• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
شنبه ، ٠٣ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: دقايقي پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع2 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› ارائه تصويري از انتقال و فوق توزيع در زمينه Gis
(كارشناس ارشد GIS شركت توانير )
 • دو شنبه ، ١٧ فروردین ١٣٨٨،
 • پارسي
› دوربين هواييULTRACM گارگاه تخصصي
 • یکشنبه ، ١٩ اسفند ١٣٨٦،
 • پارسي
› كاربرد ليدار در نقشه برداري وهيروگرافي
 • سه شنبه ، ١٤ اسفند ١٣٨٦،
 • پارسي
› Surface geophysical Methods
 • شنبه ، ١١ اسفند ١٣٨٦،
 • انگليسي
› اهداف برگزاري اولين گردهمايي كاربران GIS
 • چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦،
 • پارسي
› گزارش پروژه GIS شركت برق منطقه اي تهران
 • چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦،
 • پارسي
› گزارش پروژه GIS شركت برق منطقه اي مازندران
 • چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦،
 • پارسي
› تاسيسات زير زميني
 • چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦،
 • پارسي
› مطالب ارايه شده در سمينار GISتوزيع 18-5-84
 • چهار شنبه، ٠٨ اسفند ١٣٨٦،
 • پارسي
› امكانات ترموويژن
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • پارسي
› گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن7
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • انگليسي
› گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن6
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • انگليسي
› گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن5
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • انگليسي
› گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن4
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • انگليسي
› گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن3
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • انگليسي
› گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن2
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • انگليسي
› گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن1
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • انگليسي
› گزارش سمينار ترمووي‍‍‍‍ژن
 • شنبه ، ٢٧ بهمن ١٣٨٦،
 • پارسي