• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
پنج شنبه ، ٠١ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 5 ساعت و 54 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع2 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› آموزش خودارزيابي
(روش پروفرما-كارگاه)
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› مفاهيم تئوري و كاربردي BENCHMARING
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› فهرست سايت هاي مرتبط با محك زني
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› مقدمه اي بر محك زني
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› BenchMarking training manual
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • انگليسي
› BenchMarking code of conduct
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • انگليسي
› BenchMarking from A to Z
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • انگليسي
› الگو هاي موفق
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • انگليسي
› يك پارادايم چگونه ايجاد مي شود
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› دوره مميزي داخلي ايزو
(ويژه نمايندگان كيفيت شركت توانير ) مورخ 17/11/84
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› ارائه مربوط به جلسه محك زني
مورخ 841025
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› برنامه راهبردي 5 ساله- برق منطقه اي يزد
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› دوره توجيهي ارزيابان
(نكات قابل توجه ارزيابان )
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› Process Classification Framework
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • انگليسي
› جزوه يك - آشنائي با استانداردهاي سري 9000
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي
› جزوه سه - تشريح الزامات استاندارد ISO90001:2000
 • سه شنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٨٧،
 • پارسي