• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
پنج شنبه ، ٠٨ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: ديروز| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع3 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› بنر اصلي همايش
 • دو شنبه ، ٢٣ مرداد ١٣٩١،
 • پارسي
› همايش بين المللي
 • دو شنبه ، ٢٣ مرداد ١٣٩١،
 • پارسي
› فرم ثبت نام همايش
 • شنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩١،
 • پارسي
› كاتالوگ همايش
 • شنبه ، ٢١ مرداد ١٣٩١،
 • پارسي
› جايزه بين المللي سازمان دانشي برتر ايران
 • یکشنبه ، ٢٠ شهریور ١٣٩٠،
 • پارسي
› مديريت خرد
 • چهار شنبه، ٠٥ اسفند ١٣٨٨،
 • پارسي
› ليست شركت كنندگان در همايش مديريت دانش سازماني توانير 881101
ليست شرکت کنندگان در همايش مديريت دانش سازماني توانير 881101
 • چهار شنبه، ٠٥ اسفند ١٣٨٨،
 • پارسي
› ارزيابي سمينار مديريت دانش سازماني
 • چهار شنبه، ٢٨ بهمن ١٣٨٨،
 • پارسي
› مهندسي مجدد عمليات سريع و شتابان مديريتي در سازمانها
گفتگو با مهندس احمد فريدون درافشان، معاون مهندسي شبكه هاي انتقال و توزيع نيروي شركت مهندسي مشاور قدس نيرو گفت و گو از عليرضا سلمانيان شفا
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› اقتصاد دانش مدار
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› فربه تر از اطلاعات و دانش

نويسنده (ها) : فرزاد دادرس
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› توسعه منابع انساني، چشمه سار بهره وري در شركتهاي توزيع نيرو

نويسنده (ها) : مجتبي اديب زاده
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› هوش مصنوعي و كاربرد آن در اطلاع رساني و ارائه دانش

نويسنده (ها) : حميد دليلي, اسداله آزاد
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› مديريت دانش، عاملي راهبردي براي توسعه سازماني

نويسنده (ها) : محمدرضا داورپناه
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› مديريت دانش: عاملي براي رقابت گرايي و حيات سازمان ها

نويسنده (ها) : شبنم اسدي, مهرداد اله قلي زاده آذري
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› مديريت دانش چيست؟
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي
› استراتژي شما براي مديريت دانش چيست؟
 • یکشنبه ، ١٦ تیر ١٣٨٧،
 • پارسي