صفحه 1 از 1

توصيه هاي حفاظتي در خصوص تخليه تلفني

دشمنان نظام با بکارگيري شيوه هاي روان شناختي و استفاده از ترفندهاي خاص اعم از انتخاب شيوه آمرانه، خيرخواهانه و ... اقدام به جمع آوري شماره تلفن مراکز اداري، نظامي، ...
سه شنبه ، ٠٩ آبان ١٣٩٦، ادامه
صفحه 1 از 1