• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
چهار شنبه، ٠٧ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 7 ساعت و 33 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع2 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› A Fast Detection of Harmonic Compensation Current for Active Power Filters using Adaptive RBF Neural Network and Hysteresis Current Controller
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0264 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Individual interruption costs of industrial customers as basis for a classification
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0253 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Emission (2 to 150 kHz) from a light installation
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0250 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
› APPLICATION OF HYBRID VAR COMPENSATOR FOR FLICKER CONTROL IN MESH WELDING APPLICATIONS
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0213 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Power Quality Aspects of Different Control Schemes of Back-to-Back Converters Interfacing Utility-Grid to Microgrid
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0200 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Elementary Evaluation of Reliability Indices for Power System in Egypt(EgyptEra)
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0191 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Laboratory and field measurements of harmonic emission from energy-efficient lamps
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0172 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
› Power quality analysis of distribution systems incorporating high penetration level of EV battery chargers
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0167 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› EFFECT OF TYPES OF LOADS IN RATING OF TRANSFORMER SUPPLYING HARMONIC-RICH LOADS
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0150 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Application of Continuous & Discrete Wavelet Transform for Study of Voltage Flicker-Generated Signal
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0143 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Designing Substation Earthing Grid System Using Interval Mathematics
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0141 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Electromagnetic Forces Densities for 3 Phase Busbar Parallel Connected to Rectifier Load
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0136 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Extremely Low Frequency Magnetic Field Measurements Survey in Distribution Substation
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0118 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Assessment of Cost Related Reliability of Power Systems
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0116 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› A Guide For The Management of The Economics of Power Quality
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0115 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
› An Effective Time Frequency Method for Voltage Sag-Source Detection
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0109 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› SOLAR INVERTER TESTING PER IEC TR 61000-3-15
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0108 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Inverse Unified Power Quality Conditioner
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0097 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Damping Techniques of Harmonic Resonances in Power Distribution Systems
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0090 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي
› Investigation into the Power Quality and Reliability of Supply in the Industrial Networks with Distributed Generation
كنفرانس CIRED 2011 كد مقاله : 0083 poster presentation
 • دو شنبه ، ٢٨ شهریور ١٣٩٠،
 • انگليسي