صفحه 2 از 90

آسيب پذيري بحراني سيسكو به شماره CVE-2018-0238

يکي از راه حل هاي Cisco_USC_Director شرکت سيسکو جهت مراکز داده مبتني بر سرويس هاي ابري مي باشد که از بخش ها و قابليت هاي مختلفي تشکيل شده است. اين ابزار از طريق مديريت متمرکز و ...
یکشنبه ، ٠٢ اردیبهشت ١٣٩٧، ادامه

آسيب پذيري بحراني سيسكو به شماره CVE-2018-0112

محصول cisco_WebX يکي از راح حل هاي پرطرفدار در راه اندازي سرويس کنفرانس تحت وب با تنوع سرويس ها و خدماتي نظير پشتيباني از تمام ارتباطات صوتي، ويديويي و به اشتراک گذاري ...
یکشنبه ، ٠٢ اردیبهشت ١٣٩٧، ادامه

اطلاعيه تكميلي در خصوص نقص امنيتي در قابليت Smart Install تجهيزات سيسكو

پيرو انتشار توصيه نامه اخير سيسکو در خصوص نقص امنيتي در قابليت Smart Install، به اطلاع مي رساند بنابر اعلام اين شرکت، در برخي از محصولات، غير فعال سازي قابليت با استفاده از ...
یکشنبه ، ٢٦ فروردین ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي ناصر مالدار فريماني

شرکت برق منطقه اي خراسان
چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي علي اصغر بويه زاده

شرکت برق منطقه اي تهران
چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي محمدتقي ابراهيمي

شركت مادر تخصصي توانير
چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧، ادامه

شهيد گرامي يحيي فرخي

شرکت برق منطقه اي آذربايجان
چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧، ادامه

فرم گزارش حين بحران

-
دو شنبه ، ٢٠ فروردین ١٣٩٧، ادامه

فرم كشيك نوروز 1397

-
شنبه ، ١٢ اسفند ١٣٩٦، ادامه

هوشياري در سفرهاي خارجي

از آنجا که شناخت و اشراف به مسائل مرتبط با سفر شخصي حائز اهميت مي باشد در اين مقاله ملاحظات مربوط به قبل از سفر، حين سفر و پس از سفر ارائه شده است.
چهار شنبه، ٠٩ اسفند ١٣٩٦، ادامه

راهنماي حفاظت شخصي در ماموريت اداري

بدون ترديد آگاهي و شناخت تهديدها و خطرهاي احتمالي در يک ماموريت خارج از کشور و چگونگي برخورد با آنها اين توانايي را به فرد (مامور) مي بخشد تا اهداف از پيش تعيين شده ...
چهار شنبه، ٠٩ اسفند ١٣٩٦، ادامه

برنامه زمانبندي

-
دو شنبه ، ٢٣ بهمن ١٣٩٦، ادامه
صفحه 2 از 90