• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
سه شنبه ، ٠٦ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 17 ساعت و 34 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› طرح و برنامه ريزي براي ابداع
مشخصات کتاب
 • دو شنبه ، ٢٨ فروردین ١٣٩١،
 • پارسي
› متدولوژي اجراي مهندسي ارزش
متن کامل
نويسنده (ها) : عبد الصمد رئيس پور, ابراهيم زلقي
 • سه شنبه ، ٠٣ آبان ١٣٩٠،
 • پارسي
› نگاهي تازه به مهندسي ارزش
1389 عکس روي جلد تحت چاپ
نويسنده (ها) : عبد الرسول زرگر, ابراهيم زلقي
 • سه شنبه ، ٠٣ آبان ١٣٩٠،
 • پارسي
› كاربرد مهندسي ارزش در طراحي بهينه شبكه توزيع جهت كاهش تلفات
متن کامل
نويسنده (ها) : عليرضا خواجه
 • دو شنبه ، ٠٨ تیر ١٣٨٨،
 • پارسي
› كاربردمهندسي ارزش براي مديريت هزينه پروژه
مشخصات و متن کامل
 • سه شنبه ، ١٠ مهر ١٣٨٦،
 • پارسي
› راهنماي كارگاه مهندسي ارزش
مشخصات و متن کامل
 • سه شنبه ، ١٠ مهر ١٣٨٦،
 • پارسي