• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
سه شنبه ، ٠٦ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: 17 ساعت و 37 دقيقه پیش| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع2 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› سامانه اطلاعات مكاني چيست؟
سامانه اطلاعات مکاني يا سيستم اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information Systems) يا GIS يک سيستم کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، ...
 • دو شنبه ، ٠٤ مهر ١٣٩٠،
 • پارسي
› لامپ كم مصرف بي خطر است
 • سه شنبه ، ٢١ دی ١٣٨٩،
› نظام مهندسي نرم افزار
 • چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩،
 • پارسي
› استاندارد پايگاه اطلاعات جغرافيايي
 • چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩،
 • پارسي
› روش انتخاب بهينه بسته هاي نرم افزاري جامع
 • چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩،
 • پارسي
› طرح جامع مديريت پروژه هاي نرم افزاري
 • چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩،
 • پارسي
› طرح مميزي پروژه هاي انفورماتيكي
 • چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩،
 • پارسي
› توسعه سيستم هاي اطلاعاتي
 • چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩،
 • پارسي
› وظايف مديران فن آوري اطلاعات
امروزه فن آوري اطلاعات نقش يك سيستم مركزي عصبي در واكنش سريع به تغييرات محيطي براي سازمان ها بازي مي كند و وظيفه ي
 • شنبه ، ٢٩ فروردین ١٣٨٨،
 • پارسي
› شش تصميم مربوط به فن آوري اطلاعات كه توسط كاركنان IT نبايستي گرفته شود
مديران ارشد نقش مهمي در موفقيت و شكست فن آوري اطلاعات دارند و معمولاً در اخذ تصميمات مهم اين بخش احساس راحتي نمي كنند. اما هنگامي كه اين مسووليت را به واحد IT تفويض ...
 • شنبه ، ٢٩ فروردین ١٣٨٨،
 • پارسي
› شبكه فيبر نوري صنعت برق
از مديريت شبكه برق ايران
 • دو شنبه ، ١٧ فروردین ١٣٨٨،
 • پارسي
› بكاري گيري فن آوري اطلاعات در صنعت برق در كشور هاي پيشرفته
(استاد دانشگاه علم و صنعت )
 • دو شنبه ، ١٧ فروردین ١٣٨٨،
 • پارسي
› ارائه تصويري از انتقال و فوق توزيع در زمينه Gis
(كارشناس ارشد GIS شركت توانير )
 • دو شنبه ، ١٧ فروردین ١٣٨٨،
 • پارسي