتار و فرآيندهاي فيزيولوژيايي سراسر موجودات زنده يافت مي شود. اين چرخه ها به چرخه هاي زيستي (Biorhythm) ...نويسنده (ها) : حسين بقولي
کليدواژه (ها) : بررسي, کاهش حادثه, اثر بخشي بيوريتمولوژي, برق منطقه اي فارس
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

اندازه گيري PCB در روغن ترانسفورماتور به روش گاز کروماتوگرافي

بي فنيل پلي کلراتها (PCBs) ترکيبات آروماتيک کلردار هستند که سابقا" تحت عنوان روغنهاي آسکارل بعنوان عايق در تجهيزات الکتريکي مورد استفاده قرار مي گرفتند که در اواخر دهه ...نويسنده (ها) : محسن محسني
کليدواژه (ها) : اندازه گيري PCB, روغن, ترانسفورماتور
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

طراحي و ساخت دستگاه پيشرفته تحليل کليدهاي فشارقوي در حالتهاي مختلف

پس از بررسي نياز کليدهاي فشارقوي به آزمايش اندازه گيري همزماني بين پلها و زمان قطع و وصل کليد در حالتهاي مختلف اقدام به تعريف پروژه گرديد. در مرحله اول مطالعات اوليه ...نويسنده (ها) : عباداله کامياب
کليدواژه (ها) : کليد فشار قوي, طراحي, اندازه گيري
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

طراحي مجدد و ساخت بردهاي DICE, AICE

يکي از مهمترين تجهيزات جمع آوري و انتقال اطلاعات پستها ، RTUاست.RTUيک سيستم ميکرو پروسسوري است که ازيک برد مرکزي و چند برد جانبي تشکيل شده است. برد مرکزي اطلاعات آنالوگ ...نويسنده (ها) : احمد غمامي
کليدواژه (ها) : AICE, DICE, طراحي, ساخت برد
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

بررسي ديناميکي اثر حادثه مورخ 30/2/1380 شبکه سراسري بر روي شبکه جنوب شرقي و ارائه راهکارهاي مناسب جهت افزايش پايداري شبکه جنوب شرقي در حوادث مشابه

شبکه جنوب شرق در چندساله اخير يکي از شبکه هاي مسئله ساز در شبکه سراسري ايران بوده است. مهمترين نيروگاه فعال اين منطقه ، نيروگاه بندرعباس است که در پايين ترين نقطه ...نويسنده (ها) : بي بي طاهره حسيني, علي اصغر حسيني
کليدواژه (ها) : افزايش پايداري, حادثه, شبکه برق
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

توسعه پوشش هاي سيلسيم – آلومينايدي مقاوم به خوردگي داغ بر روي سوپر آلياژ -738LC IN

اعمال پوشش هاي محافظ بر روي سطح قطعات داغ توربين گازي از جمله روشهاي موثر در افزايش پايداري اين قطعات در برابر خوردگي و اکسيداسيون در اتمسفر توربين مي باشد، چنانچه ...نويسنده (ها) : محسن صارمي
کليدواژه (ها) : پوشش محافظ, خوردگي, توربين گازي, اکسيداسيون, پره توربين, تخريب
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

ساختار خطوط جديد با هادي هاي خاص و کاربرد آن در شبکه انتقال کشور

نويسنده (ها) : آرزو محبي, محسن پوررفيع عرباني
کليدواژه (ها) : HTS, هادي, GIL, CRAC
چهار شنبه، ٢٣ اسفند ١٣٨٥، ادامه

مكانيابي نيروگاه بااستفاده از Gis

پايان نامه کارشناسي ارشدگرايش فتوگرامتري با عنوان : مسيريابي خطوط انتقال نيروبااستفاده از GIS در كتابخانه توانير موجود مي باشدنويسنده (ها) : سارا بهشتي فر
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

روشهاي بهره گيري بهينه از سيستم روشنايي معابر عمومي در توزيع

برق منطقه اي خراساننويسنده (ها) : محمد رحماني
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

روش كم هزينه كردن شبكه روشنايي معابر

از برق منطقه اي خراسان قسمت بجنوردنويسنده (ها) : حسين حاتمي
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

انتخاب بهينه ترانسفورماتورها

یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش كولرهاي آبي در كاهش مصرف برق شبكه هاي توزيع نيرو

از شركت ارجنويسنده (ها) : فرزين ايران نژاد, هاشم فتحي
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

اهميت تعرفه ها بر اعمال مديريت مصرف و تنظيم قله بار

یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

بهينه كردن تلفات در سيستم هاي توزيع با استفاده از خازن

از دانشكده برق دانشگاه صنعتي امير كبير تهراننويسنده (ها) : بهروز وحيدي, سيد حسين حسينيان
یکشنبه ، ٢٩ بهمن ١٣٨٥، ادامه

اثر تغيير ساعت مصرف انرژي الكتريكي

نويسنده (ها) : عليمحمد رنجبر, عليرضا شيراني, امير فرشاد فتحي

مسيريابي خطوط انتقال نيروبااستفاده از GIS

پايان نامه کارشناسي ارشدگرايش فتوگرامتري با عنوان : مسيريابي خطوط انتقال نيروبااستفاده از GIS در كتابخانه توانير موجود مي باشد
سه شنبه ، ٢٤ بهمن ١٣٨٥، ادامه

مدل بازار توانراكتيو از ديدگاه پايداري ولتاژ

انجام مطالعات فني در شبكه و نيز تجربه هاي بهره برداري نشان مي دهد كه با مديريت صحيح توان راكتيو ميتوان مشخصه هاي فني سيستم را بهبود بخشيد. در اين مقاله هدف ارائه ...
چهار شنبه، ١٨ بهمن ١٣٨٥، ادامه

نقش رسانه هاي ديداري و شنيداري در ترويج الگوي مصرف بهينه برق

‌اگ‍ر ‌آب‌ ر‌ا ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ م‍‍اي‍ه‌ ح‍ي‍‍ات‌ ب‍ش‍ر ب‍د‌ان‍ي‍م‌ ب‍‍ي‌ ش‍ك‌ ب‍‍اي‍د ب‍ه‌ ‌اي‍ن‌ ن‍ك‍ت‍ه‌ ‌اذ‌ع‍‍ان‌ ك‍رد ك‍ه‌ ...کليدواژه (ها) : مصرف بهينه, مصرف برق, رسانه, الگوي مصرف, رسانه ديداري, رسانه شنيداري
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها و فرهنگ سازي در بهره گيري از انرژي برق

‌ان‍رژ‌ي‌ ب‍رق‌ ي‍ك‍‍ي‌ ‌از م‍‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ و گ‍ر‌ان‍ت‍ري‍ن‌ ‌ان‍رژي‍‍ه‍‍ا‌ي‌ م‍وج‍ود در طب‍ي‍‍ع‍ت‌ ‌اس‍ت‌ ك‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍س‍ز‌اي‍‍ي‌ ...نويسنده (ها) : محمدرضا شيخ الاسلام زاده
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه

رسانه ها و فرهنگ سازي در بهره گيري از انرژي برق

ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ س‍رم‍‍اي‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ي‌ ك‍لان‌ ( م‍‍اد‌ي‌، م‍‍ع‍ن‍و‌ي‌) در ص‍ن‍‍ع‍ت‌ ب‍رق‌، ك‍‍ار‌اي‍‍ي‌ ب‍س‍ي‍‍ار ب‍‍الا‌ي‌ ‌اي‍ن‌ ...کليدواژه (ها) : انرژي الکتريکي, آگاهي, تجهيزات, شبکه
سه شنبه ، ١٧ بهمن ١٣٨٥، ادامه
صفحه 94 از 96