صفحه 90 از 93

ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي در شركت برق منطقه اي باختر در سال 1383 و ارائه راهكارهاي عملي جهت بهبود اثر بخشي

هدف اصلي اجراي اين پروژه شناسايي ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي برگزار شده و شناخت نقاط قوت و ضعف فرآيند برنامه ريزي و اجراي دوره ها به منظور ارائه راهكارهاي اصلاحي ...نويسنده (ها) : محمد قهرماني
دو شنبه ، ٢٧ فروردین ١٣٨٦، ادامه

بررسي علل سوختن ترانس هاي زمين پست هاي فوق توزيع

ترانسفورماتور زمين در سيستم هاي قدرت داراي كاربرد گسترده اي مي باشد. اين نوع ترانسفورماتور يك تجهيز كوتاه مدت است (يعني در بازه هاي زماني كوتاه مدت در مدار نقش موثر ...
یکشنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٨٦، ادامه

برررسي علل ريزش جداره هاي داخلي كانال GRFAN نيروگاه توس

كانال ارتباطي جي آرفن نيروگاه توس تحت شرايطي خاص قرار مي گيرد پس از مدتي قسمتهايي از آن شروع به ريزش مي كند، هدف پژوهش بررسي علل بوجود آمدن اين شرايط و جلوگيري از پيش ...نويسنده (ها) : امير گلشني
کليدواژه (ها) : کانال GRFAN, نيروگاه توس, ريزش
یکشنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٨٦، ادامه

مطالعه طراحي و ساخت يک مدار سيگنالlock جهت مبدلهاي جريان الکتريکي به فشار هواي پنوماتيک

سيستم هاي کنترل کننده با جريان الکتريکي به دو دسته تقسيم بندي مي شوند :1- سيستم کنترل به وسيله جريان صفر تا بيست ميلي آمپر 2- کنترل به وسيله جريان چهار تا بيست ميلي ...نويسنده (ها) : محمد رضا بلوچستاني
یکشنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٨٦، ادامه

بهينه سازي سيستم فرمان روشنايي معابر از طريق ساخت ساعت ميكروكنترلري و برآورد فرصت به دست آمده ناشي از كاهش انرژي تلفاتي و استهلاك تجهيزات

با افزايش تقاضاي انرژي الكتريكي و محدوديت نيروگاههاي برق درعرضه اين انرژي تمهيداتي از قبيل صرفه جويي در مصرف انرژي، كاهش تلفات و مديريت بار با هدف افزايش بهره وري ...نويسنده (ها) : نادر خواجه پور
کليدواژه (ها) : روشنايي معابر, تلفات, سيستم فرمان, کاهش انرژي, ساعت ميکروکنترلري, برآورد, استهلاک تجهيزات, بهينه سازي
یکشنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٨٦، ادامه

افزايش ظرفيت توان انتقالي فيدرهاي فشارمتوسط شهركرمان

انتقال انرژي تحت جريان متناوب و با راندمان قابل قبول مستلزم تامين شرايط لازم براي حداقل افت خواهد بود. از آنجايي كه برقراري جريان متناوب با قدرت هاي راكتيو ناشي از ...نويسنده (ها) : سعيد ايران نژاد
یکشنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٨٦، ادامه

ارسال سيگنالهاي آماري واحدهاي گازي نيروگاه كرمان روي شبكه اينترانت بصورت

مقوله اندازه گيري يكي از مهمترين پارامترهاي يك سيستم مي باشد كه مي توان براساس آن يك سيستم را مورد ارزيابي قرار داد.
پروژه فوق بر اين اساس تعريف شده كه سيگنالهاي مهم ...نويسنده (ها) : محمود محمدي افشار
کليدواژه (ها) : سيگنال آماري, نيروگاه کرمان, شبکه اينترنت, واحد گازي
یکشنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٨٦، ادامه

تعيين سيستم اتصال زمين مناسب براي نواحي مختلف

هدف از اجراي پروژه بررسي شرايط اقليمي و معرفي سيستم هاي ارت مناسب و مشخص با لحاظ قراردادن مسايل اقتصادي جهت اطمينان از عملكرد سيستم هاي ارت شبكه هاي توزيع خصوصا در ...نويسنده (ها) : رضا سالاري خو
کليدواژه (ها) : شبکه توزيع, سيستم زمين
شنبه ، ٢٥ فروردین ١٣٨٦، ادامه

بررسي و ارائه راه حل مناسب جهت استفاده از گرمايش و سپس تقطيرات حاصل از بخار خروجي کندانس بويلرهاي نيروگاه توس

آب يکي از منابع مورد نياز جدي براي نيروگاه محسوب مي شود و اين موضوع براي نيروگاههاي بخاري از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد و چنانچه نتوان ميزان آب مورد نياز آن را از ...نويسنده (ها) : محسن نعمتي
کليدواژه (ها) : سيستم گرمايش, کندانس, بويلر, نيروگاه توس
شنبه ، ٢٥ فروردین ١٣٨٦، ادامه

بررسي کيفيت آب سيستم خنک کن نيروگاه همدان از لحاظ خوردگي در رسوبگذاري و ارائه روشهاي بهينه تزريق مواد شيميايي جهت جلوگيري از پديده هاي فوق و امکان افزايش سيکل تغليظ

آبهاي خنک کن مصرفي در صنايع مختلف پس از سيرکلاسيون در مبدلهاي حرارتي و رسيدن به حد تغليظ معين، از سيکل آب گردشي خارج شده و آب جبراني جهت کنترل خوردگي و رسوبگذاري به آن ...نويسنده (ها) : خسرو رحماني
کليدواژه (ها) : کيفيت آب, سيستم خنک کن, نيروگاه همدان
شنبه ، ٢٥ فروردین ١٣٨٦، ادامه

مطالعه و بررسي احتمالي فرو نشست در محدوده داخلي نيروگاه شهيد مفتح و تاثير آن بر سازه هاي نيروگاه و ارائه روشهاي جلوگيري احتمال وقوع آنها

در اين طرح تحقيقاتي مراحل مطالعاتي ذيل انجام شده است :
مرور تحقيقات انجام شده در مجلات علمي معتبر داخلي و خصوصا خارجي – مرور مطالعات قبلي انجام شده در منطقه در رابطه ...نويسنده (ها) : وحيد رضا اوحدي
کليدواژه (ها) : مطالعه, بررسي, سازه نيروگاه, نيروگاه شهيد مفتح, فرو نشست
شنبه ، ٢٥ فروردین ١٣٨٦، ادامه

بررسي مولفه هاي فرهنگ سازماني در شركت برق منطقه اي خراسان

در گذشته و براساس ديدگاه هاي كلاسيك سازمان و مشخصا" نظريه مديريت علمي فردريك تيلور، سازمان عمدتا" يك واحد مكانيكي و تكنولوژيكي با تعدادي پست وموقعيت رسمي تلقي مي شد ...نويسنده (ها) : سعيد شريعتي مزيناني
کليدواژه (ها) : فرهنگ سازماني, برق منطقه اي خراسان
شنبه ، ٢٥ فروردین ١٣٨٦، ادامه

طراحي و ساخت دستگاه عمليات حرارتي به روش المنتي

فكر ساخت دستگاه عمليات حرارتي از سال 1382 بعلت نياز به اين دستگاه جهت عمليات حرارتي بر روي لوله هايي كه در اورهال نيروگاه شهيد محمد منتظري به علت اسيدشويي يا خرابي بايد ...نويسنده (ها) : مسعود رضايي جوزداني
کليدواژه (ها) : نيروگاه شهيد منتظري, دستگاه, عمليات حرارتي, روش المنتي
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

طراحي و ساخت سيستم حفاظت ترانسفورماتور جريان در مقابل بازشدن ثانويه

برا ي افزايش طول عمر وسلامت هرعنصر و دستگاهي نياز به حفاظت آن در مقابل عوامل تهديد و تخريب كننده ميباشد.
هرچه دستگاه يا وسيله مورد استفاده از حساسيت بالاتري برخوردار ...نويسنده (ها) : رضا مرتضوي
کليدواژه (ها) : ساخت, ترانسفورماتور جريان, طراحي, سيستم حفاظت
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

بررسي رابطه انگيزه پيشرفت و وجدان كاري كاركنان صنعت برق شهركرمان

اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بين انگيزه پيشرفت و وجدان كاري كاركنان صنعت برق شهر كرمان با انتخاب شركت سهامي برق منطقه اي كرمان و شركتهاي توزيع نيروي برق شمال و جنوب ...نويسنده (ها) : مهدي فرهنگ پور
کليدواژه (ها) : وجدان کاري, صنعت برق, انگيزه پيشرفت, کرمان
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

طراحي و ساخت كنتورهاي ميكروپروسسوري جهت مصرف كنندگان مجتمع

هدف از اجراي اين پروژه طراحي و ساخت يك نمونه تحقيقاتي بعنوان كنتور ديجيتال براي چندين مصرف كننده بوده است. قابليت انعطاف زياد در سيستمهاي كامپيوتري و همچنين فقدان ...نويسنده (ها) : پرويز رمضانپور
کليدواژه (ها) : سيستم کامپيوتر, طراحي, ساخت کنتور, مصرف کننده, کنتور ديجيتال
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

طراحي و ساخت يك نمونه نيروگاه دودكش خورشيدي

دودكش خورشيدي يك نمونه نيروگاه خورشيدي است كه در آن با استفاده از انرژي خورشيدي بطور غيرمستقيم انرژي الكتريكي توليد مي شود. دودكش خورشيدي براساس سه تكنولوژي ساده ...نويسنده (ها) : محمد رهنما
کليدواژه (ها) : ساخت, انرژي الکتريکي, طراحي, توربين بادي, کلکتور خورشيدي
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

بررسي، استفاده و تحليل اثربخشي بيوريتمولوژي در کاهش حوادث شغلي کارکنان شرکت برق منطقه اي فارس

اکثر رفتارهاي آدمي چرخه منظمي را دنبال مي کنند. چرخه هاي روزانه در رفتار و فرآيندهاي فيزيولوژيايي سراسر موجودات زنده يافت مي شود. اين چرخه ها به چرخه هاي زيستي (Biorhythm) ...نويسنده (ها) : حسين بقولي
کليدواژه (ها) : بررسي, کاهش حادثه, اثر بخشي بيوريتمولوژي, برق منطقه اي فارس
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

اندازه گيري PCB در روغن ترانسفورماتور به روش گاز کروماتوگرافي

بي فنيل پلي کلراتها (PCBs) ترکيبات آروماتيک کلردار هستند که سابقا" تحت عنوان روغنهاي آسکارل بعنوان عايق در تجهيزات الکتريکي مورد استفاده قرار مي گرفتند که در اواخر دهه ...نويسنده (ها) : محسن محسني
کليدواژه (ها) : اندازه گيري PCB, روغن, ترانسفورماتور
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه

طراحي و ساخت دستگاه پيشرفته تحليل کليدهاي فشارقوي در حالتهاي مختلف

پس از بررسي نياز کليدهاي فشارقوي به آزمايش اندازه گيري همزماني بين پلها و زمان قطع و وصل کليد در حالتهاي مختلف اقدام به تعريف پروژه گرديد. در مرحله اول مطالعات اوليه ...نويسنده (ها) : عباداله کامياب
کليدواژه (ها) : کليد فشار قوي, طراحي, اندازه گيري
شنبه ، ٢٦ اسفند ١٣٨٥، ادامه
صفحه 90 از 93