صفحه 1 از 10

تعيين محل دقيق انواع خطاي خطوط توزيع برق با استفاده از پردازش سيگنال هاي سيار فركانس بالاي

نويسنده (ها) : سيد روزبه هاشمي دهكردي
چهار شنبه، ٢٥ شهریور ١٣٨٨، ادامه

factors, influencing upon the development of electric nets of azerbaijan

نويسنده (ها) : ramazanov kerim
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

استفاده از خطوط چند مداره دو ولتاژه در نواحي متراكم و پر مصرف

نويسنده (ها) : ناصر ابوالقاسمي
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

سيستم خبره عيب يابي و تشخيص علائم در پست هاي انتقال نيرو

نويسنده (ها) : حيدر علي شايانفر
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

اولويت بندي شرايط اضطراري هنگام اضافه بارو افت ولتاژ

نويسنده (ها) : همايون برهمند پور
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

بررسي نقش رله اتصال مجدد در شبكه هاي توزيع

نويسنده (ها) : سيد علي علوي
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

طراحي پايه هاي بتني براي خطوط انتقال و توزيع نيرو

نويسنده (ها) : عبد العظيم ساسوني زاده
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

كنترل تپ چنجر هاي زير بار

نويسنده (ها) : فرزاد ضيائي
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

بررسي عملكرد پست هاي با عايق گازي GIS در شبكه برق ايران

نويسنده (ها) : منوچهر بيگلري
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

بررسي و تحليل حوادث و اتفاقات عمده زيان بار شبكه هاي توزيع

نويسنده (ها) : عبد الله موسوي
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

ترانسفورماتورهاي هرمتيك و كاربرد انها در شبكه هاي توزيع

نويسنده (ها) : محمد رسول كريمي
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

پخش بار مستقيم در شبكه هاي سيستم توزيع

نويسنده (ها) : محسن شفيعي خور
چهار شنبه، ٢٨ مرداد ١٣٨٨، ادامه

اصلاح ولتاژ القايي در شبكه هاي توزيع هوايي

نويسنده (ها) : سيد محمد حسن صحرائيان
سه شنبه ، ٢٧ مرداد ١٣٨٨، ادامه
صفحه 1 از 10