صفحه 1 از 1

توصيه هاي حفاظتي و امنيتي در سفرهاي خارجي

سفر به خارج از کشور براي افرادي که به طور مکرر سفر مي کنند ممکن است چندان مشکل ساز نباشد، چرا که آنان با مشکلات و مسايل اين قبيل سفرها نسبتا آشنا هستند. ليکن افرادي که ...
دو شنبه ، ٠٨ آبان ١٣٩٦، ادامه
صفحه 1 از 1