صفحه 1 از 94

افزوه ضد فيشينگ براي مرورگرها

فيشينگ، يکي از روشهايي است که مجرمان سايبري با استفاده از آن، اقدام به کلاهبرداري و سرقت مي کنند. در اين روش، هکر يک صفحه جعلي (مانند صفحه پرداخت) ايجاد مي کند که بسيار ...

مستحكم سازي شبكه هاي توزيع برق در مقابل حوادث طبيعي با استفاده از الگوريتم نسبي تاثير و سيستم اطلاعات مكاني

به دليل تغييرات اقليمي پيش بيني ميشود که در آينده نزديک تعداد و شدت حوادث غيرمترقبه از جمله ريزگردها،
کولاک، سيل و طوفان افزايش يابد. بروز پديده ريزگردها در غرب و ...
سه شنبه ، ١١ دی ١٣٩٧، ادامه

توصيه‌هاي حفاظتي در رابطه با همسايگان

يکي از روش‌هاي ساده و بسيار خوب براي افزايش امنيت، برقراري روابط حسنه با همسايگان است. اغلب گفته مي‌شود حصار خوب همسايگان خوب مي‌سازد، ولي اين شامل همه حقايق نيست؛ ...

Service Quality Regulation in Electricity Distribution

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

Power Distribution

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

Reliability Evaluation of Power Systems

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

دستگاه تست سرچراغ گازي

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

تبادل حرارتي هادي هاي روكش دار

-
چهار شنبه، ٠٥ دی ١٣٩٧، ادامه

عوامل موثر در ايمني كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار: مورد مطالعه (شركت توزيع نيروي كاركنان و كاهش مخاطرات در محيط كار: مورد مطالعه (شركت توزيع نيروي برق شيراز : مديريت برق مرودشت)

از آنجا كه برنامه ايمني كار و كارگر يكي
از مسائل پيچيده و بااهميت سازمان ها و يكي از
مهمترين تدابيري است كه براي انگيزش كاركنان و
پيشگيري از حوادث در سازمان به كار ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

اندازه گيري كارايي فني شركتهاي توزيع برق و بررسي عوامل موثر بر آن: رهيافت تحليل پوششي داده ها با مرز دوگانه و اقتصادسنجي

با توجه به اهميت و گستردگي شبكه توزيع برق
سنجش كارايي شركتهاي توزيع برق به منظور عملكرد بهينه امري
ضروري به نظر ميرسد. به همين منظور هدف محوري اين مطالعه
سنجش ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

بررسي تاب آوري شبكه توزيع تهران بزرگ در حادثه زلزله و شبيه سازي مودهاي اصلي خرابي ساختمان پست با ETABS

تاب آوري در شبكه هاي قدرت نمايانگر قابليت اين
شبكه ها در هنگام وقوع حوادث بزرگ با دامنه تاثير بالا و فركانس وقوع
كم، جهت حفظ توانايي عملكرد خود و بازيابي سطح بهينه ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه

مقايسه اقتصادي واحدهاي DIESEL GENERERATOR و CHP يك مگاواتي بعنوان سيستم برق پشتيبان در بخش هاي خصوصي

امروزه قابليت اطمينان در تامين انرژي الكتريكي از
اهميت بسيار زيادي برخوردار است.در بسياري از بخشها و صنايع،قطع
شدن انرژي الكتريكي برابر با خسارتهاي جاني و مالي ...
سه شنبه ، ٠٤ دی ١٣٩٧، ادامه
صفحه 1 از 94