صفحه 90 از 90

صنعت نفت و مديريت دانش: بکارگيري نظام مديريت دانش در بريتيش پتروليوم

در بريتيش پتروليوم حرکت به سمت مديريت دانش با يک پروژه آزمايشي آغاز گرديد. پروژه هاي آزمايشي در يک مقياس کوچکتر انجام مي شوند. با انجام ارزيابي ها نقاط قوت و ضعف با ...نويسنده (ها) : علي گزني
کليدواژه (ها) : مديريت دانش, بريتيش پتروليوم, راهبرد تبادل فردي دانش

توسعه نظام مديريت دانش در زيراکس

زيراکس به عنوان يکي از برترين و موفق ترين سازمان ها، در پياده سازي نظام مديريت دانش مطرح مي باشد. مديريت دانش در اين سازمان متوجه تکنسين ها گرديد. زيراکس از 25000 تکنسين ...نويسنده (ها) : علي گزني
کليدواژه (ها) : زيمنس, نظام مديريت دانش
چهار شنبه، ٠٦ دی ١٣٨٥، ادامه

توسعه نظام مديريت دانش در زيمنس

زيمنس بعنوان يکي از بهترين تجربيات در حوزه بکارگيري مديريت دانش مطرح مي باشد. مديريت دانش در اين شرکت مبتني بر مدل اجتماع هاي کاري توسعه يافت. بخش فروش و بازاريابي ...نويسنده (ها) : علي گزني
کليدواژه (ها) : زيراکس, مديريت دانش, گروه هاي هم کارکرد, کيفيت دانش, فناوري اطلاعات, فرهنگ سازماني

دوره‌هاي توجيهي

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

دوره‌هاي عمومي

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

دوره ‌هاي بخش شغلي 20000 و 40000

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

دوره هدفمند كردن يارانه‌ها

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

آشنايي با اصلاح الگوي مصرف

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه

دوره هاي بخش شغلي فناوري اطلاعات

-
چهار شنبه، ٢٧ مرداد ١٣٨٩، ادامه
صفحه 90 از 90