صفحه 1 از 2

Operator Training on StaticExcitationEquipment

Basics of StaticExcitationEquipment
یکشنبه ، ٢٤ مهر ١٣٩٠، ادامه

سيستم خنك كنندگي اصلي آماده سازي ،راه اندازي ، توقف از طريق SGC كنترل تنظيم سطح آب پمپ ها پيش گرم كن ها

سيستم خنك كنندگي اصلي بعنوان اصلي ترين مجموعه موثر در سيكل واحد بخار ميباشد كه تداوم بهره برداري مطمئن از واحد بخار با وجود هرگونه نقص و اشكال در اين سيستم غير ممكن ...
یکشنبه ، ٢٤ مهر ١٣٩٠، ادامه

اطلاعات فني تخصصي آموزشي مربوط به بويلر نيروگاه سيكل تركيبي يزد

اطلاعات فني تخصصي آموزشي مربوط به بويلر نيروگاه سيكل تركيبي يزد

V94.2_General Overview

تاريخچه توربين V94.2
دو شنبه ، ٠٣ آبان ١٣٨٩، ادامه

قانون :حق دانستن

اطلاع رساني در زمينه مواد شيميايي مصرفي و خطرات ناشي از كار با مواد فوق توسط كارگران بخش شيمي...
یکشنبه ، ٠٢ آبان ١٣٨٩، ادامه

مباني ، اهداف و برنامه هاي بهداشت حرفه اي

مباني ، اهداف و برنامه هاي بهداشت حرفه اي ويژه كارگران صنايع

Amoozesh Gas Turbine Siemens V94.2

آشنايي با توربين گاز زيمنس V94.2
دو شنبه ، ٢٦ مهر ١٣٨٩، ادامه

NFPA70E-Presentation

Electrical Safty In The Work Place
پنج شنبه ، ٢٢ مهر ١٣٨٩، ادامه

گزارش مصور تعميرات توربين V94.2

گزارش مصور تعميرات توربين V94.2لازم به توضيح اينكه آنچه را كه ملاحظه خواهيد نمودقطعا نمي تواند به عنوان يك مرجع معتبر مورد استفاده و استناد واقع گردد .ضمنا از زحمات ...

وضعيت تشكيل جلسات كميته ايمني نيروگاه هاي توليد برق

وضعيت تشكيل جلسات كميته ايمني شركت هاي مديريت توليد برق
یکشنبه ، ١١ مهر ١٣٨٩، ادامه

وضعيت اورژانس

تعاريف مربوط به وضعيت اورژانس
یکشنبه ، ١١ مهر ١٣٨٩، ادامه

انواع نواقص جوشكاري kind of welding

تصويرانواع نواقص جوشكاري بانظر معاونت محترم فني مهندسي دفتر پشتيباني فني توليدجهت اطلاع كاربران محترم تنظيم گرديده است.
چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩، ادامه

خطرات راننگي

يکي از عمده ترين علل مرگ و مير در سراسر دنيا تصادف رانندگي ميباشد که در ?? درصد از مواقع خطاي انساني عامل اصلي مي باشد.روشهايي که در زير توضيح داده شده شمارا با حوادث و ...
چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩، ادامه

Kaizen Management آموزش مصور ايمني

داستان مصور آموزشي ايمني در كارخانه
چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩، ادامه

آموزش ايمني جابجائي بار و كار در ارتفاع

به منظور حفظ و حراست نيروي شاغل در صنعت برق ضروري است ضوابط مربوط به لوازم حفاظت فردي و گروهي متناسب با نوع كار تهيه و تدوين گردد
سه شنبه ، ٠٦ مهر ١٣٨٩، ادامه

دستورالمعل ايمني سيلندر هاي تحت فشارCylinder Safety .pdf

هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نکات ايمني سيلندرهاي تحت فشار زياد جهت پيشگيري از هر نوع حادثه مي باشد.با توجه به اينکه سيلندرها عموماً حاوي گازهاي فشرده قابل ...
یکشنبه ، ٠٤ مهر ١٣٨٩، ادامه

مديريت ريسك

در اکثر تعاريفي که از ريسک شده است، به‌صورت روشن به دو جنبه آن، يعني زيان و عدم اطمينان، اشاره شده است. ولي سومين جنبه آن، يعني انتخاب، معمولاً به‌صورت ضمني مورد ...

تجربيات ايمني در تاسيسات

مجموعه مطالب در اين بخش تجربيات ارزشمند ي است كه از سوي كارشناس محترم ايمني و محيط زيست نيروگاه جنوب اصفهان براي اين تار نما ارسال شده و از اين طريق در اختيار ساير ...
دو شنبه ، ٢٢ شهریور ١٣٨٩، ادامه

دستورالعمل ايمني كار گرم(جوشكاري، برشكاري و سنگ زني)

هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نکات ايمني و بهداشت جوشکاري جهت پيشگيري از هر نوع حادثه و يا بيماري شغلي مي باشد.اين دستورالعمل در نيروگاه … كاربرد دارد. ضمناٌ از ...
یکشنبه ، ٢١ شهریور ١٣٨٩، ادامه

Tire Safety ايمني لاستيك خودرو

اطلاعات مربوط به سلامت لاستيك خودرو
یکشنبه ، ٢١ شهریور ١٣٨٩، ادامه
صفحه 1 از 2