صفحه 1 از 1

توصيه هاي حفاظتي در استفاده از تلفن

در اين بخش سعي داريم بايدها و نبايدهاي استفاده از تلفن را يادآوري نماييم. هرگز از تلفن هاي بي سيم در ارتباطات مهم تلفني استفاده نکنيد. هرگز از تلفن همراه افراد ناشناس ...

توصيه هاي عمومي

حراست به عنوان چشم بيدار سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتي که به مجموعه دارد مي تواند مشاور خوبي محسوب شود. البته بسيار روشن است که مسئولين حراست زماني مي توانند در ...

توصيه هاي حراستي

محل کار هر کارمند در اداره خانه دوم او محسوب مي شود. آرزوي ما اين است که در اين خانه براي شما هيچ مشکلي رخ ندهد. اما همانطور که مي دانيد بسياري از ناکامي ها به عدم رعايت ...

توصيه هاي حفاظتي در خصوص تخليه تلفني

دشمنان نظام با بکارگيري شيوه هاي روان شناختي و استفاده از ترفندهاي خاص اعم از انتخاب شيوه آمرانه، خيرخواهانه و ... اقدام به جمع آوري شماره تلفن مراکز اداري، نظامي، ...
سه شنبه ، ٠٩ آبان ١٣٩٦، ادامه
صفحه 1 از 1