• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
پنج شنبه ، ٠٨ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: ديروز| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› Waterwall corrosion mechanisms in coal combustion environments
 • سه شنبه ، ١٨ تیر ١٣٨٧،
 • انگليسي
› The Formation of Protective FeCO3 Corrosion Product Layers in CO2 Corrosion
 • سه شنبه ، ١٨ تیر ١٣٨٧،
 • انگليسي
› جلوگيري از خوردگي در هنگام شستشوي شيميايي تاسيسات

نويسنده (ها) : دكتر سيد رضي
 • دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› روشهاي معادل سازي كند كننده هاي خوردگي

نويسنده (ها) : دكتر پيكري
 • دو شنبه ، ٠٦ خرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› سيستمهاي تزريق مواد شيميايي و نتايج تغيير درمان A.V.T به درمان C.W.T در واحدهاي 250 مگاواتي نيروگاه شهيد رجايي
در اين مقاله با استفاده از نتايج تجربي در واحدهاي نيروگاه شهيد رجايي ،كنترل شيميايي به روشهاي A.V.T وC.W.T مورد بررسي قرار گرفته و با يكديگر مقايسه شده اند،مقاله فوق مي ...
نويسنده (ها) : مهدي دانشور
 • یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧،
 • پارسي
› رديابي آلودگي كندانسور فيدپمپ توربيني واحد 4 نيروگاه شهيد سليمي
در اين مقاله منبع آلوده كننده سيستم خنك كننده نيروگاههاي شهيد سليمي شناسايي و محاسبات رياضي جهت تعيين ميزان آلودگي آورده شده است
نويسنده (ها) : علي دريا باري
 • یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧،
 • پارسي