• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
پنج شنبه ، ٠٨ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: ديروز| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع2 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› Electrica's AMI Strategy updates
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0313 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› The Swedish Government Inquiry on Smart Meters and Intelligent Networks
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0160 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Demystifying Smart Grids - Different concepts and the connection with Smart Metering
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0329 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Real time purchase and settlement of distribution losses
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0296 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Transformer Condition Assessment Integrated with Reliability Analysis
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0286 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
› Pilot Smartgrid Project in Jeju island and KEPCO'S AMI deployment
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0261 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Community Energy from Policy to Practice
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0244 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
› The Swedish benchmarking report on continuity of supply
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0233 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
› Research on Smart Meter Management System for Low-voltage Customers
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0169 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
› ROADMAP SMART GRIDS DUTCH BRANCHE ORGANISATION NETBEHEER NEDERLAND
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0154 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Electricity Consumers Quality of Service System (QSS)
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0148 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› 20 years of Competition - Did the Nordic Power Market serve its purpose?
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0089 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Does the power industry need satisfied customers and a good reputation?
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0072 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› IMPLEMENTATION OF AMR/AMM SYSTEM: RESULTS AND PLANS - ELEKTROPRIVREDA BIH
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0016 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Smart Energy Products for Efficient Demand Response: Results of Swiss Smart Grid Pilot Project
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0480 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Adopting a general regulatory approach on the European electricity market
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0485 oral presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Improving the data quality of the LV-connectivity
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0478 oral presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Experiences from operations after a full-scale Smart Metering rollout regarding availability and reliability.
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0415 oral presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Operating the Charging Infrastructure for Electric Vehicles in Distribution Grids
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0398 oral presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Communications technical standards infrastructure of the smart grid
كنفرانس سيرد2011 كد مقاله : 0393 oral presentation
 • دو شنبه ، ٢١ آذر ١٣٩٠،
 • انگليسي