• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
سه شنبه ، ٠٦ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 17 ساعت و 23 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› نظام اطلاع‌رساني و تبليغات مديريت مصرف برق
رشد بي‌سابقه تقاضاي برق در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان، مصرف بي‌رويه و توأم با اسراف اين انرژي گران (كه مصرف‌كنندگان بهاي ارزاني براي آن مي‌پردازند) و ...
 • یکشنبه ، ٢٤ آذر ١٣٨٧،
 • پارسي
› روابط عمومي و مديريت بحران
بحران يعني عدم انطباق بين نيازها و منابع؛ تغيير ناگهاني ، بروز حوادث غيرمنتظره و خطرناك و نداشتن اطمينان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل.
به عبارت ديگر تغيير ناگهاني، ...
 • چهار شنبه، ٢٥ اردیبهشت ١٣٨٧،
 • پارسي
› برق از كجا مي‌آيد؟
 • سه شنبه ، ٠٣ اردیبهشت ١٣٨٧،
 • پارسي
› نقش امين الضرب ها در توسعه صنعت برق

 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› كاوشي در چگونگي ورود برق به ايران
آشكارا بايد پذيرفت كه برق و چگونگي ورود آن به ايران در گامهاي نخست، از زمينه هاي مهم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي برشمرده نمي‌شد و داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن با دقت ...
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› مجموع مقالات همايش برق و رسانه
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› فهرست مجموع مقالات همايش برق و رسانه
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› پيدايش روابط عمومي نوين در جهان
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› مقاله سمينار روابط عمومي الكترونيكي
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› نقش روابط عمومي درسازمان
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› مسابقه دو سالانه انجمن جهاني روابط عموم
يكي از اقدامات مفيد انجمن جهاني روابط عمومي ايجاد رقابت سالم بين فعالان روابط عمومي و نقد بيطرفانه و كارشناسانه عملكردها و ارايه الگوهاي مناسب و موثر كارها ، از طريق ...
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› از صنعت برق چه مي دانيد؟
انواع نيروگاه‌هايي كه در سطح جهان به امر توليد برق اشتغال دارند عبارتند از:

1. نيروگاههاي بخاري
2. نيروگاههاي آبي
3. نيروگاههاي گازي
4. نيروگاههاي سيكل تركيبي
5. ...
نويسنده (ها) : ابوالفضل آزموده
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› مسأله شناسي در پژوهشهاي روابط عمومي
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› برق رساني روستايي در ايران 1383-1357
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي
› نگاهي به 100 سال صنعت برق در ايران
 • دو شنبه ، ٢٥ تیر ١٣٨٦،
 • پارسي