• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
سه شنبه ، ٠٦ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 17 ساعت و 36 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› اقدامات برق منطقه‌اي هرمزگان در زمينه كاهش تلفات
1. تجديد آرايش(Reconfiguration) ,2. خازنگذاري در شبكه انتقال و فوق توزيع هرمزگان 3. بهره‌برداري بهينه از ترانسفورماتورها به منظور كاهش تلفات
 • شنبه ، ١٥ فروردین ١٣٨٨،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات شركت توزيع كرمانشاه
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق كرمانشاه
 • یکشنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات شركت توزيع خوزستان
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق خوزستان
 • یکشنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات شركت توزيع خراسان شمالي
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي خراسان شماي
 • یکشنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات شركت توزيع شيراز
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق شيراز
 • یکشنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات شركت توزيع غرب مازندران
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع غرب مازندران
 • یکشنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات شركت توزيع فارس
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق فارس 87
 • شنبه ، ١٢ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش كاهش تلفات شركت توس اشتات
گزارش كاهش تلفات خلاصه و جمع بندي شركت توس اشتات 1387
 • شنبه ، ١٢ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات شركت توزيع تهران بزرگ
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
 • شنبه ، ١٢ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات توزيع كردستان
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق كردستان
 • شنبه ، ١٢ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني و اقتصادي كاهش تلفات توزيع اهواز
خلاصه گزارش توجيه فني و اقتصادي پروژه كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق اهواز
 • شنبه ، ١٢ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي
› گزارش فني اقتصادي كاهش تلفات توزيع استان مركزي
خلاصه گزارش توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي كاهش تلفات در شركت توزيع نيروي برق استان مركزي 1387
 • شنبه ، ١٢ بهمن ١٣٨٧،
 • پارسي