صفحه 1 از 1

رزينهاي تصفيه آب نيروگاه همدان

نويسنده (ها) : حسين ناظمي
چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧، ادامه

شبيه سازي كامپيوتري رزينهاي تبادل يون

چهار شنبه، ٢٢ خرداد ١٣٨٧، ادامه

INDUSTRIES AND WATER RECYCLING AND REUSE

نويسنده (ها) : C Vivanathan, Takashi Asano
شنبه ، ١١ خرداد ١٣٨٧، ادامه

شيمي رزينها و كاربرد آنها در تصفيه آب

در اين مقاله تاريخچه پيدايش و ساختمان رزينهاي تصفيه آب ، طبقه بندي آنها ،طرق احيا و آلودگيهاي رزينها مورد بحث قرار گرفته است
یکشنبه ، ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٧، ادامه
صفحه 1 از 1