صفحه 1 از 1

جلوگيري از خوردگي در هنگام شستشوي شيميايي تاسيسات

نويسنده (ها) : دكتر سيد رضي
دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧، ادامه

روشهاي معادل سازي كند كننده هاي خوردگي

نويسنده (ها) : دكتر پيكري
دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧، ادامه

سيستمهاي تزريق مواد شيميايي و نتايج تغيير درمان A.V.T به درمان C.W.T در واحدهاي 250 مگاواتي نيروگاه شهيد رجايي

در اين مقاله با استفاده از نتايج تجربي در واحدهاي نيروگاه شهيد رجايي ،كنترل شيميايي به روشهاي A.V.T وC.W.T مورد بررسي قرار گرفته و با يكديگر مقايسه شده اند،مقاله فوق مي ...نويسنده (ها) : مهدي دانشور
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه

رديابي آلودگي كندانسور فيدپمپ توربيني واحد 4 نيروگاه شهيد سليمي

در اين مقاله منبع آلوده كننده سيستم خنك كننده نيروگاههاي شهيد سليمي شناسايي و محاسبات رياضي جهت تعيين ميزان آلودگي آورده شده استنويسنده (ها) : علي دريا باري
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 1