صفحه 1 از 1

هوشياري در سفرهاي خارجي

از آنجا که شناخت و اشراف به مسائل مرتبط با سفر شخصي حائز اهميت مي باشد در اين مقاله ملاحظات مربوط به قبل از سفر، حين سفر و پس از سفر ارائه شده است.
چهار شنبه، ٠٩ اسفند ١٣٩٦، ادامه

توصيه هاي حفاظتي و امنيتي در سفرهاي خارجي

سفر به خارج از کشور براي افرادي که به طور مکرر سفر مي کنند ممکن است چندان مشکل ساز نباشد، چرا که آنان با مشکلات و مسايل اين قبيل سفرها نسبتا آشنا هستند. ليکن افرادي که ...
دو شنبه ، ٠٨ آبان ١٣٩٦، ادامه
صفحه 1 از 1