صفحه 1 از 2

تصميم گيري گروهي فازي براي شناسايي و اولويت بندي عوامل موفقيت مقابله با تقلبهاي بانكداري الكترونيك در ايران

چکيده مقاله: با افزايش بهره‌مندي از نظام‌هاي نوين بانکي و بانکداري الکترونيک در کشور، تقلب در اين سيستم‌ها موضوعي است که مقابله‎نکردن با آن مي‌تواند هزينه‌هاي ...
دو شنبه ، ٣٠ مرداد ١٣٩٦، ادامه

شهرهاي هوشمند

چکيده مقاله: ترديدي نيست که شهرهاي هوشمند دنياي فرداي ما را مي‌سازند. ساختار اين شهرها به گونه‌اي است که حسگرهاي متنوع و متعددي در نقاط مختلف شهر نصب مي‌شوند و ...
یکشنبه ، ٢٩ مرداد ١٣٩٦، ادامه

مدل پياده سازي مديريت امنيت فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري ايران

چكيده مقاله: بر اساس پيچيدگي و تفاوت فراينديِ بانك هاي ايراني با ساير كشورهاي توسعه يافته و در راستاي پياده سازي اثربخش مديريت امنيت در حوزة فناوري اطلاعات، تاكنون ...
شنبه ، ٢٨ مرداد ١٣٩٦، ادامه

ارزيابي تاثير فنّاوري اطلاعات بر بهره وري در شركت توزيع برق استان آذربايجان غربي

چکيده مقاله: بهره وري يکي از مفاهم مهم اقتصادي است که عبارت است از به حداکثررساندن استفاده از منابع و نيروي انساني و کاهش هزينه هاي توليد آن گونه که به سود کارکنان، ...
شنبه ، ٢٨ مرداد ١٣٩٦، ادامه

سامانه اطلاعات مكاني چيست؟

سامانه اطلاعات مکاني يا سيستم اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information Systems) يا GIS يک سيستم کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، ...
دو شنبه ، ٠٤ مهر ١٣٩٠، ادامه

نظام مهندسي نرم افزار

-
چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩، ادامه

طرح مميزي پروژه هاي انفورماتيكي

-
چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩، ادامه

توسعه سيستم هاي اطلاعاتي

-
چهار شنبه، ٠٧ مهر ١٣٨٩، ادامه

وظايف مديران فن آوري اطلاعات

امروزه فن آوري اطلاعات نقش يك سيستم مركزي عصبي در واكنش سريع به تغييرات محيطي براي سازمان ها بازي مي كند و وظيفه ي
شنبه ، ٢٩ فروردین ١٣٨٨، ادامه

شش تصميم مربوط به فن آوري اطلاعات كه توسط كاركنان IT نبايستي گرفته شود

مديران ارشد نقش مهمي در موفقيت و شكست فن آوري اطلاعات دارند و معمولاً در اخذ تصميمات مهم اين بخش احساس راحتي نمي كنند. اما هنگامي كه اين مسووليت را به واحد IT تفويض ...
شنبه ، ٢٩ فروردین ١٣٨٨، ادامه
صفحه 1 از 2