• خانه
 • |
 • نقشه سايت
 • |
 • ارتباط با ما
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
 • |
 • کاربران
پنج شنبه ، ٠٨ تیر ١٣٩٦|تاريخ آخرين به روز رساني: ديروز| 
   
تهران
منبع: سرویس سازمان هواشناسی
برگ 1 از مجموع1 برگ يافته شده رديف در هر برگ
› ترجمه استاندارد IEEE STD 693
 • یکشنبه ، ٢٨ فروردین ١٣٩٠،
 • پارسي
› دستور العمل طراحي لرزه اي پستهاي انتقال نيرو
 • یکشنبه ، ٢٨ فروردین ١٣٩٠،
 • پارسي
› تفسير دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
تفسير دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
 • چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩،
 • پارسي
› معيار ها و ضوابط مرتبط با عملكرد هر يك از بخش هاي سازه, برق و مكانيك در دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
معيار ها و ضوابط مرتبط با عملكرد هر يك از بخش هاي سازه, برق و مكانيك در دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
 • چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩،
 • پارسي
› تعيين مواردي كه انجام تحليل هاي ديناميكي و غير خطي تجهيزات براي آنها ضرورت دارد
تعيين مواردي كه انجام تحليل هاي ديناميكي و غير خطي تجهيزات براي آنها ضرورت دارد
 • چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩،
 • پارسي
› تعيين موارد مناسب براي ضرورت استفاده از سيستم base isolation وانرژي دمپر در interface سازه و فونداسيون جهت كاهش صدمات به سازهو تجهيز
تعيين موارد مناسب براي ضرورت استفاده از سيستم base isolation وانرژي دمپر در interface سازه و فونداسيون جهت كاهش صدمات به سازهو تجهيز
 • چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩،
 • پارسي
› چك ليست هاي مرتبط به پروژه تهيه دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
چك ليست هاي مرتبط به پروژه تهيه دستورالعمل طراحي لرزه اي پست هاي انتقال نيرو
 • چهار شنبه، ٠٨ دی ١٣٨٩،
 • پارسي