صفحه 1 از 1

راهنماي حفاظت شخصي در ماموريت اداري

بدون ترديد آگاهي و شناخت تهديدها و خطرهاي احتمالي در يک ماموريت خارج از کشور و چگونگي برخورد با آنها اين توانايي را به فرد (مامور) مي بخشد تا اهداف از پيش تعيين شده ...
چهار شنبه، ٠٩ اسفند ١٣٩٦، ادامه

توصيه هاي حفاظتي و امنيتي در سفرهاي خارجي

سفر به خارج از کشور براي افرادي که به طور مکرر سفر مي کنند ممکن است چندان مشکل ساز نباشد، چرا که آنان با مشکلات و مسايل اين قبيل سفرها نسبتا آشنا هستند. ليکن افرادي که ...
صفحه 1 از 1