• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
سه شنبه ، ٠٦ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 17 ساعت و 32 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ- چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيوبا استفاده از نظزيه كنترل نظارت سيستمهايگسسته پيشامد
كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ- چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيوبا استفاده از نظزيه كنترل نظارت سيستمهايگسسته پيشامد
 • سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦،
 • پارسي
› تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از مدل ديناميكي فازي
تشخيص عيب نشتي در بويلر نيروگاه بخار با استفاده از مدل ديناميكي فازي
نويسنده (ها) : محمد رضا خالقي, ابراهيم طالبيان, حميدرضا تقي راد
 • سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦،
 • پارسي
› كنترل سطح درام و فشار و فشار ديفرنس واحد اشكوداي مشهد
كنترل سطح درام و فشار و فشار ديفرنس واحد اشكوداي مشهد
نويسنده (ها) : هادي كشوري خور, علي كريم پور, حسن گويامفرد, محسن عباسي جنت آباد
 • سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦،
 • پارسي
› بهبود كنترل كننده بار-فركانس غيرمتمركز در سيستمهاي دو ناحيه اي بروش جديد با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍زنتيك
بهبود كنترل كننده بار-فركانس غيرمتمركز در سيستمهاي دو ناحيه اي بروش جديد با استفاده از الگوريتم ‍‍‍‍زنتيك
نويسنده (ها) : آيدين سخاوتي, گئورگ قره پتيان, سعيد شجاعي, غلامرضا زارعي گوار, سيد حسين حسيني
کليدواژه (ها) : كنترل بار فركانس غير متمركز سيستم قدرت دو ناحيه اي الگوريتم زنتيك
 • سه شنبه ، ٣٠ بهمن ١٣٨٦،
 • پارسي
› كنترل مقاوم موتور القايي اشباع پذير نسبت به تغييرات بار

کليدواژه (ها) : كنترل مد لغزشي, كنترل برداري, موتور القايي, پديده اشباع مغناطيسي
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • پارسي
› بهبود كنترل كننده بار
بهبود كنترل كننده بار
 • شنبه ، ٢٠ بهمن ١٣٨٦،
 • پارسي