صفحه 2 از 90

راهنماي حفاظت شخصي در ماموريت اداري

بدون ترديد آگاهي و شناخت تهديدها و خطرهاي احتمالي در يک ماموريت خارج از کشور و چگونگي برخورد با آنها اين توانايي را به فرد (مامور) مي بخشد تا اهداف از پيش تعيين شده ...
چهار شنبه، ٠٩ اسفند ١٣٩٦، ادامه

برنامه زمانبندي

-
دو شنبه ، ٢٣ بهمن ١٣٩٦، ادامه

جلسه 27- مشخصات سيستم

-
چهار شنبه، ١١ بهمن ١٣٩٦، ادامه

ليست نيروگاههاي بهره برداري شده

-
سه شنبه ، ٠٣ بهمن ١٣٩٦، ادامه

تكميل بانك اطلاعاتي

-
یکشنبه ، ٠١ بهمن ١٣٩٦، ادامه

تكميل بانك اطلاعاتي

-
یکشنبه ، ٠١ بهمن ١٣٩٦، ادامه

آموزش اصول ايمني زلزله

-
دو شنبه ، ٢٥ دی ١٣٩٦، ادامه

شهيد گرامي غلامرضا صالحي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي محمد علي ناجي

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري

شهيد گرامي محمد نصر اصفهاني

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري

شهيد گرامي عبدالامير فاتيان سوداني

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي حسين بلالي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي اكبر تاجمير رياحي

شهيد گرامي شرکت برق منطقه اي اصفهان

شهيد گرامي احمد رستگاري

شهيد گرامي نيروگاه شهيد محمد منتظري
صفحه 2 از 90