صفحه 1 از 1

مباني حفاظت از اسناد و مدارك

با عنايت تلاش دشمن براي کسب و جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده دستگاه ها و سازمان هاي دولتي، خصوصا سازمان هاي سياسي، اقتصادي و فني لذا از وظايف مهم مديران، سياست ...
سه شنبه ، ٠٩ آبان ١٣٩٦، ادامه
صفحه 1 از 1